Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Porównaj oferty kredytów hipotecznych

Zostaw kontakt, a doradca finansowy oddzwoni z najlepszą ofertą!

Zostaw kontakt

Bank BPH S.A.

Bank BPH jest jednym z największych instytucji finansowych w Polsce. Jeszcze kilka lat temu zajmował pierwsze miejsca w rankingu najpopularniejszych banków, jednak gdy część akcji została wykupiona przez Pekao SA, pozycja banku znacznie spadła. Sytuację uratowała fuzja BPH z GE Money Bank, zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obecnie spółka nosi nazwę BANK BPH SA.

Historia

Początki Banku Przemysłowo-Handlowego sięgają 1989 r., gdy organizacja została oddzielona od systemu Narodowego Banku Polskiego. Dzięki tej decyzji, BPH przyjął formę samodzielnego banku komercyjnego. 14 lat później nastąpiło złączenie się banku BPH z Powszechnym Bankiem Kredytowym. Początkowo spółka przyjęła nazwę BPH PBK, a w 2004 roku przekształcono ją w BP S.A. W czerwcu 2008 r. większość akcji banku została odsprzedana firmie General Electric, w wyniku czego, rok później nastąpiło połączenie się banku BPH z GE Money Bankiem.

Polecane produkty

Ze względu na to, iż do grupy kapitałowej BPH należy również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI BPH), bank posiada szeroką ofertę świadczenia usług. Skierowane są one dla klientów indywidualnych, a także dla firm. W ich skład wchodzą konta i lokaty bankowe, karty kredytowe i debetowe, kredyty gotówkowe, pożyczki i kredyty hipoteczne, konta oszczędnościowe, sprzedaż funduszy inwestycyjnych i wiele innych.

Maksymalne Konto w BPH

 • Rodzaj: Konto osobiste
 • Koszt prowadzenia rachunku: 14,99 zł
 • Oprocentowanie: 0,01%
 • Koszt przelewu online: 0 zł
 • Koszt przelewu tradycyjnego: 0 zł
 • Koszt przelewu telefonicznego: 0 zł
 • Koszt wydania karty bankowej: 0 zł
 • Koszt korzystania z karty: 0 zł
 • Koszt zlecenia stałego: 0 zł (online, telefoniczny, w siedzibie)
 • Koszt wpłaty gotówki: 0 zł
 • Koszt wypłaty gotówki w placówce: 0 zł
 • Wypłata z bankomatów: 0 zł (zewnętrzny, bankowy, zagraniczny)
 • Koszt sprawdzania salda: 0 zł
 • Koszt zamknięcia rachunku: 0 zł
 • Rodzaj karty bankowej: MasterCard
 • Rodzaj pożyczki: do 10 000 zł z oprocentowaniem 19,40%, od 10 001 zł do 50 000 zł z oprocentowaniem 16,40%, od 50 001 zł do 100 000 zł z oprocentowaniem 11,70%, kwota większa niż 100 000 zł z oprocentowaniem 10,20%

Kredyt Gotówkowy w BPH

 • Oprocentowanie: 4,9% dla nowych klientów banku.
 • Wysokość oraz decyzja o przyznaniu kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej klientów.
 • Całkowita kwota kredytu: 25 909, 06 zł
 • Całkowita kwota do zapłaty: 32 581, 69 zł
 • Miesięczna rata: 458, 90 zł
 • Umowa na okres: 71 miesięcy
 • Całkowity koszt kredytu: 6 672, 63 zł (wliczone odsetki w wysokości 4 38, 59 zł oraz prowizją wynoszącą 2 324, 04 zł)
 • Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa: 8,28%
 • Prowizja: 19,9% (może ulec zmniejszeniu)
 • Okres kredytowania: 6 msc- 10 lat
 • Min. kwota kredytu - 1000 zł
 • Max. kwota kredytu - 200 000 zł

e-Lok@ta w BPH na 1 miesiąc

 • Oprocentowanie: 0,60%
 • Rodzaj oprocentowania: stałe
 • Okres trwania: 1 miesiąc
 • Waluta: PLN
 • Min. kwota - 1000 zł
 • Max. kwota - 1 000 000 zł

E-Lok@ta w BPH na 3 miesiące

 • Oprocentowanie: 0,85%
 • Rodzaj oprocentowania: stałe
 • Okres trwania: 3 miesiące
 • Waluta: PLN
 • Min. kwota- 1000 zł
 • Max. kwota- 1 000 000 zł

Lokata standardowa w walucie obcej w BPH

 • Oprocentowanie: 0,05%
 • Rodzaj oprocentowania: stałe
 • Okres trwania: 3 miesiące
 • Waluta: USD
 • Min. kwota - 500 USD
 • Max. kwota - 1 000 000 USD

BANK BPH - UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne składają się na:

 • Polisę OC, która stanowi ochronę pojazdu przed skutkami finansowymi spowodowanymi ewentualnymi szkodami, wyrządzonych innym uczestnikom

 • Program pomocy, które przyjmuje formę darmowej usługi holowniczej lub naprawę pojazdu w miejscu wypadku i przyjazd Link4 w miejsce zdarzenia

 • Ubezpieczenie AC, które stanowi ochronę w sytuacji, gdy auto zostanie zdewastowane, nastąpi włamanie, kradzież itp. Pakiet OC i AC

 • Ubezpieczenie dodatkowe- ubezpieczenie szyb, Auto Assistance 24 itp.

 • 15 % zniżki za zakup ubezpieczenia komunikacyjnego online

Ubezpieczenie w kredycie hipotecznym w BPH obejmuje:

 • Ubezpieczenie nieruchomości, które stanowi ochronę nieruchomości, która przyjmuje formę zabezpieczenia kredytu hipotecznego. Klient posiada możliwość wyboru okresu ubezpieczenia (1 rok lub 2 lata).

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci i niezdolności do pracy, które umożliwia spłatę salda zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego w sytuacji, gdy nastąpiła śmierć lub niezdolność do czynności zawodowych. Max. suma ubezpieczenia to 500 000 zł.

Ubezpieczenie w kredycie gotówkowym:

 • Ubezpieczenie zdrowia i życia, zatrudnienia kredytobiorcy w przypadku niemożliwości spłaty zobowiązań, spowodowane zdarzeniami losowymi.

 • Zdarzenia losowe przyjmują formę zgonu, niezdolności do pracy, odbytego leczenia szpitalnego, które jest następstwem nieszczęśliwych wypadków, niezdolność do pracy na dany czas, utrata pracy, poważne choroby.

Odstąpienie od umowy

Wypowiedzenie umowy w banku BPH można zrealizować osobiście w placówce banku i za pomocą e-maila lub w postaci tradycyjnego listu, zawierającego podpisane ręcznie pismo.

Likwidacja karty może zostać dokonana po zgłoszeniu drogą telefoniczną lub osobiście w oddziale banku.

Jak zlikwidować konto w BPH?

Aby zlikwidować konto w banku, najpierw należy dokonać likwidacji karty bankowej. W tym przypadku, warto pamiętać, aby w poprzednim miesiącu wyrobić narzucony limit transakcji. Jeśli klient nie spełni warunku, na koncie przeznaczonym do likwidacji musi pozostać kwota, która zostanie przeznaczona na pokrycie opłat.

Zamknięcie konta można zrealizować na dwa sposoby:

 • Wysyłając podpisane dokumenty na adres:
  Bank BPH S.A
  Płk. Jana Pałubickiego 2
  80-175 Gdańsk

 • W e-mailu, załączając skan odręcznie podpisanego pisma na adres mailowy: KontaktBPH@ge.com
  W wypowiedzeniu należy zawrzeć dane osobowe i adresowe klienta, nazwę i numer rachunku, odręczny podpis.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kup ubezpieczenie samochodu bez wychodzenia z domu

Porównaj oferty