Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Konto osobiste w banku

Co to jest konto osobiste?

To rachunek indywidualny klienta banku. Na tym rachunku rejestrowane są wszystkie wpływy i wydatki poniesione przez klienta. Wśród wpływów rejestrowane są zarówno zasiłki, pensje, przelewy prywatne i wszelkiego rodzaju wpłaty, jak zapomogi czy alimenty. Wśród wydatków rejestrowane są natomiast przelewy dokonane przez klienta, wypłaty pieniędzy z bankomatu oraz transakcje bezgotówkowe, realizowane za pomocą karty płatniczej.

Opłaty za konto

Obecnie trudno jest znaleźć takie konto bankowe, które będzie całkowicie za darmo. Zmiany podatkowe powodują, że banki muszą poszukiwać źródeł finansowania nałożonych na nie podatków, a zwykle tym źródłem są właśnie klienci. Stąd też konta osobiste obłożone są różnego rodzaju opłatami.

Opłata za prowadzenie rachunku

To opłata, która obowiązuje nie w każdym banku. Jest raczej wyjątkiem, choć jeszcze w starych kontach można ją spotkać. Można zyskać zwolnienie z tej opłaty, jeżeli spełni się warunki nałożone przez bank. Zwykle te warunki to określona wysokość wpływów na konto i określona wysokość lub ilość wydatków.

Opłata za wydanie karty

Wydanie pierwszej karty bankomatowej do rachunku zwykle nie wiąże się z żadnymi kosztami. Karta jest wydawana bezpłatnie. Natomiast każda kolejna karta to koszt od kilku do kilkunastu złotych. Nie są to duże kwoty, tym bardziej że ponoszone są raz na dwa lata.

Opłata za użytkowanie karty

To nieco inna opłata związana z posiadaniem karty. Tu klient po prostu płaci za fakt, że taką kartę posiada. Opłata wynosi od kilku do kilkunastu złotych, zależnie od banku. Wiele z nich oferuje możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty. Należy uzyskiwać wpływy o określonej wysokości oraz przeprowadzić określoną ilość transakcji lub muszą one dotyczyć określonej kwoty. Chodzi o poziom obrotu na koncie.

Opłata za przelewy

To kolejny koszt rachunku, choć nie duży. Praktycznie we wszystkich bankach normalne przelewy nic nie kosztują, tym bardziej w obrębie tego samego banku. Opłatę należy ponieść wyłącznie za przelewy natychmiastowe, tak zwane ekspresy, realizowane między innymi w systemie Elixir.

Karta do konta

Do konta osobistego wydawana jest karta płatnicza. Jest to bardzo użyteczna rzecz, ponieważ ułatwia załatwianie wielu spraw. Karta do konta pozwala na wypłacanie z bankomatów dowolnych kwot pieniędzy zgodnie z ustalonymi wcześniej limitami. Limity mają za zadanie przede wszystkim zapobiegać ewentualnej kradzieży środków z konta. Ponadto, za pomocą karty można również wpłacać pieniądze na konto. Odbywa się to w specjalnych automatach zwanych wpłatomatami. Karta pozwala zapłacić za zakupy w sklepie. Można to zrobić z użyciem PINu, a można również bezdotykowo - w tym systemie, bez PIN można zapłacić do 50 zł. Za pomocą karty wydanej do konta można również zapłacić za hotel lub dokonać innej transakcji internetowej, ponieważ działa ona podobnie, jak karta kredytowa.

Osobiste konto bankowe to sposób na przechowywanie i zarządzenie pieniędzmi. Pozwala kontrolować i korzystać z posiadanych środków bez wizyt w obsługującym konto banku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty