Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyt Dla Firm

Kredyt Dla Firm

Linia kredytowa dla przedsiębiorców

Jednym z rozwiązań kredytowych jest linia kredytowa dla przedsiębiorców. To bardzo dobre rozwiązanie dla firm, które często obracają dużymi kwotami. W ich przypadku konkretny kredyt nie jest korzystny, ponieważ jest czasochłonny. Linia kredytowa to rozwiązanie płynne i ciągłe. Gwarantuje stały dostęp do gotówki, a jednocześnie wymusza jego regularne spłacanie. W ten sposób bank stale oferuje pożyczkę przedsiębiorcy, z której może on w dowolnym momencie korzystać. Linia kredytowa to specjalny limit kredytowy w rachunku firmowym. Jego działanie polega na tym, że pieniądze można pobrać w dowolnym momencie na dowolny cel. Należy je jednak w określonym czasie zwrócić na rachunek. Po przetworzeniu danych w systemie można ponownie korzystać z linii. Jest ona korzystnie oprocentowana i pozwala na swobodne użytkowanie środków. Limit często jest oferowany bez dodatkowych zabezpieczeń.

Pożyczka dla przedsiębiorców

Pożyczka dla przedsiębiorców to oferta jednorazowego wsparcia w kwocie nawet do 500.000zł. Zwykle nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Jest to pożyczka na dowolny cel. Funkcjonuje tak samo, jak każda inna pożyczka. Określona jest wysokość i harmonogram spłat. Tego należy się trzymać. Sposób spożytkowania pożyczki pozostaje do dyspozycji przedsiębiorcy. Warto interesować się tym produktem. Banki okresowo oferują ją na bardzo korzystnych warunkach.

Kredyt inwestycyjny

Szczególnym rodzajem wsparcia finansowego dla firm jest kredyt inwestycyjny. To kredyt celowy, który może zostać przekazany wyłącznie na planowaną inwestycję. Dostępne środki sięgają nawet 2 milionów złotych. W wyjątkowych sytuacjach i przy dużej wiarygodności przedsiębiorstwa mogą to być kwoty jeszcze większe. Tak wysoka wartość kredytu powoduje, że banki oczekują szczegółowego opisania inwestycji. Mogą wymagać przedstawienia biznesplanu, szacowanych zysków i możliwego ryzyka. Należy przygotować precyzyjny przebieg całej inwestycji wraz z jej poszczególnymi etapami. Rozliczenie kredytu inwestycyjnego ponownie otwiera drogę do zyskania kolejnego wsparcia, jeżeli istnieje możliwość podjęcia ponownej inwestycji.

Kredyt obrotowy

Sposobem na finansowanie bieżącej inwestycji jest kredyt obrotowy. Jego celem jest przede wszystkim utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kredyt udzielany jest na bieżące potrzeby firmy, na opłaty, wypłaty dla pracowników, pokrycie ewentualnych kosztów. Jego uzyskanie wymaga przedstawienia sytuacji finansowej firmy i jej kondycji. Należy wykazać sposób jego spłacania. Nie ma natomiast konieczności prezentowania planowanych inwestycji.

Finansowanie firm za pośrednictwem różnego rodzaju kredytów to nie nowość. Jest to niemalże stała i szeroko stosowana praktyka. Przede wszystkim pozwala ona na utrzymanie płynności finansowej, inwestowanie bez konieczności zamrażania firmowych pieniędzy oraz systematyczne rozwijanie przedsiębiorstwa bez wykorzystywania do tego kapitału firmy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty