Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyt Studencki

Kredyt Studencki

Czym jest kredyt studencki

Jest to wyjątkowy rodzaj kredytu, który jest bardzo tani. Tak niskie koszty są możliwe z uwagi na to, że państwo dokłada się do spłaty odsetek od takiego kredytu. Sam kredytobiorca musi więc rozliczyć się głównie z kapitału. Mimo, że kredyt nazywa się „studencki” i w domyśle ma służyć na finansowanie studiowania, to w swojej konstrukcji nie jest produktem celowym i sposób jego wykorzystania jest całkowicie dowolny. Można się z niego utrzymywać, opłacić swoją edukację na uczelni, można odłożyć na start w dorosłe życie lub zainwestować. Jest pełna dowolność. W efekcie, niemalże bez opłat otrzymuje się kapitał do swobodnego dysponowania.

Kto może taki kredyt otrzymać

W związku z jego specyficzną strukturą i przeznaczeniem, wprowadzono pewne ograniczenia dotyczące docelowej grupy klientów, która może takie wsparcie otrzymać. Przede wszystkim muszą to być osoby, które swoją edukację wyższą rozpoczęły przed 25 rokiem życia. To natomiast, na jakiej uczelni studiują, czy jest to szkoła publiczna, czy niepubliczna nie ma znaczenia. Nie ma również znaczenia system studiów. O kredyt mogą się ubiegać studenci dzienni, zaoczni oraz wieczorowi. O kredyt mogą się ubiegać również doktoranci. Warunkiem jednak decydującym w dużej mierze o przyznaniu kredytu jest kryterium dochodowe. Kredyt został stworzony jako wsparcie studentów mniej zamożnych, którzy bez niego mieliby problem z utrzymaniem się finansowo na studiach. Kryterium dochodowe rozliczane jest jako dochód na każdego członka rodziny, z której student pochodzi. Co roku, w grudniu informacja o maksymalnym dochodzie na członka rodziny jest ustalana i podawana do wiadomości publicznej.

Cechy kredytu

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres sześciu lat. Jeżeli student staje się doktorantem, wyjątkowo może zostać przedłużony o kolejne 4 lata. Wypłacany jest miesięcznie, nie jednorazowo. Wypłaty odbywają się przez dziesięć miesięcy w roku, czyli przez okres, kiedy student musi być aktywny edukacyjnie. Jeżeli student w czasie brania kredytu weźmie urlop dziekański, bank zawiesza na okres urlopu wypłacanie kredytu. Maksymalna miesięczna wypłata to 600zł, można jednak ubiegać się o jej podwyższenie do 800zł. W indywidualnych sytuacjach banki wyrażają na to zgodę.

Kredyt wypłacany jest w sposób ciągły (poza wspomnianą dwumiesięczną przerwą), warunkiem jednak jego wypłacania w kolejnych semestrach jest przedstawienie do wglądu ważnej legitymacji studenckiej. Należy to robić dwa razy w roku, o 31 października i do 31 marca. Niezaliczenie semestru lub roku, nieprzedłużenie legitymacji w terminie, wyrzucenie ze studiów zamykają proces kredytowania. Przedłużenie legitymacji po terminie lub powrót na studia mogą wpłynąć na wznowienie wypłat.

Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów. To dobre rozwiązanie, daje bowiem czas na zyskanie stabilizacji finansowej. Jeżeli jednak koniec studiów wynika z ich przerwania, spłatę należy rozpocząć w miesiącu kolejnym po przerwaniu nauki. Liczba rat to dwukrotność rat otrzymywanych. Kredyt brany 2 lata należy spłacać 4 lata, a brany 5 lat spłaca się 10 lat. Regulamin kredytu pozwala na jego wcześniejszą spłatę. Można też skorzystać z szansy całkowitego lub częściowego umorzenia kredytu. Żeby tak się stało, studia należy ukończyć w grupie 5% najlepszych absolwentów. Jeżeli udało się ukończyć naukę z wysokimi notowaniami, można poprosić władze uczelni o wypełnienie stosownego oświadczenia, które potwierdzi uzyskane wyniki.

Kredyt studencki to zobowiązanie, które jest zaciągane już na początku dorosłego życia. Jest on jednak bardzo wygodny i tani, a jego szczegółowe warunki są rzeczywiście preferencyjne. Rozsądne gospodarowanie środkami z kredytu to szansa na ukończenie edukacji wyższej lub sposób na przygotowanie sobie kapitału na start.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty