Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Fundusze Inwestycyjne

Czym są fundusze inwestycyjne

Dla wielu osób fundusze inwestycyjne to instrumenty bardzo niezrozumiałe i niejasne. Trudno cokolwiek o nich powiedzieć, głównie z powodu ich nieznajomości. Kojarzą się często z ryzkiem i niepewnością. Żeby zrozumieć działanie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, należy najpierw zrozumieć ich konstrukcję i założenie.

Fundusz inwestycyjny jest to forma zbiorowego inwestowania. Osoby lub firmy, które nie dysponują dużym kapitałem inwestują łącznie w dane przedsięwzięcie, stając się współinwestorami. Inwestując razem, ich małe kapitały składają się na pełny i wspólny kapitał danej inwestycji, który ma możliwość wypracowywania równie dużych zysków - dzielonych następnie proporcjonalnie do wkładu.

Zgodnie z ustawą regulującą działanie funduszy inwestycyjnych, fundusz jest osobą prawną, której wyłączną działalnością jest lokowanie środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Inwestowanie wspomnianych środków pieniężnych odbywa się na drodze kupowania jednostek uczestnictwa w funduszu lub certyfikatów inwestycyjnych. Jednostki uczestnictwa są w danym momencie w tej samej cenie dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem. Jednak ich cena nie jest stabilna i niezmienna. Na tym polega zarabianie na funduszach. Chodzi przede wszystkim o to, by tanio kupić jednostki uczestnictwa, a w momencie, gdy zyskają one na wartości, sprzedać z zyskiem.

Od czego zależy cena jednostki uczestnictwa?

Każdy fundusz inwestycyjny ma regulamin, który określa, w co może dany fundusz inwestować. Są to tak zwane aktywa, które również pracują na rynku finansowym. Fundusz zbiera inwestowane środki, zyskane poprzez sprzedaż jednostek uczestnictwa i inwestuje w instrumenty finansowe – aktywa. Wartość aktywów przekłada się na wartość jednostek uczestnictwa. Im lepiej dany fundusz inwestuje, jego aktywa zyskują wyższą wartość, tym wyższą wartość zyskują również jednostki uczestnictwa. Ich sprzedanie w momencie gdy mają wysokie ceny pozwala generować zyski.

Inwestowanie w ten sposób może się okazać bardzo zyskowne. Trafnie wybierając inwestycję można bowiem sporo zarobić. Jest to jednak sposób obciążony dość dużym ryzykiem, ponieważ podejmując złe decyzje nie tylko się nie zarobi, ale również można bardzo wiele stracić.

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi wymaga ogromnej wiedzy ekonomicznej, doświadczenia i wyczucia. Właśnie dlatego inwestycja w fundusze zazwyczaj jest oferowana przez doświadczone instytucje finansowe. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że inwestowanie przez pośredników wiąże się z koniecznością pomniejszenia swojego zysku o prowizję naliczaną właśnie dla osoby lub podmiotu pośredniczącego w inwestowaniu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty