Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Lokaty Strukturyzowane

Lokaty Strukturyzowane

Konstrukcja produktu

Dla zrozumienia działania i pracy lokaty strukturyzowanej należy zapoznać się z jej konstrukcją, ponieważ na niej właśnie opiera się jej specyfika.

Produkt składa się z dwóch elementów. Jest to część oszczędnościowa i część inwestycyjna. Część oszczędnościowa stanowi zwykle większą część całej lokaty. Jest to wartość między 70% a 95%. Część inwestycyjna to odpowiednio między 30% a 50%. Część oszczędnościowa jest umieszczana w instrumentach finansowych bezpiecznych, dających zysk powoli, ale dających. Część inwestycyjna jest inwestowana w instrumenty pochodne o podwyższonym ryzyku, jak waluty, indeksy giełdowe czy surowce i metale szlachetne. Zwykle jest to produkt długoterminowy, dwu lub trzyletni. Bardzo często jest obciążony prowizją za prowadzenie. Jakie skutki implikuje taka konstrukcja produktu?

Jedynie jego część jest ulokowana w instrumentach bezpiecznych. Pracuje więc powoli, ale cały czas do przodu. Właśnie dlatego taka lokata jest długoterminowa. Część bezpieczna musi mieć czas na wypracowanie zysków, które będą mogły pokryć ewentualne straty.

Część inwestycyjna jest ulokowana w instrumenty pochodne, które dają możliwość uzyskania wysokiego i znaczącego zysku, ale są obciążone wysokim poziomem ryzyka. Co za tym idzie, można stracić i to nie tylko potencjalne zyski, ale również zainwestowane środki. Właśnie dlatego część bezpieczna musi profilaktycznie pokryć te ewentualne straty. Jest to więc lokata o bardzo niepewnym efekcie i niepewnej stopie zwrotu. Może się bowiem zdarzyć, że bezpieczna część nie wypracuje satysfakcjonującego zysku, albo też działanie inflacji spowoduje, że wypłata w swojej wartości realnej jest niższa od inwestycji.

Jakie efekty można uzyskać

Można realnie bardzo dużo zarobić. To optymistyczny scenariusz. Inwestowanie w instrumenty wysokiego ryzyka niesie ze sobą wysokie zyski, więc dobre decyzje, podjęte we właściwym momencie mogą zaowocować wysokimi, odczuwalnymi zyskami, które nawet pomniejszone przez inflację będą korzystne i zadowalające.

Można również nie zyskać nic i nic nie stracić. Pytanie wówczas, czy wypłacona kwota będzie miała tę samą wartość, co wpłacona, skoro upłynęły dwa lub trzy lata? Z reguły, ta wartość jest niższa.

Negatywny scenariusz to strata. Jeżeli inwestycja się nie powiedzie, a część bezpieczna nie nadrobi można sporo zainwestowanego kapitału stracić. Do tego inflacja powoduje powiększenie straty.

Na co zwracać uwagę przed podjęciem decyzji?

Ryzykowność rozwiązania nie powinna tak do końca zniechęcać. Można przecież realnie zarobić. Należy zwrócić uwagę, czy oferowana lokata ma ochronę kapitału i na jakim poziomie. Oznacza to, że oferujący lokatę zobowiązuje się zwrócić taką część wpłaconej kwoty w najgorszym wypadku. Największe zaufanie powinna wzbudzić lokata, która gwarantuje 100% ochrony. Warto zapoznać się ze sposobem wyliczania stopy zwrotu, ponieważ pozwoli to w pewnym stopniu oszacować ryzykowność przedsięwzięcia.

Lokaty strukturyzowane są przeznaczone przede wszystkim dla świadomych inwestorów, którzy rozumieją ich strukturę i konstrukcję i są w stanie oszacować poziom podejmowanego ryzyka oraz możliwość osiągnięcia zysku. Zgadzają się na te warunki i ewentualne konsekwencje.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty