Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Konto bankowe

Czym jest WIBID®?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Wykres przedstawiający wskaźnik wibid

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

WIBID® - jak jest wyliczany?

Jest on wyznaczany jako średnia arytmetyczna wartości podawanych przez banki, które działają w Polsce. W czasie wyliczania tej średniej arytmetycznej, odrzucone zostają jedynie wartości skrajnie najwyższe i skrajnie najniższe. Pozostałe zaś są brane pod uwagę i to z nich wyliczana jest wspomniana średnia arytmetyczne. Odbywa się to w każdy dzień roboczy o godzinie 11. Wartość WIBID® ma charakter transakcyjny. Oznacza to, że banki zawierające między sobą transakcje nie mogą oferować dla siebie wartości niższych niż ustalone w czasie fixingu WIBID®. Fixingiem nazywane jest spotkanie w czasie którego WIBID® jest ustalany.

Określenie wartości WIBID®

WIBID® wykorzystywany jest co do zasady w transakcjach międzybankowych o ustalonych terminach zapadalności. Istotą tego wskaźnika jest to, że nie może być ona dowolnie zmieniana przez banki, ale również nie może być pomijana w czasie prowadzenia rozmów i negocjacji. Jest to wartość graniczna. Można oferować warunki, które są finansowo lepsze niż przy zastosowaniu wartości WIBID®. Nie można natomiast oferować warunków, które będą gorsze. Takie rozwiązanie jest absolutnie zabronione.

Jakie produkty finansowe obejmuje WIBID®?

Banki stosują WIBID® w zawieranych miedzy sobą transakcjach finansowych, które maja charakter lokat lub kredytów. Mogą to być kredyty jednodniowe, które rozpoczynają się tego dnia, którego transakcja była zawarta lub takie, które rozpoczynają się dnia następnego również na jeden dzień. Mogą to być również kredyty na tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub na rok. Jest to niezwykle ważna wartość, ponieważ to dzięki niej rynek międzybankowy jest stosunkowo uregulowany, spójny i zrównoważony, a wszystkie uczestniczące w nim banki mają praktycznie takie same możliwości i szanse.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty