Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt gotówkowy

Procedura przyznawania kredytu gotówkowego

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Procedura przyznawania kredytu gotówkowego

Przyznanie kredytu gotówkowego to proces wieloetapowy, podzielony na kawałki i części. Wielokrotnie na kilku pierwszych etapach się kończy i klient otrzymuje decyzję odmowną. Innym razem, procedura trwa do końca. Warto się na to przygotować, ponieważ uzyskanie kredytu wymaga w takim samym stopniu cierpliwości, co zdolności kredytowej. Wiedząc, jak przebiegają poszczególne etapy, można się do nich przygotować, a to zmniejsza poziom niepewności i daje większe poczucie bezpieczeństwa.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Wniosek kredytowy

Pierwszym etapem ubiegania się o kredyt jest złożenie wniosku kredytowego. Jego wzór można pobrać bezpośrednio w banku lub na jego stronie internetowej. To formularz, z jasno opisanymi rubrykami, które po prostu trzeba uzupełnić. Oczywiście, każde pole musi być wypełnione zgodnie z prawdą. Na podstawie tego dokumentu jest bowiem prowadzona wstępna weryfikacja klienta i wstępne określanie zdolności kredytowej. Warto w tym miejscu pamiętać, że liczba złożonych wniosków negatywnie wpływa na zdolność kredytową. Im więcej wniosków od jednego klienta będzie zarejestrowanych w sieci, tym bardziej maleją jego szanse na zyskanie dobrego i korzystnego kredytu. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Najlepiej uzyskać ogólne informacje dotyczące kredytów i warunków ich udzielania anonimowo, a wniosek lub maksymalnie 2-3 wnioski złożyć tam, gdzie te warunki są najkorzystniejsze, najlepsze. Taka liczba wniosków nie będzie bardzo szkodliwa, a pozwoli zyskać większe szanse na zakredytowanie.

Dokumenty do kredytu gotówkowego

Drugim krokiem jest dostarczenie pełnego zestawu dokumentacji niezbędnej dla wyliczenia dokładnej zdolności kredytowej, wraz z szacunkowym określeniem raty i okresu kredytowania. Trzeba więc dostarczyć tutaj takie dokumenty jak umowa o pracę, rozliczenie roczne, dotychczasowe zobowiązania, wyciąg z konta i wiele, wiele innych. Bardzo często bank po prostu oferuje listę dokumentów do zgromadzenia. Warto dostarczyć zestaw, który jest z nią zgodny, bo to zdecydowanie przyspiesza całą procedurę. Wszystkie dokumenty muszą być oczywiście oryginalne i prawdziwe. Pracownik banku je sobie skseruje i dołączy do dokumentacji kredytowej.

Wyliczenie zdolności kredytowej

To kolejny etap procesu związanego z ubieganiem się o kredyt gotówkowy. Z tym, że jest to etap, który w całości odbywa się wyłącznie w banku. W tym momencie pracownik banku wraz z analitykiem przegląda wszystkie dostarczone dokumenty, sprawdza zdolność, liczy możliwości i analizuje historię kredytową. To moment, w którym sprawdzane są dotychczasowe doświadczenia banków z danym klientem. Oceniany jest poziom środków, którymi dysponuje i które będzie mógł przeznaczyć na spłatę zaciągniętego kredytu. Warto zauważyć, że jest to również moment, w którym szacowane jest zaufanie, jakim bank może danego klienta obdarzyć.

Przygotowanie umowy kredytowej

Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie i klient spełni warunki stawiane mu przez bank, placówka przygotowuje umowę do podpisania. Zawarte są w niej wszystkie najważniejsze ustalenia, a mianowicie, jaki jest poziom zobowiązania, jakie jest jego oprocentowanie, kiedy następuje spłata i jak długo trwać będzie okres zakredytowania. Oczywiście, w umowie powinny również znaleźć się inne kwestie, jak na przykład zabezpieczenie kredytu, warunki wcześniejszej spłaty czy też warunki jego rozwiązania.

Uruchomienie kredytu gotówkowego

Jest to ostatni etap całej procedury. Po podpisaniu umowy i złożeniu całej dokumentacji w centrali banku następuje uruchomienie umowy i przelanie pieniędzy na konto klienta. Od momentu ich przesłania, klient jest zobowiązany warunkami umowy i musi je respektować. Oczywiście, zgodnie z przepisami prawa ma jeszcze dziesięć lub 14 dni (zależnie od sposobu zawarcia umowy) na odstąpienie. Odstąpienie wiąże się z koniecznością zwrócenia pieniędzy, ale bezkosztowo. Jeżeli jednak nie skorzysta z tej opcji, wszystkie zapisy w umowie stają się ważne i obowiązujące.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty