Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt hipoteczny

Co powinien zawierać wniosek MDM?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
wniosek MDM

Wniosek MDM należy złożyć w wybranym przez siebie banku lub instytucji finansowej, która uczestniczy w rządowym programie. Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć kilka obowiązkowych załączników. Po wstępnej weryfikacji zostaje podjęta decyzja o ewentualnym wsparciu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Wniosek MDM – jak wypełnić krok po kroku?

Wniosek o wsparcie finansowe w ramach MDM można złożyć w kilku instytucjach finansowych, które udzielają kredytów hipotecznych współfinansowanych w ramach rządowego programu. Dzięki temu na późniejszym etapie można wybrać najkorzystniejszą ofertę. Jeśli osoba starająca się o kredyt zdecyduje się na propozycję jednego z banków, wnioski złożone w pozostałych miejscach zostaną zwrócone. W gronie wymaganych dokumentów poza standardowym wnioskiem o kredyt hipoteczny należy umieścić umowę przedwstępną podpisaną z deweloperem, od którego chce się nabyć nieruchomość. Akceptowalna jest również ewentualna umowa o ustanowieniu bądź przeniesieniu własności mieszkania. Jeśli to możliwe, można również zamieścić umowę deweloperską.

Na podstawie umowy deweloperskiej bank wylicza powierzchnię użytkową mieszkania oraz cenę zakupu. W przypadku nieposiadania wymienionych dokumentów należy złożyć samodzielnie stworzony prospekt. Konieczne jest również zamieszczenie wymaganych załączników. Do samego wniosku o kredyt hipoteczny potrzebne są przede wszystkim pisemne oświadczenia o ewentualnych zobowiązaniach finansowych (należy przedstawić aktualne umowy kredytowe oraz harmonogramy spłat), zaświadczenie o dochodach i zeznania podatkowe z poprzednich lat. Dopiero po skompletowaniu wszystkich dokumentów, podejmowana jest wstępna weryfikacja.

Obowiązkowe załączniki do wniosku MDM

Należy pamiętać, że aby otrzymać pozytywną informację po wstępnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie, nie wystarczy wypełnić samego dokumentu. Konieczne jest dołączenie pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do uzyskania wsparcia. Mowa tu o nieposiadaniu (jako właściciel lub współwłaściciel) nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Dodatkowo należy zapewnić, że warunek będzie spełniany w dniu nabycia mieszkania lub domu współfinansowanego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Jeśli osoby starające się o wsparcie z MDM wynajmują lokal mieszkalny lub posiadają spółdzielcze lokatorskiego prawa do lokalu, konieczne jest dołączenie dokumentu, w którym zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu bądź zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia zakupu mieszkania. Kolejnym załącznikiem do wniosku MDM jest pisemne oświadczenie, że nabyta w przyszłości nieruchomość będzie służyła zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych (nie zostaje nabyta w celach komercyjnych) kredytobiorcy lub kredytobiorców.

Weryfikacja wniosku o wsparcie MDM

Na podstawie przedstawionych koniecznych wniosków bank lub inna wybrana instytucja rozpoczyna proces weryfikacji. Na tym etapie szczególną uwagę zwraca się na parametry  pożądanego kredytu hipotecznego (m.in. długość kredytowania), wiek kredytobiorcy, cenę oraz powierzchnie potencjalnej nieruchomości, a także spełnianie warunków MDM. Dopiero po pomyślnej weryfikacji, przyjmowane są wnioski o dofinansowanie wkładu własnego oraz oświadczenia i zobowiązania nabywcy. Następnie bank przekazuje dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie czekają na kolejny proces weryfikacji oraz rejestracji. Po zarejestrowaniu wniosku decyzja o przyznaniu wsparcia w ramach programu Mieszkania dla Młodych trwa nie dłużej niż 60 dni kalendarzowych.
Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty