Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt hipoteczny

Dokumenty do kredytu hipotecznego - co należy przygotować?

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Dokumenty do kredytu hipotecznego - co należy przygotować?

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoterminowe, często o dużym wolumenie. Aby uzyskać takie zobowiązanie, będzie wymagana specjalistyczna dokumentacja.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie umożliwiające zakup nieruchomości. Często poziom takiego kredytu jest wysoki i oscyluje od około 150 do 700 tysięcy złotych. Ze względu na to, iż wolumeny są duże, instytucje bankowe wymagają szeregu dokumentów w celu identyfikacji oraz sprawdzenia zdolności do spłacenia zainteresowanego klienta. Wymagania stawiane przez banki można podzielić na dwa rodzaje: dokumenty związane z klientem oraz związane z nieruchomością.

Dokumenty dotyczące klienta

Bank udzielając kredytu hipotecznego na samym początku będzie weryfikował tożsamość oraz zdolność kredytową klienta. Będą potrzebne dokumenty, takie jak:

  • Wniosek o kredyt na druku bankowym – by rozpocząć procedurę należy złożyć wniosek o kredyt na zakup mieszkania. Po wypełnieniu takiego dokumentu będą się tam znajdowały wszystkie informacje dotyczące osoby zainteresowanej takim zobowiązaniem.
  • Dwa dokumenty ze zdjęciem – kolejnym krokiem jest dokładna weryfikacja klienta. Należy przedstawić dowód osobisty wraz z drugim dokumentem zawierającym zdjęcie (może to być paszport).
  • Dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną – w procesie weryfikacji wymagane są również dokumenty w zależności od obecnej sytuacji klienta. Przykład: akt małżeństwa, decyzja rozwodowa, intercyza, akt narodzin dziecka.
  • Zaświadczenia potwierdzające uzyskane dochody – po procesie weryfikacji klienta, instytucja bankowa będzie sprawdzała zdolność kredytową. W tej sytuacji należy przedstawić: umowę, wyciąg z konta (3-6 miesięcy) potwierdzający wpływy na konto, zaświadczenie pracodawcy na druku bankowym, deklaracja PIT-37 za zeszły rok. W przypadku działalności gospodarczej: dokumenty rejestrowe firmy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji firmowej, zaświadczenie z ZUS-u, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, wyciąg z konta firmowego.

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Po weryfikacji klienta bank będzie sprawdzał nieruchomość pod kątem zabezpieczenia kredytu. Lista potrzebnych dokumentów będzie zależna od tego czy zakupiony dom czy mieszkanie będzie z rynku pierwotnego czy wtórnego.

  • Rynek pierwotny – wymagane będą dokumenty, takie jak: pozwolenie dewelopera na budowę nieruchomości, umowa przedwstępna, wyrys oraz wypis z ewidencji rejestru gruntów, odpis KRS dewelopera.
  • Rynek wtórny – przy takim rodzaju nieruchomości wymagane będą dokumenty: umowa przedwstępna ze zbywcą, potwierdzenie uiszczenia wkładu własnego (potwierdzenie przelewu), odpis z księgi wieczystej nieruchomości, szacunkowy operat, dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości przez zbywcę.
Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty