Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt hipoteczny

Jak skutecznie skorzystać z poręczenia kredytu hipotecznego?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Poręczyciel kredytowy pomaga w zawarciu umowy kredytowej

Poręczenie kredytu hipotecznego jest coraz rzadziej wybieraną formą zabezpieczenia zobowiązania. Istnieją sytuacje, w których poręczenie ułatwia otrzymanie kredytu. Poręczyciel kredytu zapewnia, że spłaci dług kredytobiorcy w przypadku braku możliwości spłaty zobowiązań.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Poręczenie kredytu hipotecznego jest dobrym rozwiązaniem w przypadku braku wymaganej zdolności kredytowej, dlatego warto zaznajomić się z obowiązkami i prawami poręczycieli kredytów.

Poręczenie kredytu hipotecznego – na czym polega?

Poręczenie kredytu hipotecznego było dosyć często wymaganą formą zabezpieczenia w przeszłości, choć niektóre banki nadal stosują tego typu metody. Obecnie poręczenia są obligatoryjną formą ochrony zobowiązania w przypadku kredytów gotówkowych na mniejsze sumy. Poręczenie kredytu hipotecznego pozwala wierzycielowi na dochodzenie ewentualnych należności w dość szybkim czasie. Wiarygodną i akceptowalną przez banki formą zapewnienie poręczenia jest umowa, w której poręczyciel, czyli osoba dająca poręczenia świadomie zobowiązuje się względem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej kredytu (wierzyciela) udzielić spłaty zaległości w przypadku, gdy kredytobiorca nie wykonał zobowiązania.

Kiedy warto lub trzeba skorzystać z poręczenia kredytu hipotecznego

Poręczenie kredytu hipotecznego nie należy do standardowego zabezpieczenia, choć jego stosowanie ma swoje uzasadnienie w kilku sytuacjach. Pierwszym przypadkiem, w którym bank wymaga poręczenia, to brak uregulowanego stosunku do służby wojskowej w przypadku kredytobiorcy-mężczyzny. Jak wyjaśniają eksperci finansowi, skuteczną metodą na otrzymanie kredytu hipotecznego jest wybór poręczenia jako formy zabezpieczenia w przypadku znajdowania się w grupie podwyższonego ryzyka – osób o niezbyt dobrej wiarygodności kredytowej. Klientami z grupy podwyższonego ryzyka w przypadku kredytów hipotecznych są osoby mające problemy ze spłatą zadłużenia, posiadające długotrwale niespłacane należności, których zadłużenie może jeszcze bardziej wzrosnąć w okresie obowiązywania kredytu hipotecznego. W takich sytuacjach poręczenie kredytu hipotecznego może okazać się jedyną opcją, umożliwiającą otrzymanie wsparcia finansowego ze strony banku. Poręczyciel kredytu hipotecznego to dobre rozwiązanie w przypadku gospodarstw domowych, w których tylko jedna osoba uzyskuje dochód. Poręczenie kredytowe może występować również zamiast wpłaty ubezpieczenia pomostowego, którego polega na wymaganym przez bank zabezpieczeniu, obowiązującym od momentu wypłacenia kredytu aż do dnia, w którym zostaje wypisana hipoteka mieszkania lub domu.

Obowiązki poręczyciela kredytu hipotecznego

Poręczycielem może zostać osoba, która jest w stanie udowodnić dokumenty przedstawiające osiągane dochody, być pełnoletnia i świadoma podejmowanych działań. Zanim zostanie podpisana umowa o poręczenie, bank sprawdza sytuację finansową żyranta. Dopiero po spełnieniu podstawowych wymagań, bank może zgodzić się na przyjęcie tego rodzaju zabezpieczenia. Poręczyciel musi liczyć się z tym, że w przypadku braku spłaty kredytu hipotecznego w odpowiednim terminie przez kredytobiorcę ucierpi również jego zdolność kredytowa, ponieważ w momencie oświadczenia o poręczeniu kredytu, informacja trafia do Biura Informacji Kredytowej. W związku z tym automatycznie spada zdolność kredytowa poręczyciela, nawet gdy spłata należności przez kredytobiorcę przebiega prawidłowo. Poręczyciel ma również kilka praw w stosunku do umowy, jaką zawiera z kredytobiorcą. Jedną z nich może być ograniczona kwota poręczenia, za którą jest odpowiedzialny, jak również możliwość dochodzenia pieniędzy uiszczonych na spłatę kredytu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty