Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt hipoteczny

Mienie przesiedleńcze - prawo i opłaty

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Mienie przesiedleńcze - prawo i opłaty

Przeprowadzka z jednego kraju do drugiego to bardzo poważne i skomplikowane przedsięwzięcie. Z jednej strony wymaga bardzo dużej i dopracowanej organizacji. Z drugiej zaś strony wymaga rozwiązania kwestii urzędowych, formalnych i rozliczeniowych. Przeprowadzka z jednego miejsca na drugie wiąże się bowiem również z transportem majątku, często bardzo wartościowego majątku, którego zwykły przewóz wymaga oclenia. W przypadku mienia przesiedleńczego cała sprawa wygląda nieco inaczej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Czym jest mienie przesiedleńcze

W pierwszej kolejności należałoby doprecyzować znaczenie wszystkich pojęć. Czym więc jest mienie przesiedleńcze i jak jest ono definiowane w polskim prawie? Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej został zlikwidowany obowiązek stosowania ceł przywozowych i wywozowych między krajami członkowskimi. W związku z tym wszystkie rzeczy przywożone z krajów Unii do Polski nie są obwarowane opłatami celnymi. W skład mienia przesiedleńczego wchodzą różnorodne elementy osobistego majątku. Jest to:

  • umeblowanie
  • wyposażenie
  • rzeczy osobiste
  • rowery
  • motocykle
  • pojazdy mechaniczne
  • przyczepy
  • łodzie
  • samoloty

To ponadto zwierzęta, instrumenty, urządzenia niezbędne do wykonywania rzemiosła lub zawodu. Ich przewiezienie w obrębie Unii nie wymaga żadnych dodatkowych formalności poza odpowiednim zgłoszeniem.

Przesiedlenie poza Unią Europejską

Mienie przesiedleńcze przywożone do Polski z kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej wymaga złożenia specjalnego zgłoszenia celnego w urzędzie celnym. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć wniosek o zwolnienie z opłaty celnej i dopuszczenie majątku do obrotu, jako właśnie mienia przesiedleńczego. Zgodnie z przepisami, mienie może być z tej opłaty zwolnione, ale decyzja każdorazowo należy do organu celnego. Jest ona podejmowana na podstawie przedstawionych dokumentów oraz stanu faktycznego i prawnego przywożonego majątku.

Ograniczenia w zakresie zwolnienia z opłaty celnej

Nie każde mienie przesiedleńcze przywożone z kraju spoza Unii Europejskiej podlega zwolnieniu z opłaty celnej. Mogą to być przecież przedmioty przywożone po to, by wprowadzić je do obrotu i zarobić na tym. Żeby uniknąć tego rodzaju sytuacji wprowadzono regulacje, które porządkują mienie przesiedleńcze podlegające zwolnieniu z opłaty i niepodlegające. By mienie było zwolnione musi być w osobistym posiadaniu i użytkowaniu osoby zainteresowanej, przez okres minimum sześciu miesięcy w poprzednim miejscu zamieszkania. Osoba zainteresowana musi wykazać się stałym miejscem zamieszkania przez okres co najmniej 12 miesięcy. Przy czym musi tam fizycznie zamieszkiwać i wykazać się dokumentami potwierdzającymi plany stałego osiedlenia. Trzecim warunkiem jest przeznaczenie mienia. W nowym miejscu musi być ono użytkowane w tym samym celu, w jakim było użytkowane dotychczas. Na bazie powyższych informacji widać zatem, że mienie przesiedleńcze należy oczywiście zgłosić niezależnie od miejsca pierwotnego i docelowego. W krajach Unii nie jest ono objęte żadnymi opłatami. Natomiast, jeżeli przeprowadzka odbywa się spoza kraju Unii należy zgłosić i zawnioskować o zwolnienie z opłaty celnej. Uwzględnienie wniosku jest zaś zależne od indywidualnej sytuacji zainteresowanego i przewożonego przez niego majątku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty