Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt hipoteczny

Stopy procentowe a kredyt hipoteczny

Mężczyzna podpisuje umowę

Kredyt hipoteczny to produkt, który powstaje na bazie kilku różnorodnych parametrów. Wśród nich pojawia się zdolność kredytowa klienta, wartość nieruchomości, wkład własny, ale również WIBOR, marża i prowizja dla banku, czyli różnorodne oprocentowania i stopy procentowe, których wysokość wpływa na koszty udzielanego kredytu i ostateczną kwotę do spłaty.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składają się głównie dwa najważniejsze parametry. Jest to wibor i marża kredytu. To one stanową w sumie część odsetkową zobowiązania i to one powodują, że spłacić trzeba taką a nie inną kwotę. Zmiany w wartościach tych parametrów powodują, że zmieniają się również nominalne wartości kredytu, a to jest ogromna różnica, która często wyrażana jest w tysiącach złotych.

Wibor w kredycie hipotecznym

Wibor jest to oprocentowanie, z jakim bank udzielający kredytu pożycza pieniądze na rynku międzybankowym. Żeby udzielić kredytu hipotecznego swojemu klientowi, bank musi te pieniądze pozyskać z innego źródła. Czerpie je właśnie z rynku międzybankowego. Innymi słowy pożycza od innych banków. Taka pożyczka nie jest bezkosztowa. Bank musi zapłacić odsetki od tej pożyczki, a ich wartość to właśnie wibor. Jest on ustalany regularnie przez zrzeszenie banków i ogłaszany w każdy poniedziałek przed południem. W przypadku kredytów hipotecznych, wartość wibor nie zmienia się tak często. Kredyty udzielane są z wiborem 6M lub 3M. oznacza to, że jego wartość podlega zmianom co 3 miesiące lub co 6 miesięcy. Jeżeli wibor maleje, to całkowite oprocentowanie kredytu również maleje. Jeżeli wibor rośnie, to oprocentowanie kredytu również rośnie. Klient tych zmian nie odczuwa, ponieważ ma ustaloną ratę na określonym poziomie i spłaca tę ustaloną ratę. Każda zmiana wiboru wyraża się wyłącznie w wysokości ostatniej raty, która jest ratą rozliczeniową.

Marża w kredycie hipotecznym

Marża jest to zarobek banku na udzielonym kredycie. To wartość, która ustalana jest raz na cały okres kredytowania i nie zmienia się tutaj w żadnym aspekcie. Jest o tyle bezpieczniejsza i pewna, że nie podlega zmianom nawet wówczas, gdy zmienia się wibor na rynku. To po prostu poziom dochodu z udzielonego kredytu, na który bank zdecydować się może tylko raz. Marża i wibor razem stanowią oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Poziom stóp procentowych

Stopy procentowe na rynku finansowym to wartości, które odnoszą się do różnorodnych aspektów. W odniesieniu do kredytów hipotecznych dotyczą one właśnie wspomnianego wiboru i marży. Należy pamiętać, że każda zmiana stóp procentowych kredytu hipotecznego to realna i odczuwalna zmiana kosztów spłacanego przez klienta kredytu. Oczywiście, klienci nie mają wpływu na zmiany w zakresie wiboru. Mogą jedynie obserwować kierunek tych zmian. Jednak śledzenie i kontrolowanie tych informacji, to sposób na zachowanie również kontroli nad własnymi finansami.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty