Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt hipoteczny

Stopy procentowe a kredyt hipoteczny

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Mężczyzna podpisuje umowę

Kredyt hipoteczny to produkt, który powstaje na bazie kilku różnorodnych parametrów. Wśród nich pojawia się zdolność kredytowa klienta, wartość nieruchomości, wkład własny, ale również WIBOR, marża i prowizja dla banku, czyli różnorodne oprocentowania i stopy procentowe, których wysokość wpływa na koszty udzielanego kredytu i ostateczną kwotę do spłaty.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Na oprocentowanie kredytu hipotecznego składają się głównie dwa najważniejsze parametry. Jest to wibor i marża kredytu. To one stanową w sumie część odsetkową zobowiązania i to one powodują, że spłacić trzeba taką a nie inną kwotę. Zmiany w wartościach tych parametrów powodują, że zmieniają się również nominalne wartości kredytu, a to jest ogromna różnica, która często wyrażana jest w tysiącach złotych.

Wibor w kredycie hipotecznym

Wibor jest to oprocentowanie, z jakim bank udzielający kredytu pożycza pieniądze na rynku międzybankowym. Żeby udzielić kredytu hipotecznego swojemu klientowi, bank musi te pieniądze pozyskać z innego źródła. Czerpie je właśnie z rynku międzybankowego. Innymi słowy pożycza od innych banków. Taka pożyczka nie jest bezkosztowa. Bank musi zapłacić odsetki od tej pożyczki, a ich wartość to właśnie wibor. Jest on ustalany regularnie przez zrzeszenie banków i ogłaszany w każdy poniedziałek przed południem. W przypadku kredytów hipotecznych, wartość wibor nie zmienia się tak często. Kredyty udzielane są z wiborem 6M lub 3M. oznacza to, że jego wartość podlega zmianom co 3 miesiące lub co 6 miesięcy. Jeżeli wibor maleje, to całkowite oprocentowanie kredytu również maleje. Jeżeli wibor rośnie, to oprocentowanie kredytu również rośnie. Klient tych zmian nie odczuwa, ponieważ ma ustaloną ratę na określonym poziomie i spłaca tę ustaloną ratę. Każda zmiana wiboru wyraża się wyłącznie w wysokości ostatniej raty, która jest ratą rozliczeniową.

Marża w kredycie hipotecznym

Marża jest to zarobek banku na udzielonym kredycie. To wartość, która ustalana jest raz na cały okres kredytowania i nie zmienia się tutaj w żadnym aspekcie. Jest o tyle bezpieczniejsza i pewna, że nie podlega zmianom nawet wówczas, gdy zmienia się wibor na rynku. To po prostu poziom dochodu z udzielonego kredytu, na który bank zdecydować się może tylko raz. Marża i wibor razem stanowią oprocentowanie kredytu hipotecznego.

Poziom stóp procentowych

Stopy procentowe na rynku finansowym to wartości, które odnoszą się do różnorodnych aspektów. W odniesieniu do kredytów hipotecznych dotyczą one właśnie wspomnianego wiboru i marży. Należy pamiętać, że każda zmiana stóp procentowych kredytu hipotecznego to realna i odczuwalna zmiana kosztów spłacanego przez klienta kredytu. Oczywiście, klienci nie mają wpływu na zmiany w zakresie wiboru. Mogą jedynie obserwować kierunek tych zmian. Jednak śledzenie i kontrolowanie tych informacji, to sposób na zachowanie również kontroli nad własnymi finansami.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty