Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt hipoteczny

Ubezpieczenia kredytu hipotecznego - rodzaje

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Ubezpieczenia kredytu hipotecznego - rodzaje

Kredyt hipoteczny wiąże się z dużym nakładem finansowym. Decyzja o wzięciu kredytu hipotecznego ma niebagatelny wpływ na nasze obecne życie, ale także na naszą przyszłość. Kredyt bierzemy nawet na trzydzieści lat – w tym czasie nasza sytuacja życiowa, zawodowa, zdrowotna może ulec zmianie. Z tego też powodu warto skorzystać z ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Takie ubezpieczenie chroni nie tylko kredytobiorcę, ale też kredytodawcę. Bank proponując ubezpieczenie zabezpiecza się przed problemami z kredytobiorcą i jego płynnością finansową. Jakie ubezpieczenia kredytu hipotecznego wyróżniamy? Z jakich warto skorzystać?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenia obowiązkowe – ochrona interesów kredytobiorcy i banku

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń – obowiązkowe i dobrowolne. Obowiązkowe są z góry narzucane przez instytucje finansową udzielającą kredytu. Bank chroni się w ten sposób przed poważnymi stratami i problemami z nieuczciwymi klientami lub też wypadkami losowymi. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych uwagę należy zwrócić przede wszystkim na ubezpieczenie pomostowe (do czasu wpisu hipoteki) oraz ubezpieczenie nieruchomości. Ubezpieczenie pomostowe to ubezpieczenie spłaty kredytu w okresie przejściowym. W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia bank sam wybiera instytucje ubezpieczeniową i narzuca ją kredytobiorcy z góry. Osoba biorąca kredyt zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia i pokrycia wszystkich kosztów. Okres obowiązywania ubezpieczenia to zazwyczaj kilka miesięcy – do czasu wpisania nieruchomości do księgi wieczystej. Ubezpieczenie to podlega ochronie od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu do ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku. Zakres ochrony dotyczy zarówno niemożności spłaty kredytu jak i wady prawne związane z ustanowieniem hipoteki. W przypadku wystąpienia jednego z tych zdarzeń ubezpieczony otrzymuje równowartość wartości zadłużenia obliczoną w tym dniu. Drugie ubezpieczenie to ubezpieczenie z wkładem własnym. Bank wymaga, aby kredytobiorca zainwestował swoje pieniądze. Jeśli nie ma on oszczędności musi on wykupić wtedy takie ubezpieczenie – jest to zazwyczaj 15% całej kwoty kredytu. Ubezpieczeniem mogą być objęte budynki i lokale mieszkalne. Ubezpieczenie chroni także przed takimi zdarzeniami jak pożar, powódź czy uderzenie pioruna.

Duży wybór dobrowolnych ubezpieczeń

Na rynku mamy bardzo duży wybór dobrowolnych ubezpieczeń. Chronią one w przypadku takich zdarzeń jak utrata zdrowia, utrata pracy, niezdolność do wykonywania pracy czy też śmierć kredytobiorcy – takie ubezpieczenia chronią kredytobiorcę oraz jego rodzinę. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych jak sama nazwa wskazują kredytobiorca nie musi z nich korzystać. Instytucje ubezpieczeniowe kuszą jednak korzystnymi warunkami. Jedno jest pewne – wzięcie kredytu to bardzo poważna decyzja. Warto przemyśleć wszystkie „za i przeciw” ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Tylko dobrze zabezpieczeni o przykrych zdarzeń losowych będziemy mogli „spać spokojnie” i spłacać kredyt bez stresu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty