Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Kredyt hipoteczny

Ubezpieczenie pomostowe w kredycie hipotecznym

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Ubezpieczenie pomostowe w kredycie hipotecznym

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego wpływa wiele czynników, takich jak prowizja za udzielenie kredytu, obowiązkowe ubezpieczenie na życie, obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości i inne. Jednak nie są to wszystkie koszty, ponieważ dochodzi do nich jeszcze tzw. ubezpieczenie pomostowe, które wpływa na zwiększenie rat w początkowym etapie spłacania kredytu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Ubezpieczenie pomostowe – co to jest?

Mówiąc najprościej ubezpieczenie pomostowe to stosowane przez bank zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Wynika to z faktu, że udzielając kredytu hipotecznego bank musi dokonać odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Daje to pewność, że w przypadku gdy klient nie będzie spłacał kredytu, bank będzie mógł dochodzić swoich roszczeń. Wpisu nie można jednak zrobić od ręki, dlatego do momentu jego uprawomocnienia się spłata kredytu jest zabezpieczona ubezpieczeniem pomostowym. Jest to rozwiązanie dość kłopotliwe dla kredytobiorcy, zwłaszcza jeśli kupuje on mieszkanie na rynku pierwotnym, np. w nieruchomości będącej jeszcze w stanie deweloperskim. Wówczas okres płacenie ubezpieczenia pomostowego często wydłuża się nawet do dwóch lat. Wynika to z faktu, że deweloper musi dopiero utworzyć księgę wieczystą, a wpis nie jest prawomocny od razu – czas oczekiwania może być dość długi.  

Jakie są koszty ubezpieczenia pomostowego?

Koszt ubezpieczenia pomostowego w każdym banku jest nieco inny. Najczęściej marża kredytu hipotecznego jest podwyższona o określony procent do momentu dostarczenia przez kredytobiorcę prawomocnego wpisu do hipoteki. Niektóre banki wymagają natomiast wpłaty jednorazowej kwoty za takie ubezpieczenie. W obu przypadkach koszt zależy od kwoty przyznanego kredytu hipotecznego. Czasem kredytobiorca może za takie ubezpieczenie płacić co kwartał, co pół roku lub raz w roku. Ile kosztuje takie ubezpieczenie? Najłatwiej obliczyć je dla kredytu wynoszącego 350 tysięcy złotych z wkładem własnym w wysokości 50 tysięcy złotych. Przy okresie kredytowania wynoszącym 30 lat i nominalnym oprocentowaniu na poziomie 5% rata kredytu może być podwyższona o około 190zł.  

Jak i kiedy dokonać wpisu w księdze wieczystej?

Wniosek o wpis do księgi wieczystej musi złożyć kredytobiorca. W przypadku, gdy księga wieczysta dla danej nieruchomości już istnieje, zapis ten pojawia się w niej w terminie sięgającym nawet kilku miesięcy od momentu złożenia wniosku w sądzie. O fakcie dokonania wpisu sąd powiadamia wnioskodawcę listem poleconym. Warto jednak pamiętać, że w przypadku zaprzestania spłaty kredytu przez klienta, bank pomimo ubezpieczenia pomostowego i tak jest uprawiony do dochodzenia swoich roszczeń od kredytobiorcy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty