Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Lokaty

Czym należy się kierować przy wyborze lokaty krótkoterminowej?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Wybór lokaty przez telefon

Lokaty krótkoterminowe należą do produktów inwestycyjnych, które pozwalają osiągnąć stosunkowo duży zysk w krótkim czasie. Lokata krótkoterminowa zakładana jest zazwyczaj na okres do 12 miesięcy, choć cześć banków i instytucji finansowych oferuje znacznie krótsze lokaty.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Lokata krótkoterminowa, podobnie jak lokata długoterminowa należy do lokat terminowych. Tego typu usługi finansowe określane są mianem depozytu bankowego. Lokaty krótkoterminowe są bezpieczną formą inwestycji, ponieważ nie są obarczone ryzykiem utraty pieniędzy.

Lokaty krótkoterminowe – co to jest?

Jak wyjaśniają eksperci z sektora finansów, lokaty krótkoterminowe są produktami inwestycyjnymi, które umożliwiają pozyskanie kapitału (środków finansowych) dla banków oraz pozostałych instytucji finansowych, aby te mogły udzielać kredytów. Oprocentowanie wszystkich lokat, zarówno tych krótkoterminowych, jak i długoterminowych jest zależne od aktualnej stopy redyskontowej, która jest ustalana przez Narodowy Bank Polski. Lokaty krótkoterminowe ma w swojej ofercie spora liczba banków oraz pozostałych instytucji finansowych. Lokaty krótkoterminowe różnią się okresem, na jaki podpisywana jest umowa między oferentem (np. bankiem) a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych. Obecnie na rynku można znaleźć lokaty krótkoterminowe na 12 miesięcy, lokaty kwartalne, lokaty miesięczne, lokaty krótkoterminowe na 2 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy. Najkrótsze lokaty krótkoterminowe są zawierane na jedną noc, dlatego też nazywane są lokatami nocnymi lub lokatami overnight. W takim przypadku, pieniądze z konta są pobierane z rachunku wieczorem, a rano trafiają na konto z naliczonymi odsetkami.

Jak wybrać dobrą lokatę krótkoterminową?

W związku ze sporą liczbą ofert lokat krótkoterminowych obecnych na rynku, należy zapoznać się z warunkami dotyczącymi tej formy inwestowania, a także określić własne priorytety. Zgodnie ze wskazówkami specjalistów, pierwszym krokiem jest ustalanie wysokości oprocentowania danej lokaty. I choć większość banków oraz instytucji finansowych podaje jedną stawkę oprocentowania, nie jest to jednak oczywista kwestia. W przypadku lokat terminowych oprocentowanie może być stałe oraz zmienne. Oprocentowanie stałe w przypadku lokat krótkoterminowych oznacza, że oprocentowanie nie ulegnie żadnej zmianie w okresie obowiązywania umowy. Lokaty krótkoterminowe z oprocentowaniem zmiennym, charakteryzują się możliwością zmiany oprocentowania przechowywanych depozytów (środków finansowych) w okresie obowiązywania umowy. Zmiany oprocentowania mogą być podyktowane np. zmianami stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski, zmianami stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym (WIBID, WIBOR), zmianami w rezerwach obowiązkowych, zmianami składek płaconych przez dany bank oferujący lokatę, a nawet zmianą poziomu rentowności bonów skarbowych. To jednak nie koniec terminów bankowych, na które należy zwracać uwagę, wybierając korzystną lokatę krótkoterminową. W opisywaniu oprocentowania w tego typu usługach inwestycyjnych banki posługują się m.in. oprocentowaniem nominalnym (podawanym w skali roku, bez uwzględnienia okresu trwania lokaty krótkoterminowej, bez podatku od zysków kapitałowych, bez efektu kapitalizacji odsetek oraz innych kosztów), oprocentowaniem efektywnym (oprocentowaniem wraz z efektem kapitalizacji odsetek, bez innych kosztów), oprocentowaniem netto (uwzględniającym podatek Belki), a także oprocentowaniem rzeczywistym (oprocentowaniem realnym), które pozwala na wiarygodne określenie rzeczywistego zysku z lokaty. Oprocentowanie realne uwzględnia m.in. inflację.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty