Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Lokaty

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Agent tłumaczy, jak obliczyć zysk z lokaty

Oblicz zysk z lokaty samodzielnie lub skorzystaj z narzędzi dostępnych online. Posługując się gotowymi kalkulatorami lokat, możesz obliczyć odsetki od lokaty zawartej na dowolny okres. Żeby to zrobić, powinieneś znać oprocentowanie depozytu oraz uwzględnić czas trwania lokaty i wysokość kapitału.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Jak obliczyć odsetki od lokaty terminowej? Musisz posiadać dane na temat wysokości kapitału, oprocentowania depozytu w skali roku oraz czasu trwania lokaty. Obliczenie odsetek nie wystarczy, by uzyskać informację na temat zysków z depozytu. Pamiętaj o potrąceniu od tej kwoty podatku od zysków kapitałowych, który wynosi 19 procent (tzw. podatek Belki), a także o stopie inflacji.

Oblicz wielkość należnych odsetek od rocznej lokaty bankowej – wzór

W większości przypadków podawane jest roczne oprocentowanie lokat terminowych. Realne oprocentowanie depozytów może być znacznie niższe. Wzór, jak obliczyć oprocentowanie lokaty, gdy zna się oprocentowanie roczne oraz stopę inflacji, jest prosty. Najpierw oblicz oprocentowanie netto lokaty w skali roku, mnożąc oprocentowanie nominalne razy (1 − 0,19), np. dla 4 procent oprocentowanie netto wynosi: 4 * (1 − 0,19) = 3,24 procent. Następnie żeby obliczyć realne oprocentowanie lokaty w skali roku, skorzystaj ze wzoru: (1 + oprocentowanie netto) / (1 + stopa inflacji) − 100 procent. Dla lokaty na 4 procent realne oprocentowanie przy inflacji 2,5 procent wynosi: (1 + 0,0324) / (1 + 0,025) – 1 = 0,0072, czyli 0,72 procent. Zatem zysk z lokaty na 10000 złotych w takim przypadku to 72 złote. To sposób, jak obliczyć zysk z lokaty trwającej rok. Uwzględnia on inflację. Natomiast żeby obliczyć kwotę, jaką bank wypłaci po zakończeniu rocznej lokaty, pomnóż kapitał przez oprocentowanie i od wyniku odejmij 19 procent – to kwota odsetek. Odsetki dodaj do kapitału i otrzymasz kwotę do wypłaty po zakończeniu lokaty. Dla rocznej lokaty na 10000 na 4 procent odsetki wynoszą: 10000 *0,04 ­– 19 procent = 324 złote, a suma do wypłaty 10324 złote. Obecnie rzadko jednak zdarza się, że lokatę terminową na tak wysoki procent można założyć na rok, zwykle maksymalne terminy nie przekraczają kilku miesięcy. To proporcjonalnie pomniejsza zyski.

Jak obliczyć zysk z lokaty trwającej krócej niż rok?

Wzór, jak obliczyć zysk z lokaty krótszej niż roczna, stworzysz poprzez modyfikację wzoru do określania zysku z depozytu rocznego. Oblicz zysk z lokaty, dzieląc roczne odsetki przez 365 dni, a następnie mnożąc wynik przez liczbę dni trwania lokaty. Dla lokaty na 10000 złotych na 3 miesiące przy oprocentowaniu realnym 0,72 procent zysk wynosi: 10000 * 0,0072 / 365 * 90 = 17,75 złotych. Z kolei wzór, jak obliczyć odsetki od lokaty o takich samych parametrach, wymaga zamiast oprocentowania realnego użycia oprocentowania netto, czyli nominalnego z uwzględnieniem podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że odsetki możesz obliczyć ze wzoru: kwota lokaty * oprocentowanie nominalne / 365 * 90 – 19 procent, np. 10000 * 0,04 / 365 * 90 – 19 procent = 79,89 złotych. Bank po zakończeniu lokaty powinien wypłacić 10079,89 złotych.

Narzędzia do obliczenia zysku z lokaty

Podczas podpisywania umowy o lokacie terminowej w oddziale banku, doradca klienta może dla ciebie obliczyć odsetki z lokaty. Jeśli zawierasz umowę na odległość, oblicz odsetki od lokaty według podanych wzorów lub skorzystaj z kalkulatorów online. W odpowiednim formularzu wystarczy wpisać kwotę lokaty, oprocentowanie i długość jej trwania, a kalkulator obliczy kwotę odsetek. Obliczając zyski z lokaty samodzielnie, powinieneś znać stopę inflacji za okres trwania lokaty. Stopę inflacji można obliczyć, korzystając z kalkulatora na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/kalkulator-inflacji lub sprawdzić jej wysokość na stronie Głównego Urzędu Statystycznego lub wspomnianego ministerstwa.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty