Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Lokaty

Lokata strukturyzowana - czym jest i jak zainewestować, by zarobić?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Symboliczny obraz lokaty w banku

Lokata strukturyzowana polega na jednoczesnym inwestowaniu pieniędzy w więcej niż jednym instrumencie finansowym. Lokaty strukturyzowane opinie nie zawsze mają najlepsze, ponieważ produkty te nie zawsze generują prognozowany zysk dla inwestorów. A brak zysku to realna strata.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Lokata strukturyzowana – jak działa? Zasady funkcjonowania

Lokata strukturyzowana to produkt, którego zasadą działania jest podział środków i lokowanie ich w co najmniej dwóch różnych narzędziach finansowych. Część pieniędzy zdeponowana jest pod postacią tradycyjnej lokaty oszczędnościowej, w której pieniądze lokowane są np. w obligacje skarbowe. Drugą część kapitału bank przeznacza na inwestycje w narzędzia o potencjalnie większym zysku dla inwestora ale też większym ryzyku. Oprocentowanie lokaty strukturyzowanej nie jest z góry określone, może być jedynie oszacowane. Najczęściej oprocentowanie nominalne jest wyższe niż lokat standardowych zawieranych w tym samym czasie. W praktyce może okazać się, że depozyt nie zarobił nic, mimo inwestycji trwającej kilka lat. Bank może podać maksymalną stopę oprocentowania, według której naliczy odsetki, nawet jeśli inwestycja wypracuje większy zysk. Część oszczędnościowa stanowi przeważnie od 70 do 95 procent kapitału. Przed założeniem lokaty strukturyzowanej warto upewnić się, na jakich zasadach bank gwarantuje zwrot kapitału. Lokaty strukturyzowane zakłada się na co najmniej rok, a najczęściej na 2 czy 3 lata. Lokata strukturyzowana zamraża środki – można depozyt zerwać w dowolnej chwili, ale wiąże się to najczęściej z utratą odsetek i dodatkowo z poniesieniem opłaty administracyjnej czy manipulacyjnej lub zapłatą marży. Kwoty te mogą być stosunkowo wysokie, nawet do 20 procent kapitału. Warto przed podpisaniem umowy o lokatę strukturyzowaną upewnić się, zwrócenie ilu procent kapitału gwarantuje bank. Obliczając zysk z lokaty strukturyzowanej, należy wziąć pod uwagę wysokość rzeczywistego oprocentowania w poszczególnych okresach (oprocentowanie roczne), wysokość kapitału, czas trwania lokaty, a także podatek od zysków kapitałowych i stopę inflacji. Wszystkie te czynniki umożliwiają obliczenie, jaki faktyczny zysk daje lokata strukturyzowana.

Lokaty strukturyzowane: opinie i ich źródła

Lokaty strukturyzowane opinie mają dobre i złe w zależności od tego, czy w trakcie inwestycji sprawdził się najlepszy, czy najgorszy zakładany scenariusz. Negatywne opinie o lokacie strukturyzowanej mają zwykle ci inwestorzy, którzy inwestowali nieświadomie – bez zgłębienia tematu przed ulokowaniem środków – lub których założenia inwestycyjne minęły się z rzeczywistością, czyli zysk był o wiele mniejszy niż szacowany (a nawet zerowy). Pozytywnie na temat lokaty strukturyzowanej mówią osoby, w przypadku których sprawdził się scenariusz banku co do wysokości zysków (większych niż na zwykłej lokacie terminowej). Lokaty strukturyzowane dobre opinie mają też wśród osób, które wnikliwie zapoznały się z umową i uchroniły się przed depozytem z gwarancją kapitału mniejszą niż 100 procent czy z wysoką marżą lub innymi opłatami.

Ranking lokat strukturyzowanych

Lokaty strukturyzowane w rankingu wszystkich lokat zwykle nie są uwzględniane, dlatego najlepiej wyszukiwać je samodzielnie, a porównywać w porównywarce. Ranking lokat strukturyzowanych jest trudny do przygotowania, ponieważ dane na temat oprocentowania są wyłącznie szacunkowe. W związku z tym trudno ocenić opłacalność tego typu produktów. Wybierając najlepszą lokatę strukturyzowaną dla siebie, należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę kapitału, prognozowane oprocentowanie, to, w jakie instrumenty finansowe są inwestowane pieniądze na danej lokacie, oraz jak długo trwa depozyt i jaka jest jego minimalna i maksymalna kwota. Warto wiedzieć, że wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane samodzielnie, tak jak samodzielnie ponoszone jest ryzyko tych inwestycji.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty