Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Porady - Lokaty

Na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty długoterminowej?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Agent informuje klienta, na co zwrócić uwagę przy wyborze lokaty długoterminowej

Lokata długoterminowa jest popularnym sposobem na inwestowanie zgromadzonego kapitału. To produkt inwestycyjny, zakładany na co najmniej 12 miesięcy. W zależności od przypisanego mu oprocentowania, pozwala na zarobienie nawet kilku procent w skali roku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Lokaty długoterminowe są przez ekspertów uznawane za jedne z najbezpieczniejszych metod inwestowania kapitału, ponieważ klienci korzystający z tego typu rozwiązań finansowych mają zagwarantowaną ochronę posiadanych środków.

Lokata długoterminowa – rodzaje i oprocentowanie

Lokata długoterminowa wraz z lokatą krótkoterminową należą do lokat terminowych, nazywanych również depozytami bankowymi. Lokaty długoterminowe to produkty inwestycyjne oferowane przez wiele banków oraz instytucji finansowych. Pieniądze zgromadzone na nich są wykorzystywane przez banki jako środki umożliwiające udzielanie kredytów. Oprocentowanie lokat długoterminowych w skali roku oscyluje wokół 0,9-4%. Należy jednak pamiętać, że na ostateczny, realny zysk z lokat długoterminowych ma wpływ wiele czynników. Oprocentowanie jest ustalane przez każdy bank oraz instytucje finansowe indywidualnie, lecz na ceny wpływa m.in. obecna stopa redyskontowa ustalana przez Narodowy Bank Polski. Jak wyjaśniają analitycy sektora bankowego, lokaty długoterminowe to depozyty bankowe o okresie trwania co najmniej 12 miesięcy. Na rynku istnieje spora liczba lokat podpisywanych właśnie na ten okres. Popularne są również lokaty na 2 lub 3 lata, choć można spotkać się z lokatami ze znacznie dłuższym okresem obowiązywania. Lokaty długoterminowe podobnie jak lokaty krótkoterminowe można podzielić również na odnawialne i nieodnawialne. Lokaty odnawialne po zakończeniu umowy automatycznie odnawiane, z kolei lokaty nieodnawialne umożliwiają wypłatę zgromadzonego kapitału wraz z naliczoną kwotą oprocentowania bezpośrednio po wygaśnięciu umowy. Oprocentowanie w przypadku lokat długoterminowych może występować jako oprocentowanie stałe oraz oprocentowanie zmienne. W przypadku lokat długoterminowych ze stałym oprocentowaniem stopa procentowa w ciągu całego okresu obowiązywania umowy nie ma prawa ulec zmianie. Dzięki temu już przed podpisaniem umowy można dowiedzieć się, jaki otrzyma się zysk po zakończeniu jej trwania. Oprocentowanie zmienne w lokatach długoterminowych jest uzależnione od zmiany stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (ustalaną przez Radę Polityki Pieniężnej), zmiany poziomu rentowności bonów skarbowych, zmiany składki płaconej przez bank na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zmiany stopy oprocentowania lokat na rynku międzybankowym (WIBOR/WIBID), a także wielu innych czynników.

Jaką lokatę długoterminową wybrać?

Eksperci są zgodni, że lokaty długoterminowe ze stałym oprocentowaniem są dobrym rozwiązaniem dla osób nieposiadających zbyt dużej wiedzy na temat rynków finansowych, a także dla osób, które nie mają pewności odnośnie do wahań stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Lokaty długoterminowe ze zmiennym oprocentowaniem to usługa inwestycyjna polecana przede wszystkim osobom, które przewidują, że w niedalekiej przyszłości stopy procentowe NBP ulegną podwyższeniu. W wyborze lokaty długoterminowej warto również zwrócić na to, w jaki sposób przedstawiane jest oprocentowanie. Jeśli bank lub instytucja finansowa oprocentowanie lokaty długoterminowej określa za pomocą oprocentowania nominalnego, mowa o oprocentowaniu w skali roku bez uwzględnienia kosztów lokaty, efektu kapitalizacji odsetek, podatku Belki, ani okresu trwania lokaty. Oprocentowanie, które wskazuje na rzeczywisty zysk z lokaty długoterminowej, to oprocentowanie rzeczywiste, nazywane również oprocentowaniem realnym. Poszukując odpowiedniej lokaty długoterminowej, można spotkać się również z oprocentowaniem netto (oprocentowaniem uwzględniającym podatek Belki) oraz oprocentowaniem efektywnym (uwzględniającym efekt kapitalizacji odsetek).

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty