Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Konto bankowe

Instytucja upoważnienia do konta bankowego

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Mężczyzna rozmawia z bankiem w celu ustanowienia upoważnienia bankowego

Pełnomocnictwo do konta bankowego może nadawać mniejsze lub większe uprawnienia do wykonywania czynności na rachunku osobie trzeciej. Zależy to od rodzaju upoważnienia do konta – ogólnego, rodzajowego lub szczególnego. Funkcjonuje też specjalne upoważnienie, tzw. niegasnące.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Instytucję pełnomocnictwa reguluje Kodeks Cywilny. Upoważnienie do konta w banku daje możliwość osobie trzeciej do wykonywania czynności związanych z tym kontem w imieniu osoby upoważniającej (właściciela konta).

Upoważnienie do konta bankowego – rodzaje i zakres uprawień pełnomocnika

Upoważnienie do konta w banku daje różne uprawnienia osobie upoważnionej (pełnomocnikowi), w zależności od rodzaju. Wyróżnia się trzy typy upoważnienia do konta:

  • ogólne – nadaje szerokie uprawnienia – pełnomocnik do konta może wpłacać i wypłacać pieniądze, wykonywać przelewy, zmieniać hasła, ustanawiać i modyfikować zlecenia stałe, wysyłać korespondencję do banku oraz zamawiać wciągi, opinie i różnego rodzaju zaświadczenia; osoba posiadająca ogólne pełnomocnictwo do konta nie może wypowiedzieć ani zmienić umowy rachunku, ustanawiać upoważnień, wnioskować o wydanie karty płatniczej, składać dyspozycji na wypadek śmierci ani zawierać umów kredytu odnawialnego;
  • rodzajowe – pełnomocnik do konta może wykonywać określone czynności, np. wpłacać i wypłacać pieniądze czy wykonywać operacje finansowe do określonej kwoty; powinny być one szczegółowo określone w umowie nadającej upoważnienie;
  • szczególne – daje najmniej uprawnień pełnomocnikowi – osoba upoważniona do konta jest wyłącznie w zakresie prawa do używania karty płatniczej wydanej do rachunku.

Decydując się na ustanowienie pełnomocnictwa do konta, warto wziąć pod uwagę wygodę tego rozwiązania, ale też to, czy wybrana osoba upoważniona jest wystarczająco odpowiedzialna do uzyskania tych uprawnień. Przed podjęciem decyzji należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem banku w zakresie upoważnienia do konta bankowego, by poznać uprawnienia pełnomocnika – każdy bank ustala je indywidualnie. Upoważnienie do konta po śmierci właściciela jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Można je – tak jak pozostałe rodzaje – ustanowić lub cofnąć w dowolnym momencie. Upoważnienie do konta bankowego po śmierci mocodawcy to tzw. pełnomocnictwo niegasnące. Na podstawie art. 101 paragrafu 2 Kodeksu Cywilnego pełnomocnik traci prawo do nadanych upoważnień w momencie śmierci mocodawcy, chyba że w pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie IV CSK 252/14, LEX nr 1604782 przyjął, że pełnomocnictwo niegasnące umocowuje pełnomocnika do działania w imieniu spadkobierców zmarłego mocodawcy. Zastrzegł jednak, że nie można przyjąć, że pełnomocnik działa w imieniu zmarłego. Inaczej sprawa wygląda w przypadku konta bankowego po śmierci współwłaściciela. W zależności od indywidualnej polityki banku środki na wspólnym koncie po śmierci jednego ze współwłaścicieli mogą pozostać do dyspozycji żyjącego współwłaściciela, mogą zostać podzielone na dwie części, po czym jedna z nich jest wypłacana zgodnie z prawem spadkowym, trzecią możliwością jest rozwiązanie umowy i wypłata środków żyjącemu współwłaścicielowi oraz spadkobiercom.

Pełnomocnik do konta bankowego – wymagania

Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym może zostać udzielone osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych. Nie musi być to osoba spokrewniona. Ważne, by pełnomocnik miał ukończone 18 lat. Drugim wymogiem jest, by osoba ta była rezydentem Polski, czyli by posiadała adres zamieszkania na terenie RP.

Jak upoważnić kogoś do konta bankowego? Metody i warunki

Żeby ustanowić upoważnienie do konta, należy razem z przyszły pełnomocnikiem udać się do oddziału banku, w którym to konto działa. Obsługa placówki wypełnia stosowne dokumenty i ustalane są warunki upoważnienia. Procedurę wieńczy złożenie podpisów właściciela rachunku oraz pełnomocnika.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty