Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Konto bankowe

Jakie są opłaty za prowadzenie konta w banku?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Jakie są opłaty za prowadzenie konta w banku

Opłata za prowadzenie rachunku, za wypłaty z bankomatów i inne operacje na koncie bankowym znajdują się w tabeli opłat i prowizji. Każdy bank jest zobowiązany przedstawić klientowi taki dokument w momencie podpisania umowy o prowadzenie konta bankowego.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Opłaty za konto zwykle nie są wysokie lub bank w ogóle ich nie pobiera za prowadzenie konta ani wykonywane operacje. Zwykle jednak, by konto i korzystanie z wydanej do niego karty płatniczej były darmowe, należy spełnić określone warunki.

Opłaty za prowadzenie konta

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku to obecnie rzadkość, jednak niektóre banki wciąż ją pobierają. To opłata pobierana za samo funkcjonowanie konta w danej instytucji bankowej. Bywa zależna od miesięcznego obrotu, np. darmowe prowadzenie konta uzyskuje się po wykonaniu transakcji bezgotówkowych na określoną kwotę. Opłata za prowadzenie rachunku może wynosić od kilku do kilkunastu złotych.

Opłaty za wypłaty z bankomatów

Opłaty w bankach pobierane są niekiedy za wypłatę środków z bankomatów. W zależności od warunków umowy mogą one być pobierane wyłącznie za wypłaty z bankomatów innych niż urządzenia konkretnego banku lub sieci. Innym przypadkiem są opłaty za np. trzecią i każdą kolejną wypłatę z bankomatu w ciągu miesiąca. W większości banków pobierane są opłaty za wypłaty z bankomatów za granicą. Kwota prowizji ustalana jest procentowo niezależnie od waluty. W przypadku nowoczesnych banków, które zapewniają dostęp do bankowości elektronicznej, opłaty mogą być pobierane również za wypłatę środków w placówkach banku.

Opłaty za wykonywanie przelewów i ustalanie stałych zleceń

Konta w systemie bankowości elektronicznej są zwolnione z opłat za samodzielne wykonywanie przelewów i ustanawianie zleceń stałych. Nie dotyczy to dyspozycji przelewów zlecanych telefonicznie lub w oddziale banku ani samodzielnie wykonanych przelewów natychmiastowych (niektóre banki oferują jeden czy kilka takich przelewów w miesiącu za darmo). Opłaty za wykonywanie przelewów w takich sytuacjach zwykle wynoszą kilka złotych. Więcej kosztuje przelew w systemie SORBNET, czyli przelew międzynarodowy. Opłaty za jego wykonanie są albo stałe, albo mają ustaloną procentową wysokość prowizji.

Inne opłaty bankowe związane z prowadzeniem konta

Opłaty za konto muszą być wyszczególnione w tabeli opłat i prowizji. Zwykle tabele te są bardzo szczegółowe i uwzględniają różne okoliczności oraz możliwości związane z funkcjonowaniem konta. Opłaty bankowe często są wysokie dla dłużników, którym bank wysyła monity i upomnienia czy wezwania do uregulowania zaległości. Jednorazowe upomnienie może kosztować klienta nawet kilkanaście złotych. O ile bezpłatne jest wygenerowanie wyciągu elektronicznego w systemie e-bankowości, o tyle za wyciąg papierowy zwykle trzeba zapłacić kilka złotych, niezależnie czy odbiera się go w placówce banku, czy zleca jego wysłanie pocztą tradycyjną. W wielu bankach obowiązuje opłata za wydanie karty i jej użytkowanie. Przeważnie nie dotyczy to osób, które w miesiącu wykonają transakcje bezgotówkowe na określoną w umowie kwotę. Zwykle płatne jest także wydawanie zaświadczeń i opinii, zlecenie dyspozycji na wypadek śmierci, upoważnienie do konta czy wydanie duplikatu karty płatniczej. W niektórych bankach opłata pobierana jest także za zastrzeżenie karty płatniczej i jej wznowienie (nawet 150 złotych). Żeby uniknąć niespodziewanych opłat bankowych, należy dokładnie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji dla danego konta w konkretnym banku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty