Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Konto bankowe

Subkonto - co to jest i jak je założyć?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Mężczyzna szuka w internecie informacji na temat subkonta

Subkonto to specjalny rodzaj konta, które posiada każda osoba, należąca do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Subkonto zakładane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Część ewidencjonowanych składek na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana właśnie na subkonto w ZUS.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Subkonto jest zakładane wszystkim osobom urodzonym po 1968 roku, które odprowadzają comiesięczne składki emerytalne. Osobom urodzonym przed 1968 rokiem, składki są odprowadzane tylko wtedy, gdy należy się do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Subkonto – na czym polega? Waloryzacja

Pierwsze subkonta prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstały w 2011 roku. Subkonta powstał w wyniku obniżenia składki przekazywanej do funduszy emerytalnych. W 2011 roku składki zostały zapisane na subkontach ZUS. Początkowo było to 5% pensji brutto osób ubezpieczonych (w 2013 roku 4,5% pensji osoby ubezpieczonej, w 2014 roku 4,2%), a obecnie wysokość składki wynosi 7.3%, choć można zdecydować się na podzielenie tej kwoty (4.38% na subkonto, 2.92% na OFE). Jak informują specjaliści od funduszy emerytalnych, składki na subkontach są inaczej waloryzowane niż składki na podstawowym koncie ZUS (tam trafia pozostałe 12,22% pensji brutto). Waloryzacja składek na subkontach jest uzależniona jedynie od nominalnego wzrostu PKB (nie może być ujemna). Waloryzacja na subkontach zabezpiecza osoby odprowadzające składki emerytalne przed utratą wartości pieniędzy z powodu inflacji.

Subkonto w ZUS – to warto wiedzieć

Na subkoncie prowadzonym przez ZUS, zapisywane są informację m.in. o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek (wraz z odsetkami za zwłokę i opłatę prolongacyjną), kwocie środków przekazanych przez OFE, które są równe 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych, zapisanych na rachunku danej osoby w OFE. Jak podpowiadają eksperci, ZUS na subkoncie zapisuje również kwotę środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych (w związku z ukończeniem wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego). Na subkoncie ZUS zapisywane są również informację o wysokości należnych i wpłaconych składek.

Subkonto – jak dzielone są pieniądze?

Zgodnie z prawem, zgromadzone na subkoncie środki są dzielone w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci osoby, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa, umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej. W przypadku podziału środków z subkonta i OFE, wypłata następuje na podstawie zawiadomienia z otwartego funduszu emerytalnego. W przypadku osoby, która nie była członkiem OFE podział oraz wypłata zgromadzonych środków odbywa się na podstawie wniosku, który można złożyć w każdym oddziale ZUS w Polsce.

Jak przekazywać środki z subkonta na OFE?

Każda osoba odprowadzającą comiesięczne składki na cele emerytalne ma możliwość zadecydowania, gdzie trafia część składki z subkonta. Do przekazywania tej puli środków służy tzw. okno transferowe. Dzięki niemu część składki emerytalnej (w wysokości 2,92% podstawy wymiaru – pensji brutto) można odprowadzać do wybranego przez siebie otwartego funduszu emerytalnego lub zapisywać ją na prowadzonym przez ZUS subkoncie. Zmiana miejsca przekazywania części składki emerytalnego odbywa się za pomocą złożenia „Oświadczenia o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”. Dokument ten można znaleźć we wszystkich placówkach ZUS oraz na stronie internetowej ZUS. Należy pamiętać, że decyzję można podjąć tylko w czasie wspomnianych „okien transferowych”, które „otwierane” są co cztery lata między 1 kwietnia a 31 lipca. Najbliższe „okno transferowe” zostanie otwarte w 2020 roku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty