Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Konto bankowe

Zajęcie komornicze (blokada) konta bankowego

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Mężczyzna sprawdza stan konta po zajęciu komorniczym

Blokada konta przez komornika powoduje, że nie można wypłacić ani przelać środków. Zajęcie komornicze konta może obejmować część środków lub wszystkie pieniądze. Kwota wolna od zajęcia to w 2017 roku 1500 złotych, a w 2018 roku –1575 złotych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zajęcie komornicze konta bankowego może być skutkiem nawet niewielkich zaległości finansowych. Blokada środków na koncie przez komornika jest poprzedzona wysłaniem pisma informującego o planowanym zajęciu. Oprócz komornika blokadę na rachunku bankowym mogą ustanowić Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Izba Celna, prokuratura i sąd rejonowy.

Co oznacza blokada na rachunku? Zajęcie komornicze konta

Blokada konta bankowego sprawia, że nie można swobodnie korzystać ze wszystkich zgromadzonych pieniędzy. Środki ponad kwotę wolną od zajęcia zostają zablokowane i nie można ich wypłacić ani przelać. Blokada środków na rachunku bankowym jako zabezpieczenie może być zdjęta dopiero po uregulowaniu zaległości, które były powodem zajęcia komorniczego konta. Zajęcie komornicze konta bankowego obejmuje rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe i lokaty. Blokada konta bankowego przez komornika odbywa się elektronicznie. Sprawia to, że procedura przebiega bardzo szybko. Jest to możliwe dzięki systemowi pozwalającemu na elektroniczną komunikację komorników i banków w sprawie rachunków bankowych osób zadłużonych.

Blokada środków na rachunku bankowym – kwota wolna od zajęcia

Zajęcie komornicze na koncie bankowym według prawa może obejmować część lub całość środków. Miesięczna kwota wolna od zajęcia to 75 procent minimalnej płacy (czyli 1500 złotych w 2017 roku i 1575 złotych w 2018 roku), emerytury lub renty. Przepisy te obowiązują od września 2016 roku, wcześniej kwota wolna od zajęcia miała jednorazowy i nieodnawialny limit w wysokości około 12000 złotych. Nowe limity służą temu, by dłużnik nie zostawał bez środków do życia na czas prowadzonej egzekucji komorniczej. Blokada na koncie może obejmować wszystkie środki, jeśli nie wyjaśni się komornikowi ich pochodzenia. Zajęciu nie podlegają świadczenia socjalne ani zasiłki (do kwoty stanowiącej równowartość 75 procent minimalnego wynagrodzenia). Blokada na rachunku nie może więc objąć świadczenia 500+, świadczeń rodzinnych, dodatków rodzinnych, pielęgnacyjnych, dla opiekunów ani żadnych innych. Wolne od zajęcia pozostają też świadczenia uzyskiwane z pomocy społecznej i integracyjne, a także alimenty.

Zajęcie komornicze rachunku bankowego – ile może zabrać komornik?

Poza kwotą wolną od zajęcia komornik może zabrać wszystkie inne środki wpływające w danym miesiącu na konto dłużnika. Co więcej ochroną objęte są wyłącznie dochody z umowy o pracę, renta i świadczenia emerytalne oraz społeczne, natomiast w przypadku umów cywilno-prawnych, takich jak umowa-zlecenia i umowa o dzieło, ochrona ta nie działa – zajęcie komornicze dotyczy także tych pieniędzy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy te środki stanowią jedyny dochód dłużnika – wówczas sprawę należy wyjaśniać bezpośrednio z komornikiem. Należy pamiętać, że blokada rachunku bankowego przez komornika może objąć wszystkie środki na koncie, jeśli ich pochodzenie nie jest wyjaśnione – a bank nie ma obowiązku przekazywania tego typu informacji. W takich przypadkach należy przedstawić urzędnikowi stosowne dokumenty i zaświadczenia, by kwota pochodząca ze środków niepodlegających windykacji została odblokowana (do dyspozycji maksymalnie w ciągu miesiąca i tak pozostanie 1500 złotych).

Zajęcie komornicze na koncie – metody odblokowania konta

Blokady na rachunku można się pozbyć, regulując u komornika zaległe zobowiązania finansowe i odsetki oraz pozostałe opłaty związane z windykacją długu. To jedyny sposób. Konto jest odblokowane w momencie, gdy komornik prześle do banku stosowną informację o tym, że długi zostały spłacone.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty