Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt gotówkowy

Amortyzacja samochodu kupionego na kredyt

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
amortyzacja samochodu kupionego na kredyt

Zakup samochodu na firmę może się odbyć na wiele różnych sposobów. Można kupić go za gotówkę, zdecydować się na leasing lub też zaciągnąć kredyt w banku, który pomoże sfinansować tego rodzaju zakup. W przypadku kredytu, przedsiębiorcy mają do wyboru dwa rozwiązania. Może to być kredyt samochodowy, a można również zdecydować się na zakup samochodu za pomocą kredytu gotówkowego. Każde z tych rozwiązań wiąże się z innymi konsekwencjami i skutkami podatkowymi oraz innymi sposobami amortyzacji pojazdu przez jego nowego właściciela.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zasady ogólne

Co do zasady amortyzacji podlegają środki trwałe przedsiębiorstwa, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, który rozlicza się z dochodów uzyskiwanych z działalności danej firmy. W związku z tym posiadany samochód również stanowi środek trwały i również można go zgodnie z prawem amortyzować. Wspomniana zasada jest jednak pod pewnymi warunkami nieco modyfikowana. Mianowicie, amortyzowany może być również taki środek trwały, co do którego podpisana została umowa przewłaszczenia. Polega ona na częściowym przejęciu własności pojazdu. Dlaczego jest ono częściowe? Do momentu, kiedy kredytobiorca spłaca regularnie zaciągnięty kredyt i nie występują żadne zaległości, bank nie może upomnieć się o przewłaszczoną ruchomość. Jeżeli jednak kredytobiorca nie wywiąże się ze spłaty zaciągniętego kredytu i wszystkie środki skłonienia go do uregulowania zobowiązania zostaną wyczerpane, wówczas bank może przejąć przewłaszczoną ruchomość, w tym wypadku pojazd, jako element zabezpieczenia udzielonego kredytu.

Zakup samochodu na kredyt gotówkowy

Analizując kwestie amortyzowania samochodu kupionego przy pomocy kredytu gotówkowego należy zrozumieć przede wszystkim różnicę pomiędzy zakupem właśnie na wspomniany kredyt gotówkowy, a kupowaniem przy pomocy kredytu samochodowego. Kredyt samochodowy jest to kredyt celowy. Jest on przeznaczony wyłącznie na zakup samochodu i tenże pojazd stanowi zabezpieczenie udzielonego finansowania. Skoro tak, w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest bank, jako potencjalny właściciel na zasadzie przewłaszczenia. W momencie spłaty kredytu, dowód rejestracyjny zostaje zmieniony i wpisany zostaje kupujący. Natomiast do momentu spłaty kredytu, w dowodzie wpisany jest bank. Taki pojazd jest księgowany i amortyzowany na podstawie zapisów szczególnych ustawy, która uwzględnia tego rodzaju wyjątki, jak zajęcie pojazdu na zasadzie przewłaszczenia. Kredyt gotówkowy udzielany jest na dowolny cel. Oznacza to, że bank udzielając finansowania nie wnika w to, na jaki cel zostanie ono przeznaczone, nie interesuje się przedmiotem zakupu, a jedynie sposobem jego zabezpieczenia i spłaty. Oczywiście, można wówczas zaproponować zabezpieczenie w postaci pojazdu, rzadko jednak banki się zgadzają na takie rozwiązanie z uwagi na to, że tego auta jeszcze po prostu nie ma. Kredyt jest nieco wyżej oprocentowany, ale za to bank nie zostaje wpisany do dowodu rejestracyjnego. Oznacza to, że w świetle przepisów o księgowości jest to samochód należący w pełni do podatnika i w całości może zostać zaksięgowany jako środek trwały firmy. Jako taki więc podlega standardowym regułom księgowania i amortyzowania. Amortyzacja samochodu kupionego na kredyt, w przypadku gdy jest to kredyt gotówkowy przebiega zgodnie z ogólnymi zasadami. Nie trzeba w tym wypadku stosować żadnych zasad ani reguł szczególnych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty