Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy czy pożyczka gotówkowa?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Kredyt gotówkowy czy pożyczka gotówkowa

Zdarza się, że życie zaskakuje różnorodnymi zdarzeniami. Część z nich to zdarzenia niezwykle pozytywne, radosne i szczęśliwe. Inne zdarzenia są mniej przyjemne, wymagają podjęcia reakcji, działania i natychmiastowej interwencji. Oczywiście, niektóre z tych zdarzeń wymagają również działań, które wiążą się z finansami. Trzeba coś kupić, opłacić, spłacić czy sfinansować. Nie każdy ma kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych oszczędności. W takich chwilach trzeba się więc wspierać wsparciem kredytowym. Jaki produkt bankowy będzie w takiej sytuacji korzystniejszy? Kredyt gotówkowy czy pożyczka gotówkowa? Czym się od siebie różnią?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kredyt gotówkowy

Samo pojęcie kredytu wywodzi się z dziedziny bankowości i ściśle wiąże się z produktami oferowanymi właśnie przez banki. Jest to również produkt, którego zasady reguluje specjalne prawo bankowe i w razie niejasności rozstrzygnięcia dokonywane są na jego podstawie. To bardzo ważne wskazanie, które mówi, gdzie szukać informacji formalnych dotyczących kredytu. Jeżeli chodzi właśnie o wspomniane regulacje, to zgodnie z zapisami prawa umowa kredytu musi być sporządzona na piśmie nawet pod groźbą nieważności. W umowie muszą być zawarte wszystkie konstytuujące ją elementy. Należy więc zawrzeć informację o tym, jaka kwota kredytu jest udzielana, na jak długo. Jakie jest oprocentowanie kredytu i jakie koszty dodatkowe się z nim wiążą. Ponadto, umowa powinna zawierać również informacje na temat dodatkowych warunków, jak odstąpienie od umowy czy też jej zerwanie – kiedy jest możliwe i czego trzeba dopilnować czy też dopełnić. Ponadto, przepisy bardzo wyraźnie mówią, że w przypadku umowy kredytu klient ma prawo w ciągu 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jej powodu. Oczywiście musi wówczas spłacić całość zaciągniętego zobowiązania. Jest to jednak jedyny warunek odstąpienia. Po drugie, zgodnie z przepisami, klient ma również prawo do wcześniejszej spłaty całego zobowiązania, a udzielający go bank musi udostępnić takie rozwiązanie.

Pożyczka

Pożyczka jest zupełnie innym rozwiązaniem. Przede wszystkim, jej zasady regulują zapisy kodeksu cywilnego. Nie jest ona ujęta w zapisach prawa bankowego. W umowie pożyczki jedną ze stron nie musi być bank. Może to być również osoba prywatna oraz firma prywatna. Umowa pożyczki nie wymaga formy pisemnej. Równie dobrze może być ona zawarta ustnie, choć w praktyce stosuje się jednak formę pisemną. Wymogi, jakie musi spełnić kredytobiorca są dowolnie ustalane przez pożyczkodawcę, podobnie jak reguły trwania samej pożyczki. To, kiedy zostanie ona spłacona, na jaki procent może być udzielona i jakie warunki należy spełnić by możliwe było jej wcześniejsze spłacenie określa wyłącznie pożyczkodawca i nie ma nigdzie uśrednionych ani uregulowanych reguł dotyczących tego aspektu pożyczki. Bardzo często dodatkową różnicą jaka występuje między pożyczką a kredytem są koszty obydwu produktów. I tak, kredyt gotówkowy jest zwykle niżej oprocentowany niż pożyczka, natomiast jego uzyskanie jest trudniejsze. Osoba, która nie ma zdolności kredytowej nie może otrzymać takiego kredytu. Natomiast pożyczkę znacznie łatwiej otrzymać, ale trudniej jest ją spłacić, ponieważ jej koszty i oprocentowanie są znacznie wyższe, co powoduje, że całkowity koszt pożyczki staje się znacznie wyższy.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty