Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt gotówkowy

Kredyt lombardowy - definicja i charakterystyka

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy to kredyt udzielany przez banki komercyjne jednostkom gospodarczym (osobom prawnym, osobom fizycznym) pod zastaw. Stopa kredytu lombardowego, zwana stopą lombardową, jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej i obecnie wynosi 2,50%.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kredyt lombardowy, zwany często kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczenie, to specyficzny rodzaj finansowania, którego zabezpieczeniem w odróżnieniu od pozostałych form finansowania (kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego) jest ruchomość. Najczęstszymi zabezpieczeniami kredytów lombardowych są papiery wartościowe, metale szlachetne oraz towary (rzadziej).

Kredyt lombardowy dla firm

Jak podpowiadają eksperci z sektora bankowego, kredyt lombardowy charakteryzuje się krótkim terminem spłaty. Kredyt lombardowy udzielany jest osobom prawnym i osobom fizycznym. Niestety, nie jest to najtańsza forma finansowania, ponieważ kredyty lombardowe charakteryzują się wysokim oprocentowaniem. Procedura przyznawania kredytu lombardowego wymusza na podmiotach ubiegających się o zobowiązanie dokonanie wcześniejszej wyceny przedmiotu zastawu. Wyceny są za każdym razem wykonywane przez specjalistów wyznaczonych przez bank, a ich koszty są pokrywane przez przyszłych kredytobiorców. Kwoty kredytu lombardowego w zdecydowanej większości przypadków wahają się od 20 do 70% przedstawianego zastawu, dlatego w porównaniu z innymi kredytami nie są zbyt atrakcyjne, ponieważ zastaw banków komercyjnych stanowi najczęściej od 50 do 75% wartości zastawu.

Kredyt lombardowy - charakterystyka zabezpieczenia

Zgodnie z informacjami ekspertów, kredyty lombardowe na rynku międzynarodowym są zabezpieczane przede wszystkim płynnymi aktywami. Najczęściej są to papiery wartościowe, które kredytobiorca musi przekazać do depozytu bankowego na cały okres spłaty zobowiązania. Większość banków akceptuje inne formy zastawu (metale szlachetne, biżuteria, towary wchodzące w skład firmy), choć mogą one sprawić więcej problemów przy przechowywaniu. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się na inną postać zastawu niż papiery wartościowe, prawdopodobnie bank zażąda zabezpieczenia w postaci warrantów (dowodów składowych) z racji nieposiadania odpowiedniego magazynu, umożliwiającego np. przechowywanie towarów i biżuterii.

Kredyt lombardowy - to warto wiedzieć

Kredyty lombardowe z racji specyfiki stosowanego zabezpieczenia są kredytami krótkoterminowymi. Najczęściej termin spłaty tego rodzaju zobowiązania nie przekracza okresu 12 miesięcy. Potencjalni kredytobiorcy mogą spotkać się z pożyczkami lombardowymi, których okres kredytowania zazwyczaj nie przekracza 3 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek lombardowych oferowanych przez banki jest konkurencyjne wobec zastawów dokonywanych w standardowych bankach. Podobnie jak w przypadku kredytów lombardowych, zabezpieczeniem pożyczek lombardowych mogą być m.in. książeczki oszczędnościowe banków, bony, zablokowanie środków pieniężnych na rachunkach. Banki udzielające pożyczek lombardowych uznają również zastaw w postaci posiadanych towarów, złota oraz biżuterii. Kredyty lombardowe udzielane są nie tylko firmom, ale również bankom komercyjnym przez Banki Centralne. Narodowy Bank Polski przyznaje bankom komercyjnym w Polsce kredyty pod zastaw papierów wartościowych. Pożyczki udzielane są w oparciu o oprocentowanie ustalane na podstawie stopy lombardowej, wyznaczanej przez Radę Polityki Pieniężnej (będącą organem NBP). Zgodnie z prawem stopa lombardowa nie może być wyższa niż wartość papierów wartościowych wręczanych pod zastaw. Stopa kredytu lombardowego to główna stopa procentowa Banku Centralnego. Najczęściej stanowi stopę maksymalną, która jest równa krańcowemu kosztowi zdobycia pieniądza na międzynarodowym rynku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty