Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt gotówkowy

Preferencyjny kredyt studencki – kiedy i w jaki sposób można go uzyskać?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Preferencyjny kredyt studencki – kiedy i w jaki sposób można uzyskać

Dla wielu osób studiowanie to marzenie i jedyny sposób na rozpoczęcie drogi do wymarzonej kariery. Mimo tego, że coraz częściej znaczenie mają realne, praktyczne kompetencje, niż udokumentowane wykształcenie, to jednak nadal, w wielu zawodach, to wykształcenie jest kluczowe. Nie można zostać lekarzem bez studiów medycznych, tak jak nie można zostać prawnikiem bez studiów prawniczych. To jest po prostu nie możliwe. Studiowanie, szczególnie, gdy pochodzi się z miasta w którym nie ma uczelni, to jednak spory wydatek i nie każda rodzina może sobie na niego pozwolić. W związku z tym opracowane zostało finansowe wsparcie, które nie tylko pomaga podjąć studia, ale również motywuje i zachęca do osiągania dobrych wyników.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kredyt studencki

Tym rozwiązaniem jest zaproponowany i zaprojektowany przez rząd i instytucje finansowe kredyt studencki, który pozwala na sfinansowanie nie tylko własnej edukacji, ale również na utrzymanie się poza rodzinnym domem. To ważne, ponieważ w czasie studiowania liczą się nie tylko wydatki związane z opłaceniem studiów i kupieniem materiałów edukacyjnych, ale również z utrzymaniem pokoju lub mieszkania i miesięcznym wyżywieniem.

Kto może dostać kredyt studencki

Kredyt studencki przeznaczony jest dla studentów i doktorantów, którzy swoją naukę (w przypadku studentów) rozpoczęli przed 25 rokiem życia. Rodzaj uczelni nie ma tutaj znaczenia. Może to być jednostka publiczna lub niepubliczna. Znaczenia nie ma też system, w jakim odbywa się edukacja. Kredyt mogą więc otrzymać zarówno studenci studiów dziennych, jak i wieczorowych czy zaocznych oraz słuchacze niektórych, wskazanych kierunków. Tak szeroki zakres osób uprawnionych jednoznacznie wskazuje, że najważniejszym celem kredytu jest udzielenie wsparcia osobom, które chcą podjąć edukację na szczeblu wyższym. Ważne jest jednak, by mieć świadomość, że kredyt studencki udzielany jest wyłącznie tym osobom, które pochodzą z niezamożnych rodzin. To, jaki próg dochodu na członka rodziny kwalifikuje do uzyskania kredytu, to zależne jest od ustaleń. Co roku próg dochodowy ulega zmianie, ale na korzyść studentów. Kwota przypadająca na członka rodziny z roku na rok jest coraz wyższa, a to powoduje, że coraz więcej osób może skorzystać z tego rodzaju wsparcia finansowego.

Zasady otrzymania i funkcjonowania kredytu studenckiego

Czym zatem różni się kredyt studencki od normalnego kredytu gotówkowego i dlaczego jest on uważany za rozwiązanie preferencyjne? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jego oprocentowanie. Jest to połowa stopy redyskontowej weksli NBP, czyli prawie żadne. Oprocentowanie rzędu setnych procenta jest tak minimalne, że opłacone odsetki są praktycznie nieodczuwalne. To jedna z jego zalet. Student otrzymuje gotówkę, którą w podobnej wysokości musi spłacić. Nie wchodzi dzięki temu w spiralę zobowiązań. Uzyskanie kredytu wymaga przedstawienia:

  • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • zaświadczenia z uczelni o byciu studentem,
  • dokumenty finansowe potwierdzające z jednej strony dochody rodziny, które uprawniają do uzyskania takiego kredytu, a z drugiej strony poręcznie, które stanowi dla banku gwarancję spłaty kredytu po zakończeniu okresu jego udzielania.

Kredyt udzielany jest w postaci miesięcznego stypendium przez dziesięć miesięcy w roku. Maksymalny okres pobierania kredytu to 6 lat, a w przypadku doktorantów może on zostać przedłużony o kolejne 4 lata. Wypłaca kredytu w miesięcznych ratach, to kolejny dowód na to, że jest on zaprojektowany jako wsparcie w edukacji młodego człowieka, który bez tego rodzaju finansowania nie mógłby podjąć studiów. Przedłużenie wypłat kredytu odbywa się na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej. Należy ją przedłożyć w październiku wraz z rozpoczęciem semestru zimowego i w marcu, gdy rozpoczyna się semestr letni. Aktualna legitymacja stanowi potwierdzenie, że kredytobiorca jest nadal studentem. Gdy utraci ten status, traci również prawo do pobierania kredytu. Bardzo ważną informację jest również to, że kredyt spłacany jest dopiero po zakończeniu edukacji. Przez dwa lata po zakończeniu studiów nie trzeba jeszcze spłacać zobowiązania. Jest to czas na znalezienie zatrudnienia i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej. Dzięki temu spłata kredytu nie jest aż tak obciążająca. Ponadto, ukończenie studiów w gronie 5% najlepszych studentów upoważnia do ubiegania się o umorzenie części kredytu. Jest to swego rodzaju nagroda dla najlepszych studentów. Dzięki temu do spłaty pozostaje jeszcze mniejsze zobowiązanie. Kredyt studencki to produkt bankowy, który rzeczywiście udzielany jest na preferencyjnych warunkach. Dla wielu młodych osób, staje się on jedyną przepustką do podjęcia edukacji na uczelni wyższej.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty