Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt gotówkowy

Stopa lombardowa - czym jest?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Mężczyzna pokazuje wykres stopy lombardowej

Stopa lombardowa należy do jednych z głównych stóp procentowych Banku Centralnego i służy do ustalania ceny, po jakiej udzielane pożyczki bankom komercyjnym. Stopa lombardowa wpływa zatem na oprocentowanie kredytów i pożyczek klientom indywidualnym.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Stopa lombardowa, a konkretnie stopa kredytu lombardowego jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego. Obecna stopa lombardowa w Polsce wynosi 2,5%.

Stopa lombardowa (stopa kredytu lombardowego)

Jak wyjaśniają eksperci, stopa lombardowa, zwana także stopą kredytu lombardowego należy do podstawowych stóp banku centralnego (obok stopy referencyjnej, stopy depozytowej oraz stopy redyskontowej weksli), które są narzędziami polityki pieniężnej banków centralnych. Za sprawą stopy lombardowej oraz pozostałych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, możliwe jest regulowanie ilości pieniędzy na polskim rynku. Sama stopa lombardowa określa najwyższy możliwy poziom oprocentowania kredytów lombardowych (kredytów pod zastaw), które Bank Centralny (NBP) udziela bankom komercyjnym. Pożyczki udzielane bankom komercyjnym mają charakter zastawu, a tego typu instytucje za każdym razem wnoszą pod zastaw papiery wartościowe, przez co dochodzi do tzw. kredytu lombardowego.

Stopa lombardowa (stopa kredytu lombardowego) - to warto wiedzieć.

Należy pamiętać, że cena pieniądza na rynki międzynarodowym może przekroczyć poziom stopy lombardowej, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy banki wyrażają pilną potrzebę posiadania pieniędzy. Stopy lombardowe to jedno z kluczowych zagadnień Rady Polityki Pieniężnej, czyli organu decyzyjnego Narodowego Banku Polskiego, którego jednym z głównych zadań jest m.in. dbanie o stabilność polskiego złotego i niską inflację. Stopa lombardowa oraz pozostałe stopy procentowe ustalane przez Narodowy Bank Polski mają bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów w polskiej walucie. Im mniejsza stopa lombardowa, tym zazwyczaj mniejsze oprocentowanie kredytów (kredytów hipotecznych, kredytów konsumpcyjnych), udzielanych przez banki klientom indywidualnym. W styczniu 2018 roku stopa lombardowa wynosi 2,5% i została ustalona w marcu 2015 roku. Poprzednie stopy lombardowe wynosiły 3% (w 2014 roku), 4,0%, 4,25%, 4,5%, 4,75%, 5,25%, 5,5%, 5,75% (tylko w 2013 roku). Najwyższy poziom stóp lombardowych wyniósł 37% w 1992 roku.

Stopy lombardowe w kredytach udzielanych bankom komercyjnym

Kwota kredytu lombardowego udzielanego bankom komercyjnym przez Narodowy Bank Polski, nie może przekroczyć wartości 100% - X% wartości papierów wartościowych, które dany bank komercyjny obciąża pod zastaw. Aby wycenić zabezpieczenie, bank centralny musi stosować tzw. haircut (wspomniane wcześniej X%). Dla przykładu, jeśli zabezpieczone aktywa wynoszą 1 mln euro, a haircut 20%, bank centralny udzieli kredytu lombardowego w wysokości 800 tys. euro. Haircut stosowany w ustaleniu kwot kredytów lombardowych gwarantuje Bankowi Centralnemu odpowiednie zabezpieczenie na wypadek niewywiązania się z umowy przez bank komercyjny.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty