Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt gotówkowy

Umowa kredytowa: definicja, elementy i podpisanie

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Agent wskazuje, czym jest umowa kredytowa i jakie zawiera przepisy

Umowa kredytu konsumenckiego i umowa kredytu hipotecznego mogą różnić się w szczegółach, w ogóle ich wzór jest podobny. Każda umowa o kredyt powinna zawierać szczegółowe dane obu stron, informacje dotyczące parametrów kredytu, opłat i prowizji oraz postępowania w szczególnych przypadkach.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Co to jest umowa kredytowa? Definicja i cechy umowy kredytowej

Umowę kredytową definiuje Prawo bankowe. To rodzaj umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, na mocy której bank udostępnia do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. Środki te przeznaczone są na konkretny cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrócenia całej kwoty z odsetkami bankowi na zasadach określonych w umowie, dodatkowo zgadza się na poniesienie kosztów prowizji. Umowa o kredyt jest zawierana na piśmie pod rygorem nieważności.

Umowa kredytowa i jej elementy

Umowa kredytu hipotecznego dotyczy zobowiązania na wiele lat i opiewa zwykle na wysoką kwotę, nawet kilkuset tysięcy złotych. Dlatego powinna być precyzyjna i zawierać szczegółowe informacje dotyczące różnych okoliczności spłaty kredytu. Obowiązkowe elementy umowy kredytowej to:

 • dane stron umowy,
 • miejsce i data podpisania umowy,
 • kwota kredytu (oraz waluta, w jakiej kredyt jest udzielany), jego rodzaj lub cel (na samochód, mieszkanie, hipoteczny itd.),
 • okres kredytowania,
 • termin i sposób otrzymania pieniędzy przez kredytobiorcę (np. w transzach lub jednorazowo),
 • informacje o kosztach kredytu – koszt całkowity, opłaty i prowizje,
 • zasady zmiany opłat i prowizji oraz sposób powiadamiania o tych zmianach,
 • zasady zmiany oprocentowania kredytu,
 • harmonogram spłaty, zasady spłaty,
 • sposób naliczania odsetek,
 • sposób zabezpieczenia kredytu,
 • konsekwencje zaprzestania spłaty kredytu, koszty windykacji,
 • informacje dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu,
 • informacje na temat odstąpienia od umowy kredytu,
 • informacje o zmianie warunków spłaty kredytu przez kredytobiorcę,
 • informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez bank,
 • oświadczenia, deklaracje i umocowania klienta dla banku,
 • informacje dotyczące rozstrzygania sporów,
 • załączniki, np. wszelkiego rodzaju zaświadczenia i inne dokumenty.

Wzór umowy kredytowej dostępny jest np. na stronach internetowych niektórych banków, można zapoznać się z nim także na stronach portali piszących o tematyce ekonomii i finansów. Elementy umowy kredytowej mogą różnić się w zależności od banku i rodzaju kredytu. Wzór umowy kredytowej w takim kształcie, jaki będzie miała rzeczywista umowa, powinien zostać przedstawiony kredytobiorcy odpowiednio wcześniej, przed dniem podpisania umowy kredytu. Umowa kredytu konsumenckiego powinna zawierać określony cel, na jaki przeznaczone zostaną pieniądze. Inaczej w przypadku umowy o kredyt gotówkowy. Kredyt gotówkowy także wymaga podpisania umowy, ale nie jest niezbędne określenie celu, na jaki pozyskuje się środki.

Podpisanie umowy kredytowej a uruchomienie kredytu

Umowa kredytowa jest wiążąca dla stron w momencie jej podpisania. Środki pieniężne przekazywane są w czasie i w sposób określone w tej umowie. Podpisanie umowy kredytowej nie oznacza, że pieniądze zostaną przekazane od razu. Uruchomienie kredytu następuje dopiero po spełnieniu określonych warunków. Umowa kredytu bankowego może wymagać przedstawienia aktu notarialnego zakupu nieruchomości, potwierdzenia ustanowienia hipoteki czy ubezpieczenia nieruchomości. Często spotykanym warunkiem jest udokumentowanie środków własnych lub ubezpieczenie na życie. Uruchomienie kredytu następuje po spełnieniu tych obowiązków.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty