Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt gotówkowy

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kredycie studenckim

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Student wypełnia wniosek o kredyt studencki

Kredyty studenckie mogą być zaciągane przez studentów uczelni publicznych i prywatnych, którzy uczą się w systemie stacjonarnym, wieczorowym lub zaocznym. Oprocentowanie kredytu studenckiego jest niskie, a spłatę zadłużenia rozpoczyna się po 2 latach od ukończenia studiów

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kredyt studencki to rodzaj zobowiązania finansowego dostępnego dla studenta, jeśli podjął on naukę do 25. roku życia. Kredyt wypłacany jest nie jednorazowo, ale w comiesięcznych transzach, których wysokość nie przekracza 1000 złotych. O kredyt studencki należy starać się w banku pozwalającym na zaciągnięcie tego rodzaju zobowiązania.

Kredyt studencki: warunki uzyskania, dokumenty, oprocentowanie

O preferencyjny kredyt studencki może ubiegać się każda osoba, która ma status studenta lub doktoranta i u której w rodzinie dochody nie przekraczają 2500 złotych na osobę. Stosowny wniosek należy złożyć w banku udzielającym kredytów studenckich. Dotychczas są to: PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank SA (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi). Wniosek o kredyt studencki powinien mieć załączniki w postaci:
  • zaświadczenia z uczelni lub innej jednostki prowadzącej studia o posiadaniu statusu studenta lub doktoranta bądź zaświadczenie o udziale w rekrutacji na studia (pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia),
  • zaświadczenia o dochodach za ubiegły rok i oświadczenia o aktualnej liczbie członków rodziny.
Niezbędne jest też złożenie dokumentów do celów poręczenia kredytu. W 2017 roku wniosek o kredyt studencki należało złożyć do 20 listopada, w latach kolejnych informacja na ten temat powinna być zamieszczana na stronach internetowych wymienionych banków oraz wszystkich uczelni i szkół wyższych, a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kredyt studencki oprocentowanie ma wielokrotnie niższe niż kredyty innego rodzaju, np. konsumenckie czy hipoteczne. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi w zależności od baku od 1,11 do 2,67 procent.

Żaden z banków nie oferuje natomiast specjalnego kredytu studenckiego na mieszkanie. Kredyt na mieszkanie dla studenta udzielany jest na takich samych zasadach, jak innym kredytobiorcom, nie można oczekiwać specjalnych warunków z tytułu posiadania statusu studenta.

Kredyt dla studenta bez dochodów – zasady poręczenia

Poręczenie kredytu studenckiego jest niezbędne, by wniosek o kredyt rozpatrzono pozytywnie. Poręczycielami mogą zostać rodzice lub krewni, a gdy nie mają oni zdolności kredytowej, należy wrócić się o poręczenie do Banku Gospodarstwa Krajowego lub do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ubiegając się o poręczenie kredytu studenckiego z BGK, można uzyskać:

  • poręczenie 100 procent kwoty kredytu, jeśli student jest pozbawiony opieki rodzicielskiej,
  • poręczenie 100 procent kwoty kredytu, jeśli dochód w rodzinie studenta nie przewyższa 1500 złotych na osobę,
  • poręczenie 90 procent kwoty kredytu, jeśli dochód w rodzinie studenta nie jest wyższy niż 2000 złotych.
O poręczenie z ARiMR mogą ubiegać się wyłącznie studenci zamieszkujący na wsi. Tego rodzaju poręczenie respektują Bank Polskiej Spółdzielczości oraz SGB-Bank SA. ARiMR może poręczyć od 80 do 100 procent kwoty kredytu, przy czym 100 procent uzyskują ci studenci, których dochód w rodzinie nie przekracza 1000 złotych na osobę.

Ile wynosi kredyt studencki i jak jest wypłacany?

Rata kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1000 złotych. Podstawowa stawka to 600 złotych. Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach. W trakcie trwania umowy z bankiem można wnioskować o zmniejszenie lub zwiększenie wypłacanej kwoty.

Spłata kredytu studenckiego lub jego umorzenie

Kredyt studencki zasady ma proste – podczas studiów otrzymuje się kolejne transze określonej wysokości, a w 2 lata po zakończeniu studiów rozpoczyna się spłacanie zobowiązania. W trakcie studiów i 2 kolejnych lat odsetki za kredytobiorcę spłaca Bank Gospodarstwa Krajowego.

Możliwe jest też umorzenie kredytu studenckiego, jeśli absolwent znajduje się w gronie 5 procent najlepszych absolwentów.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty