Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Co to jest WIBOR®?

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Co to jest WIBOR®?

Kredyt hipoteczny, który jest udzielany klientowi charakteryzuje się kilkoma czynnikami. Każdy z nich wpływa na koszty związane z kredytem, na jego wartość i ostateczną kwotę, którą należy spłacić w czasie rozliczania się z bankiem z tego zobowiązania. Jednym z takich czynników jest WIBOR®. Klient jest informowany nie tylko o jego wartości, ale również o częstotliwości jego naliczania. Czym więc jest WIBOR®, co on oznacza i jakie ma znaczenie dla klienta? Oto najważniejsze informacje.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Co to jest WIBOR®?

Najprościej rzecz ujmując, WIBOR®, jest to oprocentowanie pożyczek na rynku pożyczek międzybankowych. Innymi słowy, jest to oprocentowanie, z jakim jeden bank pożyczy pieniądze drugiemu bankowi. Bardzo często dodatkowym wskaźnikiem przy określaniu stopy oprocentowania jest wartość 3M lub 6M. Jest to okres, jakiego dany wskaźnik dotyczy. I tak 3M to WIBOR® dla pożyczek udzielanych na 3 miesiące, a 6M to WIBOR® dla pożyczek udzielanych na 6 miesięcy.

Kto i kiedy ustala WIBOR®

WIBOR ustalany jest codziennie w dni robocze o godzinie 11.00. Ustalają go przedstawiciele 13 banków polskich w czasie spotkania zwanego fixingiem. Podczas fixingu zgłaszane są stopy procentowe dla pożyczek międzybankowych. Po czym odrzucane są dwie najniższe i dwie najwyższe. Ostatecznie WIBOR® jest średnią zaproponowanych stóp.

Wysokość stopy referencyjnej jest zależna od wielu różnorodnych czynników. Znaczenie ma inflacja, wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, podaż pieniądza, wartość PKB, czy cykl koniunkturalny. Jak widać, jest to bardzo wiele różnorodnych elementów i wyznaczenie na ich podstawie WIBORu® nie jest sprawą łatwą.

Banki, które udzielają kredytów hipotecznych mogą ustalać w konstrukcji produktu WIBOR® 3 miesięczny, 6 miesięczny lub 12 miesięczny. Dla klientów najlepszy jest 3 miesięczny. Każdy bank ma dowolność wyłącznie w zakresie częstotliwości aktualizacji danych, ale nie ma dowolność w zakresie ustalania wysokości wartości WIBORu®.

Jak WIBOR® wpływa na kredyt hipoteczny

Jak wspomniano, jest to oprocentowanie z jakim banki pożyczają między sobą pieniądze. Skoro bank udzielający kredytu musi pożyczyć na ten kredyt pieniądze, które musi potem oddać w nieco wyższej kwocie (więcej o wartość WIBOR®), to z pewnością nie będzie tych pieniędzy dokładał z własnego budżetu. To zapłaci klient w ramach pożyczanych przez siebie pieniędzy.

WIBOR® stanowi więc w kredycie hipotecznym zmienną stopę referencyjną oprocentowania, a marża narzucana przez bank, czyli de facto zarobek na kredycie, to stała stopa referencyjna całkowitego oprocentowania kredytu hipotecznego.

Dlaczego dla klientów tak ważne jest aktualizacja WIBORu®? Jest to wartość zmienna, która raz rośnie, raz spada – zależnie od sytuacji na rynku. Każdy spadek WIBORu® to dla klienta spadek oprocentowania. Oczywiście, to samo dotyczy wzrostu WIBORu® i jednocześnie oprocentowania. Zamrożenie WIBORu® na 6 lub 12 miesięcy, oznacza, że przez cały ten okres oprocentowanie kredytu się nie zmieni, nawet gdyby sytuacja na rynku się poprawiła, a banki ustaliły znacznie niższą wartość WIBORu® niż tak, która aktualnie obowiązuje klienta.

Warto znać wszystkie elementy składowe kredytu hipotecznego, ponieważ to one wpływają na jego wyskokość i wszystkie związane z nim koszty.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty