Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Czy osoby niespokrewnione mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Niespokrewniona para analizuje, czy może wziąć kredyt hipoteczny

Bank może udzielić kredytu hipotecznego osobom żyjącym w związku partnerskim, jeśli oboje partnerów ma zdolność kredytową. Nie dotyczy to kredytu w programie „Mieszkanie dla Młodych”, w którym wspólne zobowiązanie może zaciągnąć wyłącznie małżeństwo lub osoby spokrewnione.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Przed udzieleniem kredytu hipotecznego bank ocenia zdolność kredytową i ryzyko kredytowe. Oznacza to, że sprawdza kredytobiorców pod kątem zarobków, zadłużenia oraz innych czynników mogących mieć wpływ na spłacanie zadłużenia. Najbardziej wiarygodnym kredytobiorcą dla banku jest zwykle małżeństwo posiadające dzieci, ale kredytu udziela się także innym osobom, które mają zdolność kredytową.

Kredyt hipoteczny na dwie osoby spokrewnione lub nie

Kredyt na mieszkanie lub dom mogą zaciągnąć dwie osoby spokrewnione ze sobą lub nie. Najczęściej zobowiązanie tego typu zaciągają małżonkowie ze wspólnością majątkową i zwykle to najbardziej wiarygodny dla banku klient. Może się to przekładać na lepsze niż w innych przypadkach warunki udzielenia kredytu. Nie jest to jedyna możliwość, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny. Produkt ten jest kierowany do osób posiadających zdolność kredytową niezależnie od tego, czy dwoje kredytobiorców jest spokrewnionych, czy nie. Kredyt hipoteczny dla osób nie będących w związku małżeńskim udzielany jest na podstawie analizy kredytowej. Kredyt na mieszkanie można wziąć nie tylko z partnerem czy przyjacielem, ale też z rodzicami czy rodzeństwem. Do zaciągnięcia wspólnego zobowiązania kredytowego warto wybrać taką osobę, której zdolność kredytowa jest dobra, zwiększy to szanse na udzielenie kredytu na dobrych warunkach. Należy pamiętać, że nie wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami nieruchomości, na którą zaciągany jest kredyt.

Kredyt w związku nieformalnym – zdolność kredytowa

Wspólny kredyt bez ślubu można wziąć bez przeszkód w każdym banku, jeśli zdolność kredytowa obojga partnerów na to pozwala. Przed udzieleniem kredytu hipotecznego bank dokładnie prześwietla kredytobiorców, np. pod kątem dochodów (ich regularności i wysokości), długów, przedawnionych długów oraz w przypadku osób żyjących w konkubinacie – ile osób mają na utrzymaniu. Wyjątek stanowi program „Mieszkanie dla Młodych”, z którego można uzyskać dopłatę do zakupu mieszkania lub domu spełniającego określone warunki. Aby wziąć udział w programie, należy zaciągnąć kredyt hipoteczny w jednym z banków biorących udział w MDM. Ustawodawca nie przewiduje jednak sytuacji, by kredyt mogły wziąć wspólnie dwie osoby będące w związku nieformalnym. Zobowiązanie może zaciągnąć jedna osoba jako singiel czy singel wychowujący dziecko, współkredytobiorcą może zostać wyłącznie osoba spokrewniona, np. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo czy ojczym lub macocha. Obowiązuje jednak limit wieku. Starszy kredytobiorca nie może mieć więcej niż 65-75 lat (w zależności od banku).

Wspólny kredyt hipoteczny a rozstanie – co dalej?

Kredyt hipoteczny zaciągany przez osoby żyjące w konkubinacie w przypadku rozstania można nadal spłacać wspólnie lub zwolnić jedną osobę z tego zobowiązania, obarczając całym długiem drugiego partnera. Zgodę na przeniesienie kredytu tylko na jednego partnera musi wyrazić bank po sprawdzeniu, czy krok ten pozwoli na regularne spłacanie zadłużenia. Jeśli zdolność kredytowa partnera, który chce przejąć zobowiązanie, jest niewystarczająca, bank może nie udzielić zgody na przeniesienie długu. Wówczas pozostaje wspólne spłacanie zaciągniętego kredytu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty