Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na kredyt hipoteczny?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Rozdzielność majątkowa w małżeństwie a sprawa kredytu hipotecznego

Kredyt na mieszkanie osoby z rozdzielnością majątkową mogą uzyskać wtedy, gdy oboje małżonków ma zdolność kredytową. Zadłużenie powstałe przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej jest wspólne i powinno być spłacane wedle zasad ustalonych pierwotnie z kredytodawcą. Relacja rozdzielność majątkowa a kredyt jest regulowana prawnie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Rozdzielność majątkowa polega na tym, że każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Najpopularniejsza jej forma to intercyza, czyli umowa zawierana jeszcze przed ślubem. Po zawarciu małżeństwa rozdzielność majątkową można ustanowić notarialnie za obopólną zgodą małżonków lub na drodze sądowej. Jest to sposób np. na zabezpieczenie rodziny przed skutkiem niewłaściwych decyzji finansowych. Należy pamiętać o tym, że występuje zależność rozdzielność majątkowa a kredyt mieszkaniowy.

Rozdzielność majątkowa a zdolność kredytowa

Dla banku udzielającego kredytu hipotecznego najważniejsze są regularne dochody, zobowiązania oraz liczba osób na utrzymaniu starających się o kredyt, nie zaś wspólność czy rozdzielność majątkowa. Na zdolność kredytową rozdzielność majątkowa wpływa w taki sposób, że kredytodawca traktuje klientów jak spółkę. Warto podkreślić, że kredyt może zostać udzielony nie tylko małżeństwu z rozdzielnością majątkową, ale też osobom ze sobą niespokrewnionym, np. żyjącym w konkubinacie. Zależność rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny nie jest jednak całkowicie bez znaczenia. Bank w takim przypadku konstruuje umowę nieco inaczej niż w przypadku małżeństwa mającego wspólność majątkową. Dokładnie określone zostają podział majątku i dług (niekoniecznie po równo). Małżonkowie niemający wspólności majątkowej są na równi zobligowani do wypełniania zobowiązań wobec kredytodawcy, płacąc wyznaczone raty w terminie. Rozdzielność majątkowa na kredyt wpływa więc tylko w zakresie kształtu umowy, a nie na jej warunki.

Rozdzielność majątkowa po zaciągnięciu kredytu

Kredyt hipoteczny zaciągnięty przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej oboje małżonkowie są zobowiązani spłacać także po jej ustanowieniu. W myśl zasady, że prawo nie działa wstecz, tak samo dzielą inne zobowiązania finansowe podjęte w trakcie trwania wspólności majątkowej. Zależność rozdzielność majątkowa a kredyty jest określona przez prawo i nie ma od niej wyjątków.

Rozdzielność majątkowa a zgoda na kredyt

Cechą rozdzielności majątkowej jest to, że małżonkowie samodzielnie decydują o własnych finansach i nie muszą informować męża czy żony o podejmowanych decyzjach finansowych, np. inwestycjach ani zadłużeniu. Nie jest też potrzebna zgoda współmałżonka, by wziąć kredyt, co jest niezbędne w przypadku par ze wspólnością majątkową. Natomiast z perspektywy banku zgoda na kredyt dla osób z rozdzielnością majątkową udzielana jest wtedy, gdy oboje małżonków ma zdolność kredytową. Sprawą drugorzędną jest wspólność lub rozdzielność majątkowa. Można uzyskać kredyt, a rozdzielność majątkowa w tym nie przeszkadza.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa między małżonkami

Specjalnym rodzajem wieloletniego zobowiązania jest kredyt hipoteczny. Zależność kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa nie oddziałuje na kwotę kredytu ani na jego warunki. Tak jak w innych przypadkach – liczy się przede wszystkim zdolność kredytowa osób wnioskujących o udzielenie kredytu na mieszkanie posiadających rozdzielność majątkową. Wspólny kredyt hipoteczny można zaciągnąć po tym, jak Biuro Informacji Kredytowej wykona scoring, czyli punktowo przedstawioną ocenę wiarygodności klientów. Na tej podstawie bank podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu kredytu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty