Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Czym jest EURIBOR? Charakterystyka i rodzaje

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Analiza wskaźnika EURIBOR

EURIBOR to referencyjne oprocentowanie kredytów międzybankowych w strefie euro. Banki oprocentowanie kredytów dla swoich klientów ustalają poprzez dodanie EURIBOR i marży wyrażonej w procentach. Od kilku lat EURIBOR jest ujemny, co powoduje zmiany w udzielaniu kredytów przez banki.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

EURIBOR – charakterystyka, zastosowanie

Stawka EURIBOR, z angielskiego Euro Interbank Offered Rate, to wysokość oprocentowania kredytów i lokat międzybankowych obowiązująca w strefie euro. EURIBOR bezpośrednio wpływa na oprocentowanie kredytów hipotecznych, innych kredytów konsumenckich i lokat w strefie euro, ponieważ banki ustalają wysokość oprocentowania tego typu produktów, dodając do stawki EURIBOR swoją marżę. Marża banku to stała opłata, której wysokość jest zawarta w umowie kredytowej. Oprocentowanie kredytu może się zmieniać, jeśli zmienia się stawka EURIBOR. Banki aktualizują oprocentowanie kredytów w oparciu o EURIBOR wyznaczany dla konkretnych okresów kredytowania. Zwykle nie częściej niż raz w miesiącu i wtedy, gdy EURIBOR rośnie lub spada o przynajmniej 0,1 procent.

Wyznaczanie stawki EURIBOR

EURIBOR wyznacza Europejska Federacja Bankowa i publikuje wyniki w każdy dzień roboczy o godzinie 11 czasu środkowoeuropejskiego (obowiązującego w większości państw europejskich, także w Polsce). Ustalenie EURIBOR polega na zgromadzeniu danych od uczestników panelu EURIBOR i ich przetworzeniu. Uczestnicy to wybrane banki działające w strefie euro. Przedstawiają one wysokość oprocentowania, na jakie skłonne byłyby udzielić kredytu innym bankom. Z tych danych odrzuca się 15 procent skrajnych wartości, a z pozostałych wylicza średnią. Stawka EURIBOR może dotyczyć różnych okresów kredytowania, dlatego rozróżnia się EURIBOR 1-tygodniowy, 2-tygodniowy, a także na poszczególną ilość miesięcy – EURIBOR 1M, 2M, 3M, 6M, 9M oraz EURIBOR 1Y (na rok). Banki najczęściej wykorzystują do aktualizacji oprocentowania kredytów EURIBOR 3M, rzadziej EURIBOR 1M i EURIBOR 6M. Aktualne notowania EURIBOR 3M i stawek za inne okresy kredytowania można sprawdzić online: http://www.euribor-rates.eu/current-euribor-rates.asp lub https://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe/euribor. Na tych stronach internetowych można sprawdzić nie tylko bieżące wartości EURIBOR 3M, 1M, 6M czy 1Y, ale też szczegółowe dane z ubiegłych lat. Od 1 lutego 2016 roku wszystkie stawki EURIBOR stały się ujemne, a EURIBOR 3M i 1M ujemne były już na początku 2015 roku. W efekcie tego banki powinny dopłacać klientom za wzięcie kredytu. W praktyce kredyty mają oprocentowanie zerowe lub bank odejmuje od kapitału kwotę, którą musiałby dopłacić.

EURIBOR a LIBOR i WIBOR

EURIBOR dotyczy wyłącznie kredytów udzielanych w strefie euro. Dla Polaków posiadających kredyty w walucie obcej bardziej istotna jest stawka LIBOR. Wpływa na oprocentowanie kredytów w dolarach amerykańskich, euro (poza strefą euro), frankach szwajcarskich, funtach brytyjskich, oraz jenach. Z kolei wysokość kredytów w polskich złotych zależy od stawki WIBOR (np. 6M). Wszystkie te stawki są ustalane dla poszczególnych okresów kredytowania.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty