Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Czym jest spread?

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Czym jest spread?

Spread to pojęcie, które bardzo często pojawia się w kontekście walut i rynku walutowego. Wiąże się bowiem ściśle z różnicami kursowymi, na których banki i kantory zarabiają podczas dokonywania dla klientów procedury wymiany walut. Oczywiście, spread jest też niezwykle istotnym pojęciem dla klientów, szczególnie, jeżeli są oni zobowiązani do spłacania zaciągniętych przez siebie kredytów walutowych. Czym zatem jest ów spread i jakie ma znaczenie?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Co to jest spread?

Spread jest to różnica między kursem skupu danej waluty a kursem jej sprzedaży. Banki skupują od klientów walutę po pewnym kursie. Gdy jednak drugi klient chce tę walutę odkupić od banku, to sprzedawana jest po kursie nieco większym niż została kupiona. Ta różnica stanowi zysk dla banku i jest właśnie wspomnianym spreadem. Oczywiście, przy małych kwotach, ten zysk dla banku również jest mały i nieodczuwalny. Natomiast przy kwotach większych, różnice spreadowe nominalnie również są znacznie większe, wiec bank może znacznie więcej zarobić.

Jakie znaczenie ma spread dla klientów?

Dla klientów, którzy zajmują się wyłącznie wymianą walut, spread nie ma większego znaczenia. Jest to po prostu fakt, który istnieje i nikt nie ma na to większego wpływu. Walutę można sprzedać taniej i kupić drożej. Nic innego z tym nie da się zrobić. Natomiast dla tych klientów, którzy mają zaciągnięte kredyty hipoteczne obsługiwane w obcej walucie, spread może mieć znaczenie bardzo duże.

Kredyty walutowe a spread

Są dwa rodzaje kredytów walutowych. Jeden z nich to kredyty, które są zaciągane w obcej walucie (np. w euro) i w niej są też spłacane. Umowa kredytowa zawierana jest na kwotę w walucie i raty są również w ten sposób wyrażone. Na koncie mogą się znajdować złotówki, jeżeli jest taka możliwość, że konto automatycznie dokonuje przewalutowania, to oczywiście można wpłacać złotówki. Natomiast, co ważne, po przewalutowaniu kredyt spłacony jest w takim nominale, jakim został zaciągnięty. Drugi rodzaj kredytów walutowych, to takie, które są obsługiwane przez walutę, ale zaciągane i spłacane w złotówkach. Co to oznacza? Umowa kredytowa zawierana jest na określoną kwotę wyrażoną w złotówkach. Raty, spłacane są również w złotówkach. Jednak obsługa kredytu odbywa się w walucie. Tak udzielane były na przykład kredyty we frankach szwajcarskich. W czasie spłacania klient wpłacał do banku określoną kwotę w złotówkach – była to równowartość raty. Bank tę kwotę przewalutowywał na franki. Następnie uzyskaną kwotę znów przeliczał na złotówki, by pokryć saldo kredytu. W ten sposób, bank zarabiał na przewalutowaniu, czyli właśnie na omawianym spreadzie. Przeprowadzenie w ten sposób operacji, w oparciu o dwukrotne przewalutowanie pozwoliło na obniżenie kosztów kredytu i mniejsze oprocentowanie – co opłacało się klientom. Bankowi natomiast się to również opłacało, ponieważ zarabiał nie tylko na samym kredycie (tu generował bowiem mniejsze dochody niż na kredycie w złotówkach), ale również na przeliczaniu raty między walutami. Spread jest zjawiskiem naturalnym. Jego specyfikę można przenieść na sytuację zakupów w sklepie. Towary z hurtowni kupowane są taniej (kurs skupu), sprzedawane są drożej (kurs sprzedaży), a narzut, który nazywa się marżą (spread), jest dla sklepu zyskiem.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty