Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Czym są walutowe kredyty hipoteczne?

Opinie klientów:
4.6/5
Opinie klientów:
4.6/5
Pracownik wyjaśnia klientowi czym są walutowe kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne walutowe to rodzaj zadłużenia w obcej walucie zabezpieczone prawem użytkowania wieczystego lub prawem własności do nieruchomości. Kredyty walutowe są zwykle oprocentowane niżej niż te w złotówkach, ale istnieje ryzyko zmiany kursu waluty i znacznego wzrostu wysokości rat.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kredyty walutowe w Polsce obecnie bardzo trudno uzyskać. Jest to efekt poważnych problemów kredytobiorców oraz banków z kredytami we frankach szwajcarskich po nagłym wzroście kursu tej waluty w 2013 roku. Raty kredytów tzw. frankowiczów po osłabieniu złotego względem franka szwajcarskiego wzrosły nawet dwukrotnie, powodując problemy z wypłacalnością kredytobiorców.

Kredyty hipoteczne walutowe – warunki spłaty i ryzyko

Kredyt hipoteczny to długotrwałe zobowiązanie wobec banku, a jego zabezpieczeniem jest hipoteka. Hipoteka to ustanowione na rzecz kredytodawcy prawo użytkowania wieczystego lub prawo własności do nieruchomości znajdującej się na terenie Polski. Kredyt hipoteczny walutowy działa na takich samych zasadach, ale kredytowane środki są w obcej walucie. Kredyty walutowe (inaczej dewizowe) mają niższe oprocentowanie niż kredyty w rodzimej walucie, ale są obciążone ryzykiem kursowym. Oznacza to, że jeśli kurs waluty, w której zaciągnięto kredyt, wzrośnie, wraz z nim wzrośnie wysokość rat do spłacenia. To właśnie spotkało „frankowiczów”. Dwa rodzaje kredytu walutowego to kredyt indeksowany i denominowany. Pierwszy z nich polega na zawarciu umowy na określoną kwotę w złotówkach, a następnie przeliczeniu jej na walutę obcą po aktualnym kursie. Wysokość rat przedstawiana jest w walucie obcej, a ich spłata odbywa się w złotówkach po przeliczeniu po kursie w dniu spłaty. Kredyt denominowany działa odwrotnie – umowę zawiera się na kwotę waluty obcej, a podczas wypłaty jest ona przeliczana na walutę rodzimą. Kredyt hipoteczny walutowy lub w złotówkach generuje też inne koszty, z którymi należy się liczyć. To opłaty za m.in. ustanowienie hipoteki, koszty notarialne, założenie księgi wieczystej oraz prowizja bankowa.

Kredyty walutowe w Polsce – kto może je zaciągnąć?

Walutowe kredyty hipoteczne lub indeksowane do waluty obcej od 2013 roku mogą zaciągnąć wyłącznie te osoby, które w wybranej walucie zyskują większość dochodów lub posiadają w niej większość środków finansowych czy innych aktywów. Oznacza to w praktyce, że kredyty w walutach obcych są dostępne np. dla osób pracujących za granicą i zarabiających w walutach danych państw. Wprowadzone obostrzenia sprawiają, że zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich jest bardzo utrudnione (a dla przeciętnego Polaka, który nie ma żadnego kontaktu z CHF – wręcz niemożliwe). Aktualnie kredyt walutowy w euro jest najpopularniejszą opcją wśród kredytów walutowych. Wynika to z liczby osób pracujących i zarabiających w strefie euro.

Rekomendacja S – zbiór zasad dla kredytów hipotecznych autorstwa KNF-u

Na podstawie Rekomendacji S – dokumentu wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i aktualizowanego w miarę potrzeb, uzgodniono już w 2013 roku, że banki nie powinny udzielać kredytów hipotecznych walutowych tak łatwo jak dotychczas. Stan ten unormowano prawnie w 2017 roku nowelizacją ustawy o kredycie hipotecznym. Rekomendacja S zawiera także zasady dotyczące dobrych praktyk związanych z kredytami hipotecznymi.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty