Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Jak banki liczną zdolność kredytową?

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Młodzi ludzie analizują swoją zdolność kredytową

Zdolność kredytowa jest podstawą do udzielenia klientowi kredytu w określonej wysokości. Na to, ile bank może pożyczyć klientowi pieniędzy wpływ ma bardzo wiele różnorodnych elementów. Pod uwagę brane są nie tylko dochody, ale również wiek klienta, jego bieżące wydatki, czy skład rodziny. W jaki sposób te elementy decydują o zdolności kredytowej, jaki mają wpływ i jakie znaczenie? Oto najważniejsze informacje.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Zdolność kredytowa - wiadomości podstawowe

Istotne znaczenie przy udzielaniu kredytu ma historia kredytowa zainteresowanego klienta. To, czy do tej pory były już brane jakieś kredyty, czy były zaciągane pożyczki, jak wyglądała ich spłata? Czy klient ma jakieś zaległości w spłacaniu swoich zobowiązań lub czy miał zaległości w przeszłości. Każdy z tych elementów istotnie wpływa na ostateczną historię i decyduje o tym, czy jest ona pozytywna, negatywna czy neutralna. Przy czym, najlepszą opcją jest oczywiście historia pozytywna. Można ją zbudować poprzez zaciąganie kredytów i ich terminowe spłacanie. Negatywna pojawia się przy zaległościach i opóźnieniach w spłacie. Neutralna historia jest wtedy, gdy klient nie ma w swoim dorobku żadnych pożyczek. Kolejną ważną sprawą jest wkład własny wnoszony do kredytu. To, ile własnych pieniędzy klient jest w stanie zainwestować w planowaną do kupienia nieruchomość istotnie wpływa na jego zdolność kredytową. Raz, że duży wkład własny pozwala na znaczne obniżenie kosztów kredytu a to już poprawia zdolność, a dwa świadczy o tym, że klient jest w stanie zgromadzić duże środki, jest więc odpowiedzialny i wiarygodny finansowo. Mały wkład własny to informacja dla banku, że trzeba się nieco zabezpieczyć, więc należy udzielić klientowi nieco mniejszego kredytu. Dochody i wydatki to kolejny element analizowany przy badaniu zdolności kredytowej klienta. Wśród dochodów banki coraz częściej biorą pod uwagę nie tylko umowę o pracę, ale również te zyski, które pochodzą z umów cywilno- prawnych. Niektóre banki wręcz dopuszczają możliwość udzielenia kredytu, wyłącznie na podstawie umów cywilno – prawnych, pod warunkiem, że są to umowy długotrwałe, a ich historię można w prosty sposób udowodnić. Wśród wydatków, bank rozpatruje przede wszystkim stałe koszty. Koszty utrzymania mieszkania, wydatki na samochód, zaciągnięte kredyty, sprzęt wzięty na raty. W drugiej kolejności rozliczane są koszty codziennego utrzymania. Rata kredytu nie może bowiem spowodować, że klient nagle straci środki niezbędne do życia i trzeba o tym bardzo dobrze pamiętać. Bank może przyznać taki kredyt, którego rata nie będzie ogromnym obciążeniem dla spłacającego klienta. Istotne znaczenie dla zdolności kredytowej ma również sam kredytobiorca. W jakim jest on wieku, jaki jest jego status zawodowy, ile ma dzieci, w jakim mieście mieszka. Bardzo ważne jest też to, czy tych kredytobiorców jest więcej. Wiele banków oferuje bardzo atrakcyjne warunki kredytów dla par czy małżeństw. Dwie osoby zobowiązujące się do spłacania zadłużenia dają znacznie większe prawdopodobieństwo prawidłowego rozliczenia kredytu niż jedna.

Polityka kredytowa banku przy wyliczaniu zdolności zaciągania zobowiązań finansowych klientów

Bardzo duże znaczenie ma również polityka przydzielania kredytów, która obowiązuje w danym banku. Niektóre elementy mogą być w jednym banku bardziej istotne niż inne. W innym banku sprawa będzie wyglądała zupełnie inaczej, odwrotnie. Oczywiście, banki nie ujawniają tego, który czynnik ma dla nich kluczowe znaczenie, a który odgrywa rolę znacznie mniejszą. Im bardziej wiarygodny jest klient pod każdym względem, tym większe szanse ma na kredyt, a bank chętniej ten kredyt mu przyzna, dlatego też trzeba zadbać o to, by wszystkie elementy świadczyły za tym, że klient jest w stanie rozliczyć się z zobowiązania. Mając te wszystkie dane banki rozliczają zgodnie ze swoimi wzorami i tabelami zdolność kredytową klienta. Analizują, jaka kwota jest dla niego możliwa do zagospodarowania i przeznaczenia na ratę kredytową. Co za tym idzie, uzyskują w ten sposób przybliżoną wartość kredytu. znaczenie ma również czas, na jaki to zobowiązanie ma zostać zaciągnięte. Dłuższy okres skutkuje niższymi ratami, ale w ogólnym rozliczeniu koszty są wyższe. Krótszy okres, to wyższe raty, ale niższe koszty kredytu. Ostatecznie, to jak banki rozliczają zdolność kredytową klientów jest tajemnicą banków, nie mniej pewne elementy są ujawniane i warto zadbać o to, by nie budziły one żadnych wątpliwości, co do możliwości finansowych klienta.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty