Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Kredyt na umowę zlecenia i umowę o dzieło

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Kobieta sprawdza umowę zlecenia przed kredytem

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego możliwe jest wyłącznie jeżeli przekona się bank do tego, że jest się w stanie ten kredyt spłacić. Oczywiście, przekonywanie nie polega na argumentacji słownej. Należy pokazać maksymalnie dużo maksymalnie korzystnych dokumentów finansowych, które zaprezentują sytuację finansową, na bazie której bank podejmie decyzje o zdolności finansowej klienta.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Umowa zlecenia i umowa o dzieło przy zaciąganiu kredytu

Pod uwagę brane są zobowiązania, wydatki i dochody. Dochody zaś analizowane są pod kątem ich wysokości i stabilności uzyskiwania. Właśnie dlatego, dla banków, najbardziej korzystna jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, że umowy cywilno-prawne, jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie eliminują możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Decydując się na wnioskowanie o kredyt hipoteczny przy zatrudnieniu na umowę zlecenie lub umowę o dzieło warto wiedzieć, jakie bank stawia takim klientom warunki. Oczywiście, mogą się one różnić zależnie od banku. Co do zasady, najważniejsze z nich są jednak bardzo do siebie podobne i bardzo do siebie zbliżone.

Umowy zlecenia i o dzieło - zdolność kredytowa

Umowa zlecenie i umowa o dzieło to formy umów, które zawierane są coraz częściej. Oczywiście ich pewność i stabilność jest nieco niższa niż w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, że pracując w ten sposób nie można generować wysokich dochodów, czy też, że nie są to umowy stabilne. Bank może wymagać w tym wypadku nieco innych dokumentów, może wymagać promesy z zakładu pracy, dotyczącej przedłużenia umowy, ale nie są to sytuacje bez wyjścia. Najkorzystniejszą dla klienta sytuacją będzie, gdy zawarta przez niego umowa zlecenia lub umowa o dzieło będzie miała przynajmniej roczną historię. Zdecydowanie lepiej wygląda gdy klient pracuje tak od dwóch lat. To dowód na to, że współpraca jest stała i prawdopodobnie będzie trwała nadal. Eliminuje problem ciągłej zmiany zatrudnienia, która negatywnie wpływa na zdolność kredytową klienta.

Dokumentacja dochodów

Dochody należy udokumentować za pomocą składanego w urzędzie skarbowym deklaracji PIT. Można zawnioskować w urzędzie o wydanie zaświadczenia o dochodach za zeszły rok podatkowy. W ten sposób bank uzyska informację, która z całą pewnością jest wiarygodna i prawdziwa, a jednocześnie prezentuje rzeczywiście uzyskiwane przez zainteresowanego kredytem dochody. Jednocześnie, należy też udokumentować dochody, które są aktualnie uzyskiwane. W tym celu należy przedłożyć w banku umowę zawartą ze zleceniodawcą lub też rachunki z poszczególnych etapów rozliczenia tejże umowy. Zarówno umowa, która powinna zawierać zapis o osiąganych dochodach, jak i rachunki są dla banku odpowiednimi dokumentami i ich przedstawienie powinno wystarczyć. Oczywiście bank ma prawo do tego, by wymagać dodatkowych dokumentów. Jeżeli umowa o dzieło czy zlecenie jest zawarta obecnie na krótki okres, bank może oczekiwać, że kredytobiorca przyniesie z firmy, w której pracuje, promesę. To gwarancja dalszego zatrudnienia, która dla banku będzie również gwarancją uzyskiwania przez kredytobiorcę dochodów. Wiele zależy też od wysokości tychże dochodów. Im lepsze warunki współpracy i wyższa wartość umowy, tym mniej restrykcyjnie bank do tego podchodzi. Postawa banków się zmienia głównie z uwagi na to, że rośnie popularność umów cywilnoprawnych i stanowią one duży odsetek wśród klientów wnioskujących o kredyty.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty