Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Kredyt na zakup ziemi - podstawowe informacje

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Kredyt na zakup ziemi

Kredyt preferencyjny na zakup ziemi jest udzielany przez bank z dofinansowaniem ARiMR. Oferty komercyjnego kredytu na zakup ziemi to przeważnie produkty dostosowane do potrzeb i możliwości rolników, z opcją zawieszenia spłaty zadłużenia oraz nawet dwuletnim okresem karencji.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Kredyt preferencyjny na zakup ziemi – wsparcie państwa

Kredyt na zakup ziemi z dopłatami ARiMR, czyli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mogą uzyskać rolnicy chcący powiększyć swoje gospodarstwo lub młodzi rolnicy (do 40. roku życia), którzy zamierzają rozpocząć działalność rolniczą. Uzyskują oni dofinansowanie w formie częściowej spłaty kredytu zaciągniętego w jednym z wybranych banków. Kredyt na zakup ziemi rolnej w obu przypadkach nie może być większy niż 5 milionów złotych. Rolnicy kupujący użytki rolne w celu powiększenia gospodarstwa powinni dysponować wkładem własnym w wysokości 20 procent inwestycji. Zakupioną ziemię mogą wykorzystać do uprawy roślin, rozmnażania roślin, chowu i hodowli zwierząt, działalności mieszanej oraz do obróbki nasion do rozmnażania roślin. Kredyt preferencyjny na zakup ziemi może mieć maksymalny okres spłaty 15 lat. Okres karencji, czyli od uzyskania kredytu do rozpoczęcia jego spłacania, może wynieść nie więcej niż 2 lata. Kredyt na zakup ziemi rolnej oprocentowanie ma zmienne, zależne od wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M. Oprocentowanie kredytu na ziemię nie powinno przekraczać WIBOR 3M+2,5 procent. Rolnik płaci minimum 3 procent kwoty oprocentowania, ARiMR – resztę odsetek. Młody rolnik zaciągający kredyt na zakup ziemi powinien mieć 10 procent wkładu własnego, a kwota pomocy nie może przekroczyć 60 procent kwoty kredytu. Maksymalna kwota kredytu to 5 milionów złotych, ale łączna pomoc agencji w spłacie kredytu nie może przekraczać równowartości 70000 euro. Pomoc ta udzielana jest w dwóch ratach – pierwsza to 80 procent pomocy, druga – 20 procent pomocy wypłacane po 5 latach kredytowania. Minimalny okres kredytowania to 5 lat. Oprocentowanie kredytu na ziemię dla młodych rolników jest ustalane indywidualnie w każdym przypadku pomiędzy bankiem a klientem.

Komercyjne kredyty na zakup ziemi dla rolników

Komercyjny kredyt dla rolników na zakup ziemi może mieć nawet lepsze warunki niż kredyt preferencyjny, ale nie można uzyskać do niego dopłaty z ARiMR. Banki biorą pod uwagę potrzeby i możliwości rolników, oferując im kredyty o dłuższym niż piętnastoletni okresie kredytowania, niskiej marży i atrakcyjnym oprocentowaniu. Zwykle spłatę kredytu na zakup ziemi można czasowo zawiesić, a okres karencji wynosi rok lub dwa lata. Oferta zwykle ustalana jest indywidualnie. Skorzystanie z komercyjnego kredytu na ziemię może wiązać się z koniecznością zgromadzenia wielu dokumentów. Dla banku istotna jest ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz potwierdzenie jego wiarygodności. Komercyjny kredyt na zakup ziemi oprocentowanie może mieć stałe lub zmienne. Maksymalna kwota zadłużenia zależy od zdolności kredytowej rolnika oraz wysokość zabezpieczenia. Zwykle kredyt na zakup ziemi wymaga zabezpieczenia hipotecznego, niezależnie od tego, czy to kredyt komercyjny, czy preferencyjny. Zabezpieczenie mogą stanowić nie tylko grunty rolne, ale też budynki oraz infrastruktura, które znajdują się w posiadaniu rolnika-kredytobiorcy.

Warunki kupna ziemi rolnej wedle prawa polskiego

Obowiązująca Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.U. 2016 poz. 585) stanowi, że użytki rolne o powierzchni przekraczającej 0,3 hektara mogą kupić wyłącznie: rolnicy indywidualni, jeśli suma posiadanych gruntów rolnych nie jest większa niż 300 hektarów, parki narodowe, jednostki samorządu, kościoły oraz Skarb Państwa. Działkę do 0,5 hektara może kupić każdy, jeśli na tej działce stoi dom. Rolnik indywidualny to osoba, która ma wykształcenie rolnicze (lub inne kwalifikacje rolnicze) i której powierzchnia gospodarstwa nie przekracza 300 hektarów, lub która od 5 lat mieszka na terenie gminy i samodzielnie gospodaruje posiadanymi użytkami rolnymi w tej gminie. W innych wypadkach można ubiegać się o pozwolenie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup ziemi.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty