Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Niedozwolone klauzule w kredycie hipotecznym

Opinie klientów:
4.8/5
Opinie klientów:
4.8/5
Umowa zawierająca niedozwolone klauzule

Każda umowa kredytu hipotecznego powinna zostać bardzo starannie i skrupulatnie przeczytana przez kredytobiorcę. Tylko w ten sposób można sprawdzić, czy nie zostały w niej zawarte różnego rodzaju niedozwolone klauzule, które banki próbują jeszcze czasami wprowadzać. Klauzule te znacznie zaburzają równowagę między bankiem a klientem, dając znacznie większe uprawnienia bankom.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Klauzule niedozwolone w kredycie hipotecznym

Klauzule niedozwolone to tego rodzaju zapisy, których nie powinno być w żadnej umowie kredytowej. To zapisy, które powodują, że strony umowy nie są równe, a jedna z nich, czyli bank, zyskuje znaczną przewagę, a co za tym idzie, klient jest na nieco gorszej pozycji. Takie działanie jest niezgodne z dobrymi obyczajami i zasadami etyki zawodowej. Jakie zapisy można więc znaleźć? Poniżej omawiamy cztery najczęściej pojawiające się w umowach klauzule niekorzystne dla kredytobiorców.

Kwoty minimalne i maksymalne a klauzule niedozwolone

Zawarcie w umowie kredytowej minimalnych stawek prowizji i opłat bez podania ich maksymalnych wartości to swego rodzaju nadużycie ze strony banków. Powoduje, że klient wie, jaka kwota co najmniej zostanie pobrana, ale nie wie, do jakich kwot opłaty i prowizje mogą dojść. Brak podania kwoty maksymalnej powoduje, że bank może swobodnie i według własnego uznania ustalać wysokość opłat. Banki powinny podawać widełki, których obydwie granice są jednoznacznie określone.

Pobieranie podwójnych opłat jako klauzula niedozwolona

Zdarza się, że banki pobierają podwójne opłaty za te same czynności. Jeżeli kształt kredytu ulega zmianie, to pobierana jest opłata za wprowadzenie tych zmian i za aneks, który je sankcjonuje. To jest właśnie niedozwolone, ponieważ niejako dotyczy tej samej czynności. Podobnie jest ze spłatą kredytu wypowiedzianego przez bank. Pobierana bywa opłata zarówno na poczet karnych odsetek za opóźnienie spłaty, które było podstawą wypowiedzenia umowy, jak również opłata za przedterminową spłatę kredytu. Ta druga powinna być naliczana wyłącznie wówczas, gdy to klient wnioskuje o przedterminową spłatę, a nie gdy musi jej dokonać z powodu wypowiedzenia umowy.

Opłata za wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego to jeden z elementów obsługi kredytu i należy do uprawnień banków. Pobieranie za to dodatkowej opłaty jest bezprawne. Nie powinno się tego robić, głównie z uwagi na to, że jest to po prostu nieuzasadnione. Opłata za wypowiedzenie została już uwzględniona w kosztach przygotowania kredytu.

Brak przesłanek wypowiedzenia umowy

Wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego może się odbyć wyłącznie na podstawie bardzo jasnych i jednoznacznych przesłanek. Jeżeli klient nie wywiązuje się z warunków umowy, wówczas może zostać ona wypowiedziana. Jeżeli jednak brak jednoznacznych powodów, które zostały wcześniej ujęte w umowie kredytowej, wówczas nie wolno takiej umowy wypowiedzieć. Jeżeli bank zapisuje w umowie, że może ona zostać rozwiązana z różnorodnych powodów, bez ich precyzowania, można to uznać za klauzulę niedozwoloną. To zaledwie kilka z pojawiających się w umowach klauzul. Jedynym sposobem na to, by się ich ustrzec jest staranne i dokładne czytanie każdej umowy kredytowej przed jej podpisaniem i uruchomieniem.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty