Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Rekomendacja S a kredyt hipoteczny

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
KNF wydaje rekomendacje S dotyczące kredytu hipotecznego

Rekomendacja S jest dostosowywana do zmian na rynku kredytów hipotecznych. Z perspektywy kredytobiorcy najważniejsza rekomendacja zaktualizowana w 2017 roku dotyczy wysokości wkładu własnego. Istotne są też zmiany rekomendacji opublikowane w 2013 roku, w tym w zakresie kredytów walutowych.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Rekomendacja S to dokument wydany przez Komisję Nadzoru Finansowego po raz pierwszy w 2006 roku. Obecnie funkcjonuje Rekomendacja S opublikowana w czerwcu 2013 roku, która jest w miarę potrzeb aktualizowana (aktualizacje poszczególnych rekomendacji). To dokument dotyczący „dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie” – jak opisuje go KNF.

Obszary obejmowane przez Rekomendację S

Rekomendacja S wydana przez KNF obejmuje takie obszary funkcjonowania banków udzielających kredytów hipotecznych, jak:

  • zarząd i rada nadzorcza,
  • identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka związanego z udzielanymi kredytami hipotecznymi,
  • zabezpieczenia,
  • sprawdzanie i raportowanie ryzyka wiązanego z udzielonymi kredytami hipotecznymi,
  • kontrola wewnętrzna,
  • relacje z klientami.

W stosunku do Rekomendacji S z 2006 roku aktualizowany w 2013 roku dokument zmienia kwestie m.in. udzielania kredytów walutowych, długości maksymalnego okresu kredytowania, długości maksymalnego okresu branego dla potrzeb wyliczania zdolności kredytowej oraz wysokości wkładu własnego.

Rekomendacja S w zakresie wkładu własnego

Rekomendacja S wkład własny zaleca na poziomie minimum 20 procent kwoty potrzebnej na zakup nieruchomości. W 2017 i 2018 roku stawki te są większe niż w latach ubiegłych. W 2016 roku rekomendowano wkład własny na poziomie 15 procent. Jeśli kredytobiorca adekwatnie ubezpieczy część kredytu sięgającą ponad 80 procent wskaźnika LtV, bank może udzielić kredytu z wymaganym wkładem własnym zaledwie 10 procent. Wskaźnik LtV określa stosunek kredytu do wartości nieruchomości – 80 procent wskaźnika LtV to 80 procent ceny lokalu, który chce się kupić. W programie Mieszkanie dla młodych wkład własny powinien mieścić się w zakresie od 20 do 50 procent ceny nieruchomości. Trudnością w uzyskaniu kredytu hipotecznego w MDM może być ograniczenie przez ustawodawcę wyboru współkredytobiorcy – może nim zostać wyłącznie osoba spokrewniona.

Rekomendacja S KNF-u w zakresie kredytów walutowych

Obecnie bardzo trudno jest uzyskać kredyt walutowy. KNF w Rekomendacji S zalecił, by kredyty dewizowe hipoteczne udzielane były wyłącznie tym osobom, które uzyskują większość dochodów w danej walucie lub mają w niej większość aktywów. W praktyce oznacza to, że z takiej oferty mogą skorzystać osoby pracujące za granicą lub prowadzące biznes międzynarodowo (i zarabiające w obcej walucie).

Długość maksymalnego okresu kredytowania w Rekomendacji S

KNF w Rekomendacji S zaleca, by okres kredytowania nie był dłuższy niż 25 lat, zaś maksymalny okres kredytowania kredytu hipotecznego nie przekraczał 35 lat. Oznacza to, że kredytobiorca powinien spłacać zadłużenie przez nie więcej niż 25 lat, a w przypadkach, gdy życzy sobie wydłużenia tego okresu – nie więcej niż 35 lat.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty