Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Umowa przedwstępna a kredyt hipoteczny

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Umowa przedwstępna a kredyt hipoteczny

Podczas kupowania mieszkania bardzo często zdarza się tak, że deweloper oczekuje podpisania umowy przedwstępnej. Jest ona praktykowana również, gdy kupowane jest mieszkanie z rynku wtórnego. Jest to forma zabezpieczenia stron w zakresie tego, że ostatecznie do danej transakcji rzeczywiście dojdzie. Klient deklaruje, że kupi mieszkanie, co potwierdza często drobną wpłatą. Natomiast sprzedający potwierdza, że to mieszkanie będzie dla klienta zarezerwowane.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna nie jest jeszcze umową kupna sprzedaży, ale jest deklaracją, że do tej transakcji dojdzie. Warto jednak wiedzieć, że jest to umowa honorowana i uznawana przez banki. Zawarte są w niej zapisy dotyczące zobowiązania obydwu stron wobec siebie, ale nie tylko. To również zapis konsekwencji, które strony poniosą, jeżeli do dotrzymania warunków umowy nie dojdzie. Banki bardzo często weryfikują zawarte umowy przedwstępne. Mają one znaczenie dla decyzji kredytowej, wydawanej przez bank. To znaczenie bywa tak duże, że może wręcz zablokować procedurę, a klient będzie miał problem z uzyskaniem kredytu. Nie wszystkie zapisy w umowie przedwstępnej są przez bank respektowane. Jeżeli się znajdą, jest to dla banku podstawa dla zatrzymania procedury i nie udzielenia kredytu. Rozwiązaniem jest wówczas wynegocjowanie ze sprzedającym nowych warunków umowy przedwstępnej i zawarcie jej na nowo. Są też takie zapisy, które znaleźć się w niej muszą obowiązkowo i bank kładzie bardzo duży nacisk na ich zamieszczenie.

Zapłata przed zakończeniem formalności

Różnie to bywa. W przypadku mieszkań kupowanych na rynku wtórnym, nie ma takiej możliwości. Bank przelewa pieniądze z kredytu na konto sprzedającego dopiero w momencie, gdy podpisany zostanie akt notarialny i własność zostanie przeniesiona na kupującego. Oczywiście decyzja kredytowa wydawana jest wcześniej. Chodzi tylko o sam fakt dokonania przelewu. Jeżeli w umowie przedwstępnej znajdzie się zapis, że pieniądze z kredytu zostaną przelane przed podpisaniem aktu notarialnego, bank może wstrzymać się z udzieleniem decyzji kredytowej, ponieważ jest to zapis wbrew stosowanym rozwiązaniom. W przypadku kupowania mieszkania od dewelopera sprawa wygląda nieco inaczej. Za mieszkanie płaci się etapami. Są to tak zwane transze. Bank te transze wypłaca zgodnie z przedstawionym przez dewelopera harmonogramem. Warto jednak nadmienić, że w umowie przedwstępnej w tym wypadku nie może być również mowy o spłaceniu całości zobowiązania przed przeniesieniem własności.

Zapłata wkładu własnego

W umowie przedwstępnej nie może być również mowy o kolejności wpłat. Kupujący musi mieć wkład własny i wpłaca go w pierwszej kolejności. Bank dopiero dopłaca pozostałą, brakującą kwotę. Zapisy zawarte w umowie przedwstępnej nie mogą mówić inaczej. Nie może być tak, że to bank wpłaca jako pierwszy. Jest to niezgodne ze stosowanymi praktykami i na to bank również ma prawo się nie zgodzić, a tym samym wstrzymać decyzję kredytową.

Termin zapłaty za mieszkanie

To również bardzo ważny element umowy przedwstępnej. Sprzedający chce się zabezpieczyć, dlatego też zawiera w umowie zapis o tym, kiedy pieniądze ze sprzedaży mają się znaleźć na jego koncie. Warto sobie tutaj zarezerwować kilka dni, nawet do tygodnia. Procedury w bankach trwają i nawet mimo dobrej woli może się okazać, że od złożenia dyspozycji przelewu w banku do momentu jej wykonania minie kilka dni. Jeżeli zapis w umowie będzie stanowił inaczej, wówczas umowa przedwstępna nie zostanie dotrzymana, a to może pociągać za sobą konsekwencje. Jeżeli nie zostanie dotrzymana z powodu działania banku, klient może oczekiwać rekompensaty właśnie ze strony banku. Firmy zabezpieczają się przed tego rodzaju sytuacjami i mogą wstrzymać procedowanie kredytu, jeżeli czas na wypłacenie pieniędzy jest zbyt krótki. Warto o tym pamiętać. Umowa przedwstępna to bardzo ważny dokument, który może poważnie wpłynąć na możliwość sfinalizowania transakcji. Przed jej podpisaniem warto więc zapoznać się z zapisami, których banki nie uznają i które mogą spowodować wręcz zatrzymanie procesu przyznania kredytu, a tym samym uniemożliwić sfinalizowanie transakcji.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty