Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Wibor® 1m - stawka, charakterystyka i prognozy

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Analiza stawek WIBOR® 1M

Stawka referencyjna WIBOR® 1M jest ustalana przez 13 największych banków działających w Polsce. Ma ona bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytu. Stawka WIBID® 1M ustalana na tych samych zasadach co WIBOR® 1M wpływa na oprocentowanie lokat. Przyszłe wysokości tych stawek można prognozować.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

WIBOR® 1M – zastosowanie, ustalanie stawki

WIBOR®, z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate, to wysokość oprocentowania kredytów międzybankowych udzielanych sobie przez banki komercyjne działające w Polsce. Wysokość stawki WIBOR® ustala 13 największych banków. Proces ten to fixing WIBOR®. Polega na tym, że banki podają oprocentowanie, na jakie pożyczyłyby innym bankom środki. Następnie odrzuca się skrajne wartości i wyciąga średnią z pozostałych. WIBOR® jest ustalany każdego dnia roboczego o godzinie 11.

WIBOR® wyznaczany jest dla różnych okresów kredytowania i odpowiednio oznaczany. WIBOR®1M to wysokość oprocentowania kredytu międzybankowego zaciąganego na 1 miesiąc, WIBOR® 3M – na trzy miesiące i analogicznie 6M, 9M – na 6 i 9 miesięcy, WIBOR® 1Y dotyczy kredytu na rok. Krótszych okresów kredytowania dotyczą stawki WIBOR® 2W (2 tygodnie), SW (tydzień), TN („od jutra na dzień”) i ON (na jeden dzień).

Banki przy ustalaniu oprocentowania kredytów dla swoich klientów używają najczęściej wskaźników WIBOR® 1M, WIBOR® 3M i WIBOR® 6M. Z reguły aktualizują oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań nie częściej niż raz w miesiącu (i tylko o ile WIBOR® 1M wzrósł lub spadł o więcej niż 0,1 punktu procentowego).

W ustalaniu wysokości WIBOR® 1M NBP, czyli Narodowy Bank Polski, nie bierze udziału bezpośrednio, ale stawka WIBOR® 1M wyznaczana jest z uwzględnieniem stóp NBP – lombardowej, depozytowej i referencyjnej. Zgodnie z prawem maksymalna wysokość odsetek kredytu ani pożyczki nie może być większa niż czterokrotność stopy lombardowej. W związku z tym banki dostosowują wysokość swojej marży do stawki WIBOR®.

WIBOR® 1M lub stawka za inny okres kredytowania to obok marży banku podstawowa część oprocentowania kredytów i pożyczek. Na oprocentowanie wpływają też inne czynniki, m.in. wysokość stopy referencyjnej czy sytuacja na rynku. Średni WIBOR®1M za 1 rok wynosi 1,6586.

Archiwum WIBOR® 1M i prognozy

Od lutego 2015 roku średni WIBOR® 1M utrzymuje się na poziomie poniżej 2 procent. Oznacza to, że jest rekordowo niski. Na początku, 1 stycznia 2001 roku, stawka WIBOR® 1M wynosiła 19,39 procent. Dla stawki WIBOR® 1M archiwum można sprawdzić online, na stronie https://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe/wibor. Pod tym adresem dostępne są także archiwalne wartości WIBOR® dla innych okresów kredytowania, a także historia stawek WIBID®, EURIBOR i LIBOR. Dla WIBOR® 1M tabela uwzględnia średnią wartość w poszczególnych okresach, np. w ciągu roku.

Prognozy WIBOR® 1M tworzą ekonomiści poszczególnych banków i inni specjaliści od ekonomii i finansów. Opierają się na stopach procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), zwłaszcza na stopie referencyjnej i stopie lombardowej. Z kolei prognozy tych stóp opracowują eksperci z NBP oraz RPP.

WIBID® 1M a oprocentowanie lokat

Nie kredytów, a lokat dotyczy stawka WIBID®, czyli Warsaw Interbank Bid Rate. To wysokość referencyjna oprocentowania lokat na rynku międzybankowym. Jest ustalana z uwzględnieniem czasu trwania depozytu na takich samych zasadach jak WIBOR®. Średnia wartość za rok WIBID® 1M wynosi 1,4586.
Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty