Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl
Obsługa Twojej PolisyCentrum Pomocy
Kontakt >+48 519 902 560

Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online


Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Wibor 1m - stawka, charakterystyka i prognozy

Analiza stawek WIBOR 1M

Stawka referencyjna WIBOR 1M jest ustalana przez 13 największych banków działających w Polsce. Ma ona bezpośredni wpływ na wysokość rat kredytu. Stawka WIBID 1M ustalana na tych samych zasadach co WIBOR 1M wpływa na oprocentowanie lokat. Przyszłe wysokości tych stawek można prognozować.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

WIBOR 1M – zastosowanie, ustalanie stawki

WIBOR, z angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate, to wysokość oprocentowania kredytów międzybankowych udzielanych sobie przez banki komercyjne działające w Polsce. Wysokość stawki WIBOR ustala 13 największych banków. Proces ten to fixing WIBOR. Polega na tym, że banki podają oprocentowanie, na jakie pożyczyłyby innym bankom środki. Następnie odrzuca się skrajne wartości i wyciąga średnią z pozostałych. WIBOR jest ustalany każdego dnia roboczego o godzinie 11.

WIBOR wyznaczany jest dla różnych okresów kredytowania i odpowiednio oznaczany. WIBOR 1M to wysokość oprocentowania kredytu międzybankowego zaciąganego na 1 miesiąc, WIBOR 3M – na trzy miesiące i analogicznie 6M, 9M – na 6 i 9 miesięcy, WIBOR 1Y dotyczy kredytu na rok. Krótszych okresów kredytowania dotyczą stawki WIBOR 2W (2 tygodnie), SW (tydzień), TN („od jutra na dzień”) i ON (na jeden dzień).

Banki przy ustalaniu oprocentowania kredytów dla swoich klientów używają najczęściej wskaźników WIBOR 1M, WIBOR 3M i WIBOR 6M. Z reguły aktualizują oprocentowanie zaciągniętych zobowiązań nie częściej niż raz w miesiącu (i tylko o ile WIBOR 1M wzrósł lub spadł o więcej niż 0,1 punktu procentowego).

W ustalaniu wysokości WIBOR 1M NBP, czyli Narodowy Bank Polski, nie bierze udziału bezpośrednio, ale stawka WIBOR 1M wyznaczana jest z uwzględnieniem stóp NBP – lombardowej, depozytowej i referencyjnej. Zgodnie z prawem maksymalna wysokość odsetek kredytu ani pożyczki nie może być większa niż czterokrotność stopy lombardowej. W związku z tym banki dostosowują wysokość swojej marży do stawki WIBOR.

WIBOR 1M lub stawka za inny okres kredytowania to obok marży banku podstawowa część oprocentowania kredytów i pożyczek. Na oprocentowanie wpływają też inne czynniki, m.in. wysokość stopy referencyjnej czy sytuacja na rynku. Średni WIBOR 1M za 1 rok wynosi 1,6586.

Archiwum WIBOR 1M i prognozy

Od lutego 2015 roku średni WIBOR 1M utrzymuje się na poziomie poniżej 2 procent. Oznacza to, że jest rekordowo niski. Na początku, 1 stycznia 2001 roku, stawka WIBOR 1M wynosiła 19,39 procent. Dla stawki WIBOR 1M archiwum można sprawdzić online, na stronie https://www.bankier.pl/kredyty-hipoteczne/stopy-procentowe/wibor. Pod tym adresem dostępne są także archiwalne wartości WIBOR dla innych okresów kredytowania, a także historia stawek WIBID, EURIBOR i LIBOR. Dla WIBOR 1M tabela uwzględnia średnią wartość w poszczególnych okresach, np. w ciągu roku.

Prognozy WIBOR 1M tworzą ekonomiści poszczególnych banków i inni specjaliści od ekonomii i finansów. Opierają się na stopach procentowych NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), zwłaszcza na stopie referencyjnej i stopie lombardowej. Z kolei prognozy tych stóp opracowują eksperci z NBP oraz RPP.

WIBID 1M a oprocentowanie lokat

Nie kredytów, a lokat dotyczy stawka WIBID, czyli Warsaw Interbank Bid Rate. To wysokość referencyjna oprocentowania lokat na rynku międzybankowym. Jest ustalana z uwzględnieniem czasu trwania depozytu na takich samych zasadach jak WIBOR. Średnia wartość za rok WIBID 1M wynosi 1,4586.
Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty