Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o hipotece łącznej i zwykłej

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o hipotece łącznej i zwykłej

Hipoteka pozwala uzyskać kredyt w banku, negocjować jego warunki, wypracować dla siebie korzystniejsze zasady uzyskania pieniędzy na nową inwestycję. Warto wiedzieć, czym w ogóle jest hipoteka, jak to działa i jakie są jej rodzaje. Każdy bowiem z rodzajów wywołuje w efekcie nieco inne skutki. Hipoteka niesie też ze sobą pewne ograniczenia i przed jej ustanowieniem na danej nieruchomości warto mieć pełnię wiedzy, by decyzję podejmować w pełni świadomie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Co to jest hipoteka w ujęciu ogólnym

Hipoteka jest to swego rodzaju zastaw. Prawo definiuje ją jako prawo rzeczowe ograniczone. To znaczy, że właściciel zastawionej nieruchomości może ją swobodnie użytkować, może z niej korzystać, ale nie może jej swobodnie zbyć ani przekazać do niej praw własności osobom trzecim bez wiedzy wierzyciela. Właśnie na tym polega wspomniane ograniczenie. Właściciel może używać nieruchomości, nie może nią dysponować.

Hipoteka, czy zastaw hipoteczny powoduje, że w razie gdyby właściciel nieruchomości nie spłacał swojego zobowiązania finansowego, bank ma prawo przejąć tę nieruchomość na własność. Może też zatrudnić komornika do zajęcia nieruchomości i sprzedania jej na aukcji komorniczej. Uzyskane w ten sposób pieniądze posłużą do rozliczenia zaległego zobowiązania.

Co za tym idzie, decydując się na ustanowienie hipoteki na posiadanej nieruchomości automatycznie się ją obciąża. Jeżeli bowiem wierzyciel wyrazi zgodę na jej sprzedaż, to nieruchomość jest sprzedawana z hipoteką, czyli zadłużona. Nowy właściciel zyskuje z nieruchomością również jej dług. Taka sytuacja powoduje, że nieruchomość obciążona znacznie traci na atrakcyjności i zdecydowanie trudniej jest ją sprzedać.

Hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem zobowiązania. Jeżeli więc dług zostanie w całości spłacony, to zobowiązanie hipoteczne wygasa, a prawo właściciela do rozporządzania tą nieruchomością znowu jest pełne – traci status prawa ograniczonego.

Rodzaje hipoteki

Są różne rodzaje hipoteki. Zostały one wyróżnione ze względu na zróżnicowany charakter samych zobowiązań i ich zabezpieczania.

Najbardziej popularną hipoteką jest hipoteka zwykła. Powstaje ona na drodze zawarcia umowy i wpisania zastawu hipotecznego do księgi wieczystej. W zawieranej umowie musi się znaleźć adnotacja, że zastaw hipoteczny dotyczy określonego długu. Przy czym dług ten musi być określony zarówno pod względem jego rodzaju jak i wysokości. Oznacza to, że trzeba zdefiniować zadłużenie jako kredyt lub pożyczka oraz podać kwotę, jaka została pożyczona.

Hipoteka łączna jest to rodzaj hipoteki zwykłej z tą różnicą, że zabezpieczenie wierzytelności zostaje dokonane przez stworzenie zastawu na więcej niż jednej nieruchomości. Przykładowo, jeżeli bank pożycza 200 000 klientowi, a klient posiada dwie nieruchomości o wartości 100 000 każda, to za pomocą hipoteki łącznej może zabezpieczyć swoje zobowiązanie, na obydwu zakładając hipotekę. Warto jednak wiedzieć, że w tym przypadku wierzyciel może żądać zaspokojenia swoich roszczeń z jednej lub wszystkich zastawionych nieruchomości wedle własnego uznania.

Hipoteka bywa jedynym w zasadzie wyjściem, gdy w grę wchodzą zobowiązania na wysokie kwoty. Trzeba jednak pamiętać, że fakt zabezpieczania kredytu nieruchomością nie daje gwarancji jego spłacenia. Warto dobrze się zastanowić, czy uda się spłacić całe zobowiązanie, a hipoteka będzie ustanowiona jedynie pro forma, czy istnieje realne zagrożenie w postaci niewypłacalności, a hipoteka stanie się faktycznym zabezpieczeniem.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty