Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o WIBOR® 3m

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Symbol kredytu hipotecznego

Każdy kredyt hipoteczny jest budowany w oparciu o kilka istotnych parametrów. Wśród nich znajduje się również WIBOR®. Sam WIBOR® to wskaźnik, który informuje o tym, na jaki procent bank pożyczył pieniądze, by móc pożyczyć je swojemu klientowi. To oznacza, że ten procent klient będzie musiał spłacić, oczywiście dodając do tego również marżę i prowizję kredytu. Zwykle jednak wibor dla klienta jest ustalany na określony czas. Jak zatem interpretować i jak rozumieć zawarte w kredycie dane i co tajemniczy WIBOR® 3M oznacza?

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

WIBOR® 3M w kredycie hipotecznym

WIBOR® to oprocentowanie z jakim bank pożycza pieniądze na rynku międzybankowym w tym celu, by móc pożyczyć je swojemu klientowi. Jego wartość jest ustalana co poniedziałek w czasie specjalnego spotkania wszystkich przedstawicieli banków działających na rynku polskim. Analizują oni różnorodne dane i różnorodne czynniki, w tym również pozycję złotówki na rynku międzynarodowym i na bazie tych danych ustalają, jaka powinna być wysokość WIBORu® w danym tygodniu. Znaczenie ma tu również ilość zobowiązań, ilość zwrotów i ogólna ilość pieniędzy na rynku. To bardzo ważny wskaźnik, który decyduje o kosztach zaciąganego kredytu, decyduje o jego wartości, ale również wpływa na faktyczną wysokość spłacanego zobowiązania. Wiadomo bowiem, że spłaca się zawsze więcej pieniędzy niż zostaje pożyczone przez bank. Wskaźnik WIBORu® stanowi istotny koszt kredytu hipotecznego. Koszt pożyczenia pieniędzy na rynku międzybankowym spada bowiem na samego kredytobiorcę. Bank nie ponosi za to żadnych kosztów. Do tego oczywiście, bank chce na takim kredycie dodatkowo zarobić, więc narzuca własną marżę. Dla klienta docelowego, oprocentowanie kredytu to WIBOR® plus marża. Jeżeli więc WIBOR® utrzymuje się na poziomie 3,5% a marża kredytu to 1%, to klient zostaje obciążony oprocentowaniem na poziomie 4,5%. Z tego jedynie 1% jest rzeczywistym zarobkiem dla banku. Jak wspomniano, wskaźnik ten jest regularnie i bardzo często aktualizowany. Klienta, który zaciąga kredyt hipoteczny, tak częste aktualizacje nie dotyczą. Jednak zmiany WIBORu® mają dla niego znaczenie, bo wpływają na wysokość i wartość kredytu oraz kwotę do spłaty. Zasadniczo nie wpływają one na wysokość rat, ponieważ te ustalone zostają z góry. Wpływa jednakże na wysokość ostatniej z nich i wartość ostatecznego rozliczenia. Właśnie dlatego, klientom którzy zaciągają kredyt hipoteczny oferowane są cztery rodzaje aktualizacji WIBORu®**.** Jest to miesięczna, trzymiesięczna, półroczna i roczna aktualizacja. Zapisuje się je za pomocą odpowiednich skrótów: 1M, 3M, 6M i 12M**.** Częstotliwość aktualizacji ustalana jest na etapie zawierania umowy i to od tego zależy, jaka będzie ostateczna wartość kredytu i jak bardzo będzie on elastyczny. Najczęściej oferowana jest częstotliwość 3M i 6M, natomiast z tych dwóch, najczęściej wybierana jest 3M. To też jest najbardziej korzystna dla klienta opcja.

Jaki jest wpływ WIBORU® na kredyt hipoteczny?

Każda zmiana WIBORU® wymusza nowe przeliczenie kredytu przyznanego klientowi. Oczywiście, nowa wartość naliczana jest dla aktualnej wartości salda. Jeżeli klient już spłaca swój kredyt przez jakiś czas i następuje właśnie zmiana WIBORU® na niższy, to pozostałe do spłaty saldo jest ponownie oprocentowane, ponownie rozliczane na raty o tej samej wysokości, na której zostały z klientem ustalone i w ten sposób ustalana jest wartość tej ostatniej oraz pozostała w ten sposób kwota do spłaty. Efektem jest niższa wartość ostatniej raty, czasem nawet kilku ostatnich rat. Jeżeli jednak WIBOR® rośnie, to również wyższe jest oprocentowanie kredytu, a w ten sposób rośnie ostatnia rata i więcej trzeba spłacić. Zmiany WIBORU® nie są duże, znaczące czy odczuwalne. W perspektywie jednak lat, taka aktualizacja może się okazać bardzo korzystna dla klienta. Ma to szczególne znaczenie, gdy zainteresowany klient chce skrócić czas kredytowania lub nadpłacić swój kredyt. Wówczas, wykorzystując niższy WIBOR® i niższą ostatnią ratę może ją opłacić i w ten sposób skrócić sobie czas kredytowania lub zmniejszyć saldo. Ostatnia rata składa się bowiem głównie z salda, a w znacznie mniejszej części z odsetek. Jeżeli z powodu niskiego wiboru te proporcje zmienią się jeszcze bardziej i saldo będzie jeszcze wyższe niż odsetki, będzie to miało realny wpływ na wysokość salda po nadpłaceniu kredytu. WIBOR® 3M to bardzo istotny czynnik dla kredytobiorcy. W istotny sposób decyduje o wartości przyznanego kredytu i kwocie, którą kredytobiorca jest zobowiązany spłacić. Im częściej jest aktualizowany, tym większą korzyść niesienie dla klienta.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty