Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Wypowiedzenie umowy kredytu bez tajemnic

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Podpis pod wypowiedzeniem umowy kredytu

Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy kredytu, bez względu na jego rodzaj, może dotyczyć zarówno banku, jak i kredytobiorcy. W pierwszym przypadku, wypowiedzenie umowy kredytu przez bank to najczęściej ostateczność, natomiast wypowiedzenie przez kredytobiorcę możliwe jest tylko w określonych warunkach.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank to sytuacja, która może sprowadzić na kredytobiorcę bardzo dużo kłopotów. Najczęściej jest to spowodowane wieloma odstępstwami od założeń regulaminu, choć do wypowiedzenia może dojść także z zupełnie innych przyczyn. Zupełnie inaczej wygląda perspektywa wypowiedzenia umowy kredytu przez osobę, która zaciągnęła zobowiązanie w danym banku. Taką sytuację należy rozpatrywać zgodnie z zasadami Prawa bankowego.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Umowa kredytowa z założenia łączy ze sobą kredytobiorcę, który konsumuję pieniądze na określony lub dowolny cel z bankiem, który pożycza środki. Aby sprawdzić warunki wypowiedzenia umowy ze strony banku, należy zapoznać się z treścią umowy. Jak zaznaczają eksperci, w przypadku kredytów konsumenckich, które nie przekraczają 255 tys. złotych, zapisy muszą znajdować się właśnie w umowie. W pozostałych sytuacjach warto odwoływać się do zapisów Prawa bankowego. Najczęściej do wypowiedzenia umowy kredytu przez banki dochodzi w sytuacji braku spłaty w terminie kilku następujących po sobie rat. Jeśli kredytobiorca nie ureguluje zobowiązania, to może być pewny, że na ponagleniu ze strony banku się nie skończy. Tak naprawdę ciężko oszacować, po ilu niespłaconych rata, kredytodawca zdecyduje się na wypowiedzenie umowy kredytu. Decyzja zależna jest ostatecznie od danego banku. Niektóre z nich bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii terminowej regulacji zobowiązania i mogą poinformować nieterminowego wierzyciela o wypowiedzeniu umowy już po dwóch niezapłaconych ratach z rzędu. W takiej sytuacji wysyłane są jednak uprzednio monity oraz wezwania do zapłaty. W pozostałych sytuacjach bank może zdecydować się na wypowiedzenie umowy kredytu (bez względu na rodzaj zobowiązania), jeśli klient przedstawił fałszywe informacje w celu uzyskania określonych korzyści na etapie decyzji kredytowej. Ponadto wypowiedzenie kredytu może zostać złożone, gdy dojdzie do znacznego obniżenia zdolności kredytowej, udowodnienia wykorzystanie kredytu na cel inny niż przedstawiony we wniosku, a nawet w sytuacji drastycznego spadku wartości przedstawionych przez kredytobiorcę zabezpieczeń.

Wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę. Na czym polega?

Możliwość wypowiedzenia kredytu nie dotyczy jedynie banku. Rezygnację z podpisanej umowy mogą składać również osoby, które zdecydowały się na zaciągnięcie zobowiązania. Zgodnie z obowiązującym prawem, kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu z bankiem bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli umowa dotycząca kredytu została zawarta na dłużej niż rok. Kredytobiorcę obowiązuję trzymiesięczny termin wypowiedzenia, w którym jest zobowiązany do zwrotu całej pożyczonej kwoty wraz ze wszystkimi odsetkami i opłatami dodatkowymi. Może się zdarzyć, że umowa podpisana przez bank oraz kredytobiorcę dopuszcza inny okres wypowiedzenia – wtedy należy postępować zgodnie z zawartymi w niej zapisami. Należy pamiętać o tym, że zwrot kredytu musi nastąpić wraz ze wszystkimi kosztami, które zostały naliczone przez bank od momentu podpisania umowy aż do dnia jej zakończenia. Może się zdarzyć, że ustalenie zasad przedterminowej spłaty może wymusić na kredytobiorcy konieczność ubiegania się o zgodę ze strony banku, co w praktyce bardzo często oznacza konieczność zapłaty całej prowizji banku.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty