Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Kredyt hipoteczny

Zmiany dotyczące wkładu własnego w 2018 r.

Opinie klientów:
4.9/5
Opinie klientów:
4.9/5
Wkład własny to pierwszy etap do uzyskania własnych kluczy

Osoby chcące uzyskać kredyt hipoteczny powinny dysponować środkami w wysokości nie mniejszej niż 20 procent wartości wybranego lokalu. W niektórych przypadkach może być to 10 procent, jeśli kredytobiorca gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Wysokość wkładu własnego reguluje bank zgodnie z zapisami w Rekomendacji S. To dokument stworzony i aktualizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zawiera zapisy dotyczące „dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi finansującymi nieruchomości oraz zabezpieczonymi hipotecznie” – jak wyjaśnia KNF.

Wkład własny w 2018 roku – ile trzeba go mieć, by dostać kredyt?

Banki udzielające kredytów hipotecznych zalecają się do zapisów Rekomendacji S opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego i wymagają wkładu własnego od kredytobiorców na określonym poziomie. W 2018 roku wkład własny powinien być nie mniejszy niż 20 procent ceny nieruchomości lub 10 procent, jeśli część kredytu przekraczająca 80 procent wskaźnika LtV jest odpowiednio ubezpieczona (dodatkową nieruchomością czy w inny sposób, np. papierami wartościowymi Skarbu Państwa albo NBP). LtV to wskaźnik określający stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości. W programie MDM wkład własny w 2018 roku powinien wynosić nie mniej niż 20 i nie więcej niż 50 procent wartości lokalu, na zakup którego zaciąga się kredyt hipoteczny. Dopłata do wkładu własnego w MDM sprawia, że zmniejsza się kwota, którą należy uzbierać samodzielnie. Dopłata w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych (w zależności od spełnienia warunków programu) pokrywa część potrzebnej sumy.

Jak zdobyć środki na wkład własny?

Pieniądze na wkład własny można zdobyć, oszczędzając, przyjmując darowiznę, dokonując trafionych inwestycji i w ten sposób pomnażając początkowy kapitał czy na inne sposoby. To, jak kredytobiorca zdobędzie część sumy niezbędnej do uzyskania kredytu, jest jego indywidualną sprawą. Warunki udzielenia kredytu mogą być lepsze, jeśli znajdzie się współkredytobiorcę z dobrą zdolnością kredytową. Wówczas bank może zgodzić się na zmniejszenie wielkości wkładu własnego. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Kredyt hipoteczny można wziąć razem z rodzicami, rodzeństwem, innymi krewnymi, przyjacielem lub z partnerem czy partnerką. Dla banku nie jest istotne, jakie relacje łączą kredytobiorców, ale jaką mają wspólną zdolność kredytową. Nie dotyczy to jedynie kredytu z dopłatą do kapitału z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Ustawodawca nie uwzględnia sytuacji, by razem kredyt hipoteczny mogły wziąć osoby żyjące w konkubinacie. Zobowiązanie mogą zaciągnąć jedynie single lub małżeństwa (z dziećmi lub bezdzietne). Ważne, by współkredytobiorca poprawiał zdolność kredytową i mieścił się w granicy wieku określonej przez bank dla kredytobiorców (zwykle do 65-75 lat). To, że ktoś decyduje się na wspólne spłacanie kredytu, nie znaczy, że musi być właścicielem nieruchomości, na której zakup pożycza się środki. W zależności od ustaleń indywidualnych banku z osobami ubiegającymi się o kredyt podział zadłużenia i podział majątku może być różny, niekoniecznie równy.

Zainteresuje Cię również:

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty