Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Lokaty

Definicja i oprocentowanie depozytu bankowego

Opinie klientów:
4.7/5
Opinie klientów:
4.7/5
Agent tłumaczy klientom, czym jest depozyt bankowy

Depozyt bankowy to określenie stosowane do usługi przechowywania przez bank wartościowych dla klienta przedmiotów. Częściej jednak depozyt bankowy funkcjonuje jako nazwa lokaty. Dwa podstawowe rodzaje depozytu bankowego to lokata terminowa oraz depozyty na żądanie.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Depozyt bankowy – rodzaje i zasady działania

Depozyt bankowy działa w ten sposób, że klient wpłaca do banku pieniądze, a bank je przechowuje. W zależności od wybranego produktu depozyt bankowy może być oprocentowany. Oznacza to, że oprócz kapitału bank wypłaca klientowi także należne mu odsetki (po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki). Depozyt bankowy może być lokatą, kontem oszczędnościowym czy kontem osobistym. Każda wpłata do banku formalnie jest depozytem. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje depozytów bankowych:

  • depozyty a vista, czyli rachunki bieżące,
  • depozyty terminowe, czyli lokaty pieniężne.

Depozyty bankowe a vista dają klientowi dostęp do zgromadzonych pieniędzy w dowolnym momencie i nie musi on informować banku o chęci podjęcia środków. Z kolei lokata terminowa zamraża środki, ograniczając do nich dostęp – przedwczesna wypłata powoduje utratę odsetek, a w rzadkich przypadkach także część kapitału. Na rynku funkcjonują też produkty łączące oba rodzaje depozytów bankowych. Mogą mieć formę rachunków, z których nadwyżka ponad poziom określony w umowie jest deponowana w formie lokaty. Innym typem depozytów bankowych jest usługa przechowywania przez bank np. papierów wartościowych, kruszców szlachetnych, biżuterii, dokumentów i wszystkich innych wartościowych przedmiotów. Są one deponowane w skrytce depozytowej. Usługa ta kosztuje kilkaset złotych rocznie. W Polsce depozyt bankowy kojarzony jest najczęściej z lokatą terminową. Charakteryzuje się ona niewielkim, ale pewnym zyskiem po upływie czasu określonego w umowie. Taki depozyt bankowy oprocentowanie ma zwykle na poziomie kilku punktów. Zależy ono od czynników takich jak stopy procentowe ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej, bieżące stawki WIBOR oraz inflacja (zmniejszenie siły nabywczej pieniądza przez wzrost przeciętnych cen towarów i usług).

Oprocentowanie depozytów – ranking i popularność

Oprocentowanie depozytów w formie lokat terminowych może być stałe, zmienne lub progresywne. Warunki zawieranych umów zależą od wysokości kapitału, czasu trwania lokaty, od oprocentowania oraz od tego, kiedy odsetki się kapitalizują. Ranking depozytów bankowych tego typu dostępny jest online i aktualizowany zwykle co miesiąc. Dzięki porównywarce można zapoznać się jednocześnie z wieloma ofertami różnych banków. Popularność depozytów bankowych w formie lokat terminowych mimo niskiego oprocentowania i ograniczenia dostępności do środków jest wciąż duża. Banki natomiast walczą o klientów, oferując krótkoterminowe lokaty na wysoki procent i dodatkowe bonusy za skorzystanie z oferty. Środki zgromadzone na lokatach terminowych są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że w wypadku bankructwa banku klient otrzymuje zwrot całej zdeponowanej kwoty, jeśli nie przekracza ona równowartości 100000 euro. Depozyty bankowe tego rodzaju są więc bezpiecznym sposobem oszczędzania.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty