Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Lokaty

Lokata odnawialna bez tajemnic

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Klient poznał szczegóły lokat

Lokata odnawialna jest kapitalizowana po zakończeniu okresu określonego w umowie. Oznacza to, że odsetki stają się kapitałem i całość jest automatycznie lokowana na kolejny okres. Korzystając z lokaty odnawialnej, należy zwracać uwagę na oprocentowanie, które po pierwszej kapitalizacji może spaść.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Lokata terminowa to najbezpieczniejsze narzędzie do oszczędzania pieniędzy. Produkty tego typu objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – w razie upadku banku BFG wypłaca klientowi środki, które miał w tym banku ulokowane (do równowartości 100000 euro). Dotyczy to lokat odnawialnych i nieodnawialnych.

Lokata odnawialna i kapitalizacja – na czym polega?

Lokata odnawialna to rodzaj lokaty terminowej. Po zakończeniu jej trwania odnawia się bez konieczności składania dyspozycji ani wykonywania żadnych innych czynności. Odnawialność lokaty jest ciągła, co oznacza, że depozyt odnowi się za każdym razem po jego zakończeniu aż do zerwania umowy. Po zakończeniu każdego okresu określonego w umowie odsetki wypracowane podczas trwania lokaty odnawialnej się kapitalizują. Polega to na tym, że odsetki (po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych wynoszącego 19 procent) stają się częścią kapitału, powiększając go. Lokata odnawialna ma wady i zalety dotyczące opłacalności i wygody. Automatyczne odnawianie sprawia, że nie trzeba pamiętać, kiedy kończy się lokata. Z drugiej strony oprocentowanie lokaty odnawialnej w pierwszym okresie jej trwania zwykle jest stosunkowo wysokie, często promocyjne, ale po odnowieniu może być zaledwie symboliczne, sięgając np. 0,1 procent w skali roku. Dlatego warto po zakończeniu okresu promocyjnego poszukać innych, bardziej opłacalnych możliwości zainwestowania pieniędzy.

Jak zakończyć lokatę odnawialną?

Lokatę odnawialną można zakończyć w dowolnym momencie. Należy liczyć się z tym, że nieskapitalizowane odsetki przepadają. Dla przykładu: jeśli lokata odnawialna jest trzymiesięczna, po każdych trzech miesiącach odsetki się kapitalizują i łącznie z dotychczasowym kapitałem stanowią podstawę dla odnowionej lokaty na kolejne 3 miesiące – wówczas są zachowywane; jeśli lokata zostanie zerwana w trakcie jej trwania, np. po 5 miesiącach, zachowane zostają wyłącznie odsetki z pierwszego okresu trwania lokaty (trzymiesięcznego), a za 2 miesiące trwania lokaty odnowionej – przepadają. Żeby nie stracić, najlepiej zerwać lokatę tuż po jej odnowieniu na kolejny okres, np. następnego dnia. Można też korzystać z odnawialnej lokaty na oferowanych warunkach, ale warto pamiętać, że oprocentowanie poniżej inflacji sprawia, że realnie traci się na tak ulokowanych środkach. Jak skutecznie zamknąć lokatę odnawialną? Najlepiej złożyć odpowiednią dyspozycję w oddziale banku lub poprzez infolinię, jeśli bank daje taką możliwość. Wtedy pieniądze z lokaty trafiają na konto, z którego zostały na nią przelane, lub wypłaca się je w gotówce (opcja dostępna wyłącznie w oddziale, a dla sum większych niż 10000 złotych wymagana jest przeważnie wcześniejsza rezerwacja na konkretny dzień).

Ranking lokat i kalkulator

Ranking lokat dostępny online przeważnie nie uwzględnia, czy dany produkt jest odnawialny, czy nieodnawialny. Aby się tego dowiedzieć, należy z poziomu rankingu przejść do szczegółów wybranej oferty. Kalkulator do obliczania zysków z lokat także zwykle nie daje możliwości wyboru opcji odnawialności lub nieodnawialności, więc wysokość odsetek można obliczać dla poszczególnych okresów lokaty odnawianej, uwzględniając aktualne oprocentowanie, kwotę kapitału (powiększoną o skapitalizowane odsetki za poprzedni okres) oraz czas jej trwania. Należy pamiętać również o potrąceniu podatku Belki od odsetek.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty