Znajdź i kup najlepsze ubezpieczenie online

Porowneo.pl

Kredyty i banki - Przewodnik i słownik - Lokaty

Lokata progresywna: wszystko, co musisz wiedzieć

Opinie klientów:
4.5/5
Opinie klientów:
4.5/5
Lokata progresywna w banku

Lokaty progresywne mogą mieć niższe oprocentowanie efektywne w skali roku niż zwykłe lokaty terminowe. Jednak zgromadzone na takim depozycie pieniądze są łatwiej dostępne. Lokata progresywna może trwać 3, 6 czy 12 miesięcy. Zysk można obliczyć według prostego wzoru.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Lokata progresywna – zasady działania, cechy charakterystyczne

Lokata progresywna to rodzaj lokaty bankowej ze zmiennym oprocentowaniem. W trakcie trwania lokaty oprocentowanie rośnie co miesiąc. Najniższe jest w pierwszym, a najwyższe w ostatnim miesiącu trwania lokaty. Efektywne oprocentowanie lokaty progresywnej jest niższe niż w przypadku zwykłych lokat terminowych. Oznacza to, że niższe są także zyski z takiego depozytu (nawet o połowę). Oprocentowanie lokaty progresywnej jest ustalone przed jej rozpoczęciem. Lokaty progresywne zakłada się na określony czas, często to 6 lub 12 miesięcy. W tym czasie można zerwać umowę i wypłacić pieniądze. Inaczej niż w przypadku tradycyjnej lokaty terminowej, zysk wypracowany przez pełne miesiące trwania depozytu jest wypłacany razem z kapitałem. Odsetki oblicza się według oprocentowania dla danych miesięcy. Nie nalicza się odsetek za miesiąc, w którym lokata progresywna została zerwana, nawet jeśli zerwano ją pod koniec danego miesiąca. Z perspektywy inwestora, który musi wcześniej odzyskać ulokowane środki, najlepiej lokaty progresywne zrywać pierwszego lub drugiego dnia miesiąca. Lokaty progresywne, jak wszystkie lokaty bankowe, są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Są bezpiecznym narzędziem inwestycyjnym.

Zysk z lokaty progresywnej – metody obliczania

Jeszcze przed założeniem lokaty można obliczyć zysk z niej, znając wysokość oprocentowania dla poszczególnych miesięcy. Gdy w grę wchodzi lokata progresywna, kalkulator dla standardowych lokat nie ma zastosowania. Można szukać odpowiedniego narzędzia online, poprosić o wykonanie obliczeń doradcę w banku podczas zakładania lokaty lub obliczyć zyski samodzielnie. Zwykle odsetki z lokat progresywnych są kapitalizowane dopiero po zakończeniu lokaty. W takim przypadku co miesiąc ich wysokość oblicza się na podstawie wysokości kapitału początkowego i oprocentowania z danego miesiąca. Miesięczną stopę okresową, czyli faktyczne oprocentowanie lokaty w danym miesiącu, oblicza się, dzieląc oprocentowanie nominalne w procentach (z tabelki podanej przez bank) przez 12. Wówczas kwotę kapitału mnoży się przez otrzymany wynik (miesięczną stopę okresową), a następnie od otrzymanego wyniku odejmuje 19 procent w ramach podatku od zysków kapitałowych. Operacje te powtarza się analogicznie dla kolejnych miesięcy, a następnie sumuje kwoty odsetek po potrąceniu podatku. W ten sposób otrzymuje się wysokość zysku z lokaty progresywnej bez uwzględnienia stopy inflacji, czyli wysokość kwoty, która zostanie wypłacona przez bank. Przykładowo lokata progresywna na 10000 złotych trwająca 12 miesięcy z oprocentowaniem za pierwszy miesiąc 1 procent rosnącym co miesiąc o 0,5 procent przyniesie zyski w wysokości 303,75 złotych. Można obliczyć to według następującego wzoru dla poszczególnych miesięcy: kapitał w zł ∙ miesięczna stopa okresowa - 19% = wysokość odsetek po potrąceniu podatku. W praktyce: odsetki za 1. miesiąc = 10000 zł ∙ 1%/12 - 19% = 6,75 zł. Wysokość odsetek w kolejnych miesiącach liczy się analogicznie, zmieniając jedynie wartość oprocentowania. Na koniec odsetki z całego okresu sumuje się i dodaje do kapitału początkowego, otrzymując kwotę, jaką wypłaci bank po zakończeniu depozytu.

Porównaj oferty ubezpieczenia OC i AC w 5 min!Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty

Oszczędź nawet do 50% na Twoim OC/AC!

Porównaj oferty